Stikkordarkiv: Strongs

Kirke

Det greske ordet «ekklesia» (menighet) har i en rekke oversettelser blitt byttet ut med ordet «kirke». På engelsk blir ordet «church» benyttet.

ἐκκλησία
ekklēsia
ek-klay-see’-ah
A calling out, that is, (concretely) a popular meeting, especially a religious congregation (Jewish synagogue, or Christian community of members on earth or saints in heaven or both)

Benyttelsen av ordet «kirke» har trolig sin opprinnelse i gresk mytologi og gudinnen Kirke (Circe), som i følge legenden var datter av solguden Helios. Denne gudinnen hadde et gullbeger i hånden, hvis gift forvandlet de som drakk av det om til svin. Hun var også kledd i en purpurrød drakt, og bodde i ødemarken hvor hun var omgitt av ville dyr.

Kirke kan minne om skjøgen Babylon på flere punkter:

Åp 17: 4 – «Kvinnen var kledd i purpurrødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenheten av hennes horeliv.»

I Bibelen benyttes kvinne eller datter som symbol på en menighet (ekklesia). En jomfru er en ren menighet, mens en skjøge er en uren menighet. Lammets brud er den rene menigheten som blir funnet verdig evig liv sammen med Gud.

Hvorfor har man valgt å navngi Guds menighet etter den greske avguden som minner oss mest om skjøgen Babylon, den urene menigheten?

Hvem skal vi tilbe?

I grunntekstene benyttes det greske ordet "proskuneo" for å oversette de norske ordene "be" og "tilbe". Her er beskrivelsen fra Strongs greske ordbok:

G4352
προσκυνέω
proskuneō
pros-koo-neh'-o
From G4314 and probably a derivative of G2965 (meaning to kiss, like a dog licking his master’s hand); to fawn or crouch to, that is, (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to, adore)

Luk 4:7-8 – "Så hvis Du bare vil tilbe (proskuneo) meg, skal alt dette være Ditt. Og Jesus svarte med å si til ham: Vik bak Meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe (proskuneo), og Ham alene skal du tjene."

Åp 22:9 – "Da sa han til meg: Se til at du ikke gjør det! For jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe (proskuneo)."

Joh 4:23-24 – Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik. Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Faderen er den eneste Gud (1Kor 8:6), og Gud den eneste Far (Mal 2:10). Gud Faderen er den vi skal tilbe. Likevel finner vi en rekke skriftsteder som viser at de troende tilba Guds Sønn, mennesket Jesus Kristus:

Matt 14:33 – "De som var i båten, kom da og tilbad Ham og sa: Sannelig, Du er Guds Sønn."

Matt 15:25 – "Da kom hun og tilbad Ham og sa: Herre, hjelp meg!"

Matt 20:20 – "Da kom mor til Sebedeus-sønnene til Ham med sønnene sine. Hun knelte ned for å be Ham om noe."

Matt 28:9 – "Og da de gikk for å forkynne det til disiplene Hans, se, da møtte Jesus dem og sa: Fryd dere! Så kom de fram og grep om føttene Hans og tilbad Ham."

Matt 28:17 – "Da de så Ham, tilbad de Ham, men noen tvilte."

Luk 24:52 – "De falt ned og tilbad Ham og vendte så tilbake til Jerusalem med stor glede."

Joh 9:38 – "Da sa han: Herre, jeg tror! Og han tilbad Ham."

Disse skriftstedene skaper en del problemer for blant andre Jehovas vitner, som påstår at Jesus Kristus kun er en engel, rettere sagt erkeengelen Mikael. Skriften sier at engler ikke kan tilbes uten at vi mister seierskransen, altså det evige liv:

Kol 2:18 – "La ingen lure fra dere seiersprisen, ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting som han ikke har sett, og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn."

Guds engler avviser også enhver form for bønn rettet mot dem selv:

Åp 19:10 – "Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men han sa til meg: Se til at du ikke gjør det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd."

