Stikkordarkiv: Oversettelser

Grunntekstene

Her er et par nettsider for de som er interesserte i å studere den bysantiske majoritetsteksten, med direkte engelsk oversettelse:

Det gamle testamentet (GT)
Westminster Leningrad Codex with vowels
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm

Det nye testamentet (NT)
Scriveners Textus Receptus 1894
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm

Bibelen Guds Ord (1997) er en av få norske oversettelser som er basert på majoritetsteksten, og kan leses på nett her: https://www.hermon.no/netbibelen/

Mange av dagens norske oversettelser (utgitt i årene 1930, 1978, 1988 og 2011) er basert på den aleksandriske minoritetsteksten.

Eksempel på ulikheter mellom majoritetsteksten og minoritetsteksten:

1Joh 4:3 «Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.»

1.joh-4.3

Ordene «Kristus er kommet i kjøtt og blod» (gr. «criston en sarki elhluqota») er fjernet fra minoritetsteksten.

Se flere ulikheter mellom de to ulike grunntekstene av NT på følgende nettsted: http://www.message7.com/nt/info.html