Stikkordarkiv: Matt

En annen Jesus?

Det finnes nok av skriftsteder som gjør at jeg stadig blir mer skeptisk til Paulus, selv om det røsker opp i mye av det jeg har trodd på og slukt som sannhet i årevis. Jeg kommer derfor til å lufte noen av disse skriftstedene i dette innlegget.

Guds Sønn gjorde det meget klart at det ville dukke opp falske kristuser (Matt 24:24). De kunne dukke opp i ørkenen eller «i de innerste rommene» (Matt 24:26). Han slo også fast hvordan Hans gjenkomst skulle arte seg, og henviste til Daniels profeti om Menneskesønnens gjenkomst (Dan 7). Dette utelukker ALLE fysiske åpenbaringer her nede på jorden. Jeg kan ikke understreke dette nok. Herren vil ikke manifestere seg fysisk nede på jorden, for Hans gjenkomst skal være slik Han forlot verden (Apg 1:11) og alle skal se det. Hans gjenkomst vil ikke foregå i de indre gemakker der ingen kan se Ham.

Hvis Paulus hadde konferert med apostlene i Jerusalem, noe han ikke gjorde (Gal 1:12), ville han kanskje ha kjent til profetien i Matt 24, og dermed vært litt mer kritisk etter at han støtte på (og ble blindet av) entiteten han møtte i ødemarken utenfor Damaskus – den som utga seg for å være Jesus.

Matt 24:24-27 «Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være»

Veien til Damaskus er ødemark og ørkenlandskap. Det var der Paulus (Saul) møtte Jesus, ikke i et syn (fordi det var flere vitner):

Apg 9:3-5 «Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra Himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene»

Paulus satt i fengsel da Herren plutselig sto hos ham. Var dette de innerste rommene Guds Sønn advarte mot?

Apg 23:11 «Men natten etter sto Herren hos ham og sa: «Vær ved godt mot, Paulus! For slik som du har vitnet om Meg i Jerusalem, slik må du også vitne i Rom»

Jeg påstår ikke at dette IKKE var Guds Sønn, men jeg kan ikke unngå å se parallellene mellom Matt 24 og de beskrivelsene vi har av Sauls møte med Jesus i Apostlenes gjerninger. Det kan godt hende Paulus lærte bort sitt evangelium om Jesus i god tro, men jeg mener læren hans skurrer såpass at det bør ettergås i sømmene.

Vi ser også at demonutdrivelser som ble utført av «den Jesus som Paulus forkynner», ikke var vellykket; det fikk faktisk fatale følger:

Apg 19:13 «Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa: «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner»

Glupske ulver

Jeg har i et par innlegg satt spørsmålstegn ved hvem Paulus egentlig var, om han var en falsk apostel og om hans lære er et annet evangelium enn det Yeshua og de tolv apostlene lærte. Her er nok et resonnement.

Herren advarte mot falske profeter og utpekte dem som ulver i fåreklær:

Matt 7:15 «Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver»

Vi finner igjen dette metaforet i GT, der Jakob beskrev sin sønn Benjamin og hans stamme som en glupsk ulv:

1Mos 49:27 «Benjamin er en glupsk ulv. Om morgenen eter han byttet, om kvelden deler han ut sitt rov»

I den sammenheng er det interessant at Paulus skriver at han er av Benjamins stamme (jf. Fil 3:5):

Rom 11:1 «Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme»

Antyder Herren at det vil komme falske profeter ut av Benjamins stamme, og at Paulus er en av disse?

Se også:

Ingen kjenner dagen eller timen

Det sies at nymånen i forbindelse med Rosh Hashanah (basunenes høytid) ikke har blitt observert i Jerusalem ennå, og at det medfører at det jødiske året blir én dag lenger enn forventet:
http://renewedmoon.com/

Det betyr i såfall at Yom Kippur blir forskjøvet med én dag, siden den er satt til å være den 10. dagen i den sjuende måneden:

3Mos 25:9 «Og du skal telle sju sabbatsår, sju ganger sju år. Tiden for de sju sabbatsårene blir da førtini år. Så skal du la jubelbasunen lyde på den tiende dagen i den sjuende måneden. På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres.»

