Stikkordarkiv: NT

Grunntekstene

Her er et par nettsider for de som er interesserte i å studere den bysantiske majoritetsteksten, med direkte engelsk oversettelse:

Det gamle testamentet (GT)
Westminster Leningrad Codex with vowels
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm

Det nye testamentet (NT)
Scriveners Textus Receptus 1894
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm

Bibelen Guds Ord (1997) er en av få norske oversettelser som er basert på majoritetsteksten, og kan leses på nett her: https://www.hermon.no/netbibelen/

Mange av dagens norske oversettelser (utgitt i årene 1930, 1978, 1988 og 2011) er basert på den aleksandriske minoritetsteksten.

Eksempel på ulikheter mellom majoritetsteksten og minoritetsteksten:

1Joh 4:3 «Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.»

1.joh-4.3

Ordene «Kristus er kommet i kjøtt og blod» (gr. «criston en sarki elhluqota») er fjernet fra minoritetsteksten.

Se flere ulikheter mellom de to ulike grunntekstene av NT på følgende nettsted: http://www.message7.com/nt/info.html

Skriftene vitner om Ham

Titler som tilfaller Herren Gud, den eneste Far (Mal 2:10) i Det gamle testamentet, blir i Det nye testamentet oppfylt av Yeshua, Guds Sønn. Det er ingen overraskelse, for Skriftene i Det gamle testamentet vitnet om Ham:

Joh 5:39 – «Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg.»

Det gamle testamentet Det nye testamentet
Gud er Den Allmektige (1Mos 17:1) Yeshua er Den Allmektige (Åp 1:7-8)
Gud er Den Hellige (Jes 43:15) Yeshua er Den Hellige (Apg 3:14)
Gud er Jeg er Han (Jes 43:10) Yeshua er Jeg er Han (Joh 4:26)
Gud er Den Første og Den Siste (Jes 44:6) Yeshua er Den Første og Den Siste (Åp 22:13)
Gud er Klippen (Sal 18:32) Yeshua er Klippen (1Kor 10:4)
Gud er Hyrden (Jes 40:11) Yeshua er Hyrden (Joh 10:14)
Gud er den eneste Frelser (Jes 45:21) Yeshua er den eneste Frelser (Apg 4:12)
Gud er Forløseren (Jes 41:14) Yeshua er Forløseren (Luk 1:68)
Gud er herrenes Herre (5Mos 10:17) Yeshua er herrenes Herre (Åp 17:14)
Gud er Skaperen (Jes 44:24) Yeshua er Skaperen (Joh 1:3)
Gud er Israels Konge (Jes 44:6) Yeshua er Israels Konge (Joh 1:49)
Hvert kne skal bøyes for Gud (Jes 45:23) Hvert kne skal bøyes for Yeshua (Fil 2:10)
Gud kommer (Sak 14:4-5) Yeshua kommer (Matt 25:31)