Gud Faderen sier at alle Guds engler skal tilbe Jesus Kristus ved Hans gjenkomst:

Hebr 1:6 – Men når Han på ny fører Den førstefødte inn i verden, sier Han: «Alle Guds engler skal tilbe Ham

Apostlene avviste all form for bønn rettet mot mennesker:

Apg 10:25-26 – "Da Peter kom inn, møtte Kornelius ham og falt ned ved føttene hans og tilbad. Men Peter reiste ham opp og sa: Stå opp! Jeg er selv bare et menneske."

Det kan derfor ikke være i kraft av å være menneske at Jesus Kristus mottok tilbedelse, men i kraft av å være det mennesket Gud Faderen valgte å gjøre sine gjerninger gjennom:

Joh 14:10 – "Tror du ikke at Jeg er i Min Far og Min Far i Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Min Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene."

Vi tilber dermed Gud Faderen gjennom mennesket Jesus Kristus, fordi Gud Faderen befinner seg i Ham og gjør gjerningene.

Hvis vi en gang får anledning til å falle ned foran Jesus Kristus og tilbe Ham, vil vi i praksis bøye oss foran Faderen og tilbe Ham:

Joh 14:6-11 – "Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg. Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham.» Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Din Far, og det er nok for oss.» Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Min Far. Så hvordan kan du si: Vis oss Din Far? Tror du ikke at Jeg er i Min Far og Min Far i Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Min Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene. Tro Meg at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes skyld."

Jehova – Gud er ond?

Jehova/Yehovah er i følge blant andre Jehovas vitner, Guds navn. Det hebraiske ordet er יהוה (yhwh). De fleste oversettelser av Bibelen benytter ordet «Herren», mens Jehovas vitners New World Translation (NWT) oversetter ordet som «Jehova».

2Mos 6:3 «Jeg viste Meg for Abraham, for Isak og for Jakob, som Gud Den Allmektige, men ved Mitt navn Herren (יהוה) gjorde Jeg Meg ikke kjent for dem.»

Sal 83:19 «Så de kan kjenne at Du, som alene bærer navnet Herren (יהוה), er Den Høyeste over hele jorden.»

Strong’s Hebrew Dictionary beskriver navnet som følger, hvor vokalene er tilføyd:

H3068
יהוה
yehôvâh
yeh-ho-vaw’
From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: – Jehovah, the Lord. Compare H3050, H3069.

Første del av ordet er «ye/yah», som i Strongs ordbok beskrives som Guds hellige navn:

H3050
יהּ
yâhh
yaw
Contracted for H3068, and meaning the same; Jah, the sacred name: – Jah, the Lord, most vehement. Cp. names in “-iah,” “-jah.”

Andre del av ordet er «hovah», som i Strongs ordbok beskrives som både ruin og ulykke:

H1943
הוה
hôvâh
ho-vaw’
Another form for H1942; ruin: – mischief.

Ordet «hovah» er avledning av det hebraiske ordet «havvah», som betyr begjær, urett, slem, pervers eller ond:

H1942
הוּה
havvâh
hav-vaw’
From H1933 (in the sense of eagerly coveting and rushing upon; by implication of falling); desire; also ruin: – calamity, iniquity, mischief, mischievous (thing), naughtiness, naughty, noisome, perverse thing, substance, very wickedness.

Strongs hebraiske ordbok antyder at ordet «Jehova», direkte oversatt til norsk betyr «Gud er ond» eller «Gud er pervers».

Fint lin

I Åpenbaringen leser vi at den store skjøgen Babylon er kledd i fint lin (gresk: «bussinos»):

Strongs:
Gr. 1039 – bussinos {boos’-see-nos}
from ; adj
AV – fine linen 4; 4
1) a fine linen (garment)
2) made of fine linen

Åp 18:16 – «Og de sier: «Ve, ve den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler!»

Vi ser også at Lammets brud, Det nye Jerusalem, blir kledd i det samme stoffet. Her får vi også betydningen av hva fint lin betyr:

Åp 19:8«Og det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.»

Dette betyr at det befinner seg rettferdige og troende mennesker i Babylon, som må kalles ut før det er for sent:

Åp 18:4 «Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.»