Rosh Hashanah regnes å være den høytiden Yeshua henviste til da Han profeterte følgende:

Matt 24:36 «Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i Himmelen, men bare Min Far.»

Mammon

1Tim 6:5 «De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna.»

Den såkalte Trosbevegelsen lar få anledninger gå forbi når det gjelder å loppe sine menigheter for penger. I forbindelse med september 2015, profeteres det om «de syv velsignelsene», som angivelig skal utøses på Forsoningsdagen (Yom Kippur). Det sies at Gud skal gi tilbake «i doble monner» til de som ofrer et betydelig pengebeløp. Det er Joel 2:23-32 som brukes som grunnlag for dette. Det er viktig at pengene er overført før Forsoningsdagen, dersom det skal ha noen effekt; derfor sier disse falske profetene at man ikke skal møte opp til Forsoningsdagen uten et offer for hånden. Dette er selvsagt ren løgn, for Gud krever ikke pengeofring i bytte mot velsignelser!

En pastor ved navn Rod Parsley sier følgende:

«Please get this: The Day of Atonement is God’s holiest day of the year – come to Him with a heart of repentance AND an offering – this is a commanded offering. Do not come empty-handed (…) The Day of Atonement is September 23. Your seven blessings depend on making this divine appointment! Defeat Satan and receive your double portion! Obey God’s command today!»

http://orders.rodparsley.com/Order_First.aspx?ostr=S56ITgtFuJo%3d

Benny Hinn og Steve Munsey lover gull og grønne skoger ved at man gir $300 (eller $3000 hvis man har mye penger). Det er «viktig» at pengene er overført innen Forsoningsdagen, som er den 23. september 2015:

Man kan ha lyst til å slakte disse pengegriske ulvene med krasse ord, men det holder lenge med noen bibelske advarsler:

Matt 6:19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.

Matt 6:24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 12:15 Han sa til dem: «Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom.»

Hebr 13:5 La deres ferd være uten pengekjærhet! Vær fornøyd med det dere har! For Han har selv sagt: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.»

1Tim 6:9 Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse.

1Tim 6:10 For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

1Tim 6:11 Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!

Så tilba de dragen

Åp 13:4 «Så tilba de dragen som ga makt til dyret.»

Hvordan mottar dragen tilbedelse?

Ved å sidestille seg med Ham som kan tilbes, nemlig Gud Faderen (den ENESTE Gud), og Hans Sønn som VED ARV (Hebr 1:2) har fått ære av motta tilbedelse (Hebr 1:6).

Det er i følge Bibelen kun Faderen og Sønnen som er verdige å motta tilbedelse, men Satan har likevel (på finurlig vis) opphøyet seg selv, og fått majoriteten av kristenheten til å tilbe ham PÅ LIK LINJE med Faderen og Sønnen.

Hvordan?

Ved å fremstille seg som «Den Hellige Ånd» i den treenige guddom, også kjent som «Den Hellige Treenighet».

Satan har opphøyet seg til å fremstå som «lik Gud» (samme substans), men figurerer samtidig som «en annen person» enn Faderen selv.

Hvilken spott er vel større enn «å separere» Ånden fra Faderen og Sønnen? Bibelen sier at Den Hellige Ånd er Faderens og Sønnens Ånd, og ikke en egen person; og som vi vet, finnes det ingen spor av en treenig guddom i verken GT eller NT. Vi kan dermed si at «Den Hellige Ånd» i den treenige guddom IKKE er Den Hellige Ånd vi kjenner fra Bibelen; som utgår fra Faderen gjennom Sønnen.

