Stikkordarkiv: USA

Presidentkanditat Ben Carson (SDA)

I det siste har Dr. Ben Carson seilet opp som favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat i 2016. Det interessante er at han er medlem av SDA-samfunnet, som ikke går i veien for å stemple USA som «det andre dyret» i Åp 13, og den makten som skal innføre Dyrets merke, altså tvungen helligholdelse av søndagen.

Carson tror verden ble skapt på seks dager, og at pyramidene ble bygget av Josef for å lagre korn-beholdningen i Egypt. Spørsmålet er om de kristne i USA ser gjennom fingrene rundt teologiske spørsmål når de skal velge valgmenn den 8. november 2016, om temmelig nøyaktig ett år.

http://www.nytimes.com/2015/10/28/us/politics/ben-carson-seventh-day-adventists-presidential-election.html

Det store spørsmålet er hvordan han kan kombinere et embete som USAs president, og samtidig holde på livet og læren fra SDA. Han har forsøkt å ro seg litt unna ved å hevde at han også besøker mange evangeliske kirkesamfunn, at hans beste venn er katolikk – og at det aller viktigste er forholdet til Gud.

Hvis han nå skulle lykkes, og blir valgt som president; hvilken side vil han da være på når det gjelder Dyrets merke? Det er profetert at merket skal innføres, men vi vet ikke om det vil skje under Obama eller den neste presidenten – eller senere.

Det er interessant å lese at «dyret fra jorden» etter innføringen av Dyrets merke, blir omtalt som «den falske profeten» (Åp 16:13, 19:20 og 20:10). Følgende er derfor spekulasjoner fra min side, men hvis Carson blir USAs neste president, vil da denne profetien oppfylles som følge av at han er medlem av SDA, hvis samfunn også har Ellen G. White i bagasjen? Jeg biter meg merke i at både Mitt Romney og Ben Carson begge representerer trossamfunn hvis grunnleggere blir omtalt som profeter. Er det noen krefter som forsøker å oppfylle profetiene om «den falske profeten», ved å innsette en president fra et av disse samfunnene?

Dette er ikke godt å vite på forhånd, men ulver i fåreklær finnes overalt – og verden vil bedras. Det er derfor viktig å holde alle muligheter åpne, men samtidig holde fast i troen på Yeshua og holde Hans bud (1Joh 3:23, 1Joh 4:15, Åp 22:14).

Frans i USA

Her følger en liten oppsummering av Frans’ gjøremål  i USA.

26. september 2015

  • Frans taler foran Independence Hall i Philadelphia. Rundt 8 minutter inn i video-klippet, begynner han på «Fader vår», men ordene stopper opp før de kommer ut av munnen hans.

25. september 2015

  • Frans taler til verdens ledere i FN, uten å nevne Jesus/Yeshua en eneste gang. Tenk for en mulighet til å spre evangeliet.. Han hilser forsamlingen «i sitt eget navn» (Joh 5:43) og påberoper seg å utøse velsignelser fra «Den Høyeste» (Jes 14:14)

20150925cnsnw0431

  • Frans samlet en rekke religiøse ledere ved Ground Zero, hvor bønner for fred ble avholdt. «Fred og ingen fare?»

24. september 2015

  • Frans taler i Join Session of the United States Congress i Washington DC, med visepresident, senatet, representantenes hus, høyesterett og regjering til stede. Navnet Jesus/Yeshua blir ikke nevnt en eneste gang.

pope-francis-addresses-congress-september-24-2015-false-prophet-antichrist-obama-revelation-17

23. september 2015

  • Frans taler utenfor Det hvite hus i Washington DC

22. september 2015

  • Frans lander på Andrews Air Force Base i Washington DC og blir mottatt av president Obama og visepresident Biden.