Stikkordarkiv: Syria

Olje funnet på Golanhøyden

Israel påstår at det er funnet et gigantisk oljefelt under den okkuperte Golanhøyden i Syria. Dette vil potensielt dekke Israels olje-behov i årevis fremover.

«Three drillings have so far taken place in the southern Golan Heights which have found large reserves of oil. Potential production is dramatic – billions of barrels, which will easily provide all Israel’s oil needs. Israel consumes 270,000 barrels of oil per day.»

http://www.globes.co.il/en/article-huge-oil-discovery-on-golan-heights-1001071698

Timingen er påfallende. Området er omringet av grupperinger som vil gå langt for å få tak i denne oljen. Kan dette være foranledningen til Gog-krigen som er beskrevet i Esekiel 38-39?

Esek 39:1-2 «Og du, menneskesønn, profetér mot Gog og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg kommer imot deg, Gog, fyrste av Ros, Mesjek og Tubal. Jeg skal vende deg rundt og lede deg fram. Jeg fører deg opp fra det fjerne Nord og fører deg mot Israels fjell.«

Havet som nevnes i Esek 39:11 er trolig Genesaretsjøen, som ligger rett øst for Golanhøyden:

Esek 39:11 «På den dagen skal det skje: Jeg skal gi Gog et gravsted der i Israel, i dalen til dem som drar forbi, øst for havet. Den skal stenge for de reisende, for der skal de begrave Gog og hele hans hop. Derfor skal de kalle den «Goghopens dal».»

Gog-hæren skal begraves i et dalføre som ligger på Golanhøyden. Golanhøyden ble tidligere kalt Basan:

Esek 39:18 «Dere skal ete kjøttet av de mektige og drikke blodet av fyrstene på jorden, av værer og lam, av bukker og okser. Alle sammen er gjøfe fra Basan

Syria

Jes 17:1 «Byrden om Damaskus: Se, Damaskus skal opphøre å være en by, den skal bli til en ruinhaug.»

Like før enden skal Damaskus bli en ruinhaug, og «Syrias rest skal bli som Israels barn i herlighet» (Jes 17:3)

Nå har også Frankrike, i tillegg til Russland, meldt seg inn i gruppen som vil bombe ISIL i Syria:

http://www.bbc.com/news/world-europe-34173983

USA, som etter sigende vil kvitte seg med Assad, må nå også hanskes med Frankrike. Det ligger i kortene at hele Syria vil bli en ruinhaug, hvor selv de gamle templene blir gruslagt.