Gjennom kirkelig tradisjon og årevis med indoktrinering, har altså store deler av kristenheten tatt i mot «en annen ånd»; en ånd som tilsynelatende er sidestilt med Faderen og Sønnen i posisjon og makt, men som IKKE utgår fra Faderen slik Bibelen lærer. Denne ånden er Satan!

Da Guds Sønn i Matt 12  drev ut demoner i kraft av Guds Ånd, var fariseerne snare med å kalle Ånden for Beelsebub. Dette ble omtalt som spott mot Guds Ånd (Matt 12:31), men hva er vel ikke mer blasfemisk enn å la Beelsebub ta Åndens plass? Det er dette man i realiteten gjør, når Ånden tilbes og opphøyes som om den var en egen separat person adskilt fra Faderen, og ikke en kraft som utgår fra Faderen slik Bibelen lærer!

treenigheten

Enkelte protestantiske samfunn har gjort «Ånden» til den viktigste «personen» hva gjelder tilbedelse. Vi har vel alle sett showene til Benny Hinn (med flere), og hvordan «Ånden» manifesterer seg på ulike måter. Dette er i realiteten Satan i full sving; en som skaper forvirring og kaos. Det er denne åndsmakten som mottar tilbedelse og ære i steden for Faderen og Sønnen.

I den ubibelske treenighetslæren, blir også Guds Sønn opphøyet til «Gud Sønnen», en like evig og allmektig person som Gud Faderen og «Den Hellige Ånd»; altså en annen person enn Faderen, men AV SAMME SUBSTANS.

Dette betyr at deres Kristus under sin tjeneste her på jorden, både var Gud og menneske på samme tid; en slags hybrid mellom gud og menneske – og ikke et sant menneske av kjøtt og blod.  Dette er gnostisisme.

Det er avgjørende for oss at Frelseren IKKE ble inkarnert som et gudemenneske, MEN ble unnfanget og født i kjøtt og blod (gr. sarx). Dette ville være en umulighet dersom Sønnen allerede var en «Evig Sønn», altså pre-eksisterende som Sønn fra evigheten av. Ingen mennesker i kjøtt og blod har tidligere vært guddommelige, og således kunne heller ikke Guds Sønn være dette; Han kom i menneskers likhet!

Bibelen advarer også sterkt mot denne gnostiske læren:

1Joh 4:1-3 «Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.»

Man bekjenner IKKE at Jesus Kristus har kommet i kjøtt og blod dersom Han var operativ som «Gud Sønnen» før sin egen fødsel. Et menneske i kjøtt og blod (gr. sarx) har ikke tidligere vært guddommelig. Punktum.

Bibelen på sin side, lærer at Sønnen I FREMTIDEN skulle arve en mer fremtredende posisjon, men ikke at Han før sin egen fødsel hadde innkassert arvegodset allerede. Det var ETTER sin død og oppstandelse at Han skulle kalles Evig Far og Mektig Gud (Jes 9:6), ikke før sin fødsel. Det var etter sin død og oppstandelse at Han skulle opphøyes og sette seg på Sin Fars trone, og at Gud i fullstendighet skulle dvele i Ham. Men da Han gikk her på jorden før sin korsfestelse og død, ble Han i sin fremtreden funnet som et menneske i kjøtt og blod.

Den «kristne» treenigheten er ikke alene om å bestå av en far, sønn og en tredje åndsperson. Det finnes utallige varianter både i Babylon, Egypt og India. Den tredje åndspersonen er i samtlige tilfeller den ødeleggende/onde parten.

Her er et godt foredrag om historien bak den «kristne» treenigheten:

Bonus:

Menneskesønnens tegn

Matt 24:30 – «Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

I morgen, den 30. juni 2015, står det tredje og det fjerde mest lyssterke objektet på himmelen i konjunksjon, altså Venus og Jupiter. De vil stå med 0.3 graders mellomrom ved solnedgangen i vest, foran stjernebildet Løven (altså vest for stjernen Regulus).

conjunction-2
Jupiter og Venus sett fra Jerusalem, 30. juni 2015

Det interessante er at tilsvarende konjunksjon skjedde i år 2 før vår tidsregning, altså rundt tidspunktet da Guds Sønn ble født.

Plasseringen var også den gang foran stjernebildet Løven (altså vest for stjernen Regulus), men var synlig ved soloppgangen i øst. Altså i motsatt himmelretning.

conjunction-1Jupiter og Venus sett fra Jerusalem, 12. august 2 BC

I både år 2 BC og 2015 havnet/havner Jupiter i retrograd, altså at den tilsynelatende står stille på himmelen; akkurat som en stjerne. Dette skjer i konjunksjon med stjernen Regulus, og kan forklare hvorfor Betlehemsstjernen «sto over det stedet hvor det lille Barnet var» (Matt 24:9)

Er det muligheter for at «Menneskesønnens tegn» er en reprise av «Betlehemsstjernen»? Timingen er i hvertfall god, med tanke på de andre profetiene som oppfylles som perler på en snor nå om dagen.

http://www.skyandtelescope.com/press-releases/venus-and-jupiter-june-2015/

Den ødeleggende styggedom

Det første tempelet i Jerusalem ble ødelagt av babylonerne i år 586 fvt (før vår tidsregning). Det andre tempelet ble rasert av romerne i år 70, og Yeshuas profeti i Matt 24:2 ble oppfylt.

Det var ikke før i år 131 at keiser Hadrian bygget et Jupiter-tempel på det «hellige sted», og døpte om Jerusalem til Aelia Capitolina. I følge den romerske historikeren Cassius Dio, ble 50 utposter og 958 landsbyer gruslagt over hele Judea i perioden 132–135.

580 000 mennesker ble drept, og de overlevende ble nektet adgang til det nye riket; mange flyktet derfor til fjellene i Galilea. Etter opprøret, ble Provincia Judea erstattet med Provincia Syria Palaestina (forkortet: Palaestina).

Kan Jupiter-tempelet være «den ødeleggende styggedom», og er dette den store trengselen og flukten Yeshua profeterte om i Matt 24:15-16?

«Når dere da ser ødeleggelsens styggedom , som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det – da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.»

Jupiter-tempelet ble senere rasert av keiser Konstantin (i år 325, samme år som kirkemøtet i Nicea), men ble noen hundre år senere erstattet av Klippemoskeen (år 685–691) og Al Aqsa (år 705). Et annet Jupiter-tempel (også bygget av Hadrian), står fremdeles delvis intakt i Baalbek i Libanon.

På grunnlag av restene i Libanon, kan man anta at Jupiter-tempelet i Jerusalem hadde samme størrelse og utseende. Dermed kan man se at moskeene i Jerusalem er bygget etter samme mål som Jupiter-tempelet:

8393_bible_archeology_jerusalem_temple_mount_temple_hadrian_temple_of_jupiter_baalbek_lebanon_ad_overlaid_floorplan

Steinene som ble brukt til å bygge moskeene har inskripsjoner fra keiser Hadrians Jupiter-tempel, og har samme størrelse – og står på samme sted på «det hellige sted»: Er moskeene dermed en videreføring av «den ødeleggende styggedom», hvor man nå i steden ærer Allah fremfor Jupiter?

Hva vil skje hvis Palestina atter en gang blir opprettet som egen stat? Vatikanet og «resten av verden», med unntak av Israel, er pådrivere for dette.

Lovløsheten tar overhånd

I dag, den 26. juni 2015, skjedde det en del ting. Jeg nevner noe:

 1. Terror i Tunisia, Kuwait, Somalia og Frankrike.
 2. USAs høyesterett åpner for at homofile ekteskap kan inngås i samtlige 50 delstater.
 3. Vatikanet undertegner en traktat som anerkjenner staten Palestina.

Matt 24:37 – «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.»

http://www.reuters.com/article/2015/06/26/us-vatican-palestinians-idUSKBN0P618120150626

De skal være til tegn

Gud skapte Solen og Månen for å skille dag og natt, og for å markere høytider, dager og år.

1Mos 1:14  – «Så sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.«

Ordet «årstider» er oversatt fra det hebraiske ordet «mowed», som i følge Strongs ordbok kan bety følgende:

 1. appointed place, appointed time, meeting
  1. a. appointed time
   1. appointed time (general)
   2. sacred season, set feast, appointed season
  2. b. appointed meeting
  3. appointed place
  4. appointed sign or signal
  5. e. tent of meeting

Både den hebraiske og den gregorianske kalenderen er basert på solen og månens bevegelser på himmelen, og jødiske og katolske høytider bestemmes ut fra dette. Vi er nå midt i en såkalt tetrade, hvor vi har fire totale måneformørkelser på rad i løpet av to år. Det spesielle er at samtlig fire måneformørkelser skjer i forbindelse med de jødiske høytidene Pesach (påsken) og Sukkot (løvhyttefesten) – både i 2014 og 2015.

15. april 2014/15 Nisan (1 Pesach)
8. oktober 2014/14 Tishrei (dagen før 1 Sukkot)
4. april 2015/15 Nisan (1 Pesach)
28. september 2015/15 Tishrei (1 Sukkot)

Kun den siste formørkelsen er synlig over Jerusalem, men den vil være desto mer spektakulær enn de tre foregående. Månen vil være formørket når den forsvinner under horisonten i vest, nøyaktig samtidig som Solen står opp over horisonten i øst. I tillegg er månen på sitt nærmeste til Jorden timen før formørkelsen, noe som gjør den rundt 14% større enn «normal» størrelse under formørkelsen. Dette skjer i underkant av fem dager etter høstjevndøgn (som er den 23. september kl 10:20, norsk tid).

Jersualem_28_september

Illustrasjon over månenedgangen i vest sett fra Jerusalem den 28. september 2015.

Fire totale måneformørkelser på rad (såkalt tetrade) har skjedd flere ganger, men det har veldig sjeldent havnet på den første høytiden (Pesach) og siste høytiden (Sukkot) to år på rad. Det har kun skjedd syv ganger fra år 1 og frem til nå, i årene:

162-163
795-796
842-843
860-861
1493-94
1949-1950
1967-1968
2014-2015

Neste tetrade som havner på Pesach og Sukkot, skjer teoretisk sett først på 2400-tallet, altså om snaut 400 år.

Det er ikke bare måneformørkelser som skjer i år. Det vil også være en total solformørkelse den 20. mars 2015. Det som gjør denne spesiell, er at den skjer ved vårjevndøgn, og en delvis formørkelse er synlig over store deler av Europa. Står man på Nordpolen og betrakter årets første og eneste soloppgang, vil man bevitne at Solen er totalt formørket i noen minutter; en hendelse som trolig aldri før har skjedd og aldri kommer til å skje igjen. Samtidig er Månen i perigeum (på sitt nærmeste til Jorden). Årets vårjevndøgn skjer på den siste dagen i jødenes religiøse kalender, midt i et sabbatsår.

Nordpolen_20_mars

Solen er formørket når den dukker opp over horisonten på Nordpolen for første gang på seks måneder.

Her er noen tidspunkter:

– 19. mars 2015 – månen i perigeum – kl 20:38 (norsk tid)
– 20.mars 2015 – total solformørkelse – kl 11:18 (norsk tid på Nordpolen)
– 20. mars 2015 – vårjevndøgn – kl 23:45 (norsk tid).

Til slutt noen profetier som også har sammenheng med tegn i sol og måne:

Joel 3:4 – «Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.»

Luk 21:25-28 – «Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

Apostlenes gjerninger 2:20 – «Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Matt 24:29-30 – «Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

Det må legges til at nåværende tetrade og solformørkelse, ikke trenger å ha noe med Herrens direkte gjenkomst å gjøre. Bibelen er imidlertid klar på at vi bør følge med: «Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»