Stikkordarkiv: Luk

Mammon

1Tim 6:5 «De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna.»

Den såkalte Trosbevegelsen lar få anledninger gå forbi når det gjelder å loppe sine menigheter for penger. I forbindelse med september 2015, profeteres det om «de syv velsignelsene», som angivelig skal utøses på Forsoningsdagen (Yom Kippur). Det sies at Gud skal gi tilbake «i doble monner» til de som ofrer et betydelig pengebeløp. Det er Joel 2:23-32 som brukes som grunnlag for dette. Det er viktig at pengene er overført før Forsoningsdagen, dersom det skal ha noen effekt; derfor sier disse falske profetene at man ikke skal møte opp til Forsoningsdagen uten et offer for hånden. Dette er selvsagt ren løgn, for Gud krever ikke pengeofring i bytte mot velsignelser!

En pastor ved navn Rod Parsley sier følgende:

«Please get this: The Day of Atonement is God’s holiest day of the year – come to Him with a heart of repentance AND an offering – this is a commanded offering. Do not come empty-handed (…) The Day of Atonement is September 23. Your seven blessings depend on making this divine appointment! Defeat Satan and receive your double portion! Obey God’s command today!»

http://orders.rodparsley.com/Order_First.aspx?ostr=S56ITgtFuJo%3d

Benny Hinn og Steve Munsey lover gull og grønne skoger ved at man gir $300 (eller $3000 hvis man har mye penger). Det er «viktig» at pengene er overført innen Forsoningsdagen, som er den 23. september 2015:

Man kan ha lyst til å slakte disse pengegriske ulvene med krasse ord, men det holder lenge med noen bibelske advarsler:

Matt 6:19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.

Matt 6:24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 12:15 Han sa til dem: «Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom.»

Hebr 13:5 La deres ferd være uten pengekjærhet! Vær fornøyd med det dere har! For Han har selv sagt: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.»

1Tim 6:9 Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse.

1Tim 6:10 For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

1Tim 6:11 Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!

De skal være til tegn

Gud skapte Solen og Månen for å skille dag og natt, og for å markere høytider, dager og år.

1Mos 1:14  – «Så sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.«

Ordet «årstider» er oversatt fra det hebraiske ordet «mowed», som i følge Strongs ordbok kan bety følgende:

 1. appointed place, appointed time, meeting
  1. a. appointed time
   1. appointed time (general)
   2. sacred season, set feast, appointed season
  2. b. appointed meeting
  3. appointed place
  4. appointed sign or signal
  5. e. tent of meeting

Både den hebraiske og den gregorianske kalenderen er basert på solen og månens bevegelser på himmelen, og jødiske og katolske høytider bestemmes ut fra dette. Vi er nå midt i en såkalt tetrade, hvor vi har fire totale måneformørkelser på rad i løpet av to år. Det spesielle er at samtlig fire måneformørkelser skjer i forbindelse med de jødiske høytidene Pesach (påsken) og Sukkot (løvhyttefesten) – både i 2014 og 2015.

15. april 2014/15 Nisan (1 Pesach)
8. oktober 2014/14 Tishrei (dagen før 1 Sukkot)
4. april 2015/15 Nisan (1 Pesach)
28. september 2015/15 Tishrei (1 Sukkot)

Kun den siste formørkelsen er synlig over Jerusalem, men den vil være desto mer spektakulær enn de tre foregående. Månen vil være formørket når den forsvinner under horisonten i vest, nøyaktig samtidig som Solen står opp over horisonten i øst. I tillegg er månen på sitt nærmeste til Jorden timen før formørkelsen, noe som gjør den rundt 14% større enn «normal» størrelse under formørkelsen. Dette skjer i underkant av fem dager etter høstjevndøgn (som er den 23. september kl 10:20, norsk tid).

Jersualem_28_september

Illustrasjon over månenedgangen i vest sett fra Jerusalem den 28. september 2015.

Fire totale måneformørkelser på rad (såkalt tetrade) har skjedd flere ganger, men det har veldig sjeldent havnet på den første høytiden (Pesach) og siste høytiden (Sukkot) to år på rad. Det har kun skjedd syv ganger fra år 1 og frem til nå, i årene:

162-163
795-796
842-843
860-861
1493-94
1949-1950
1967-1968
2014-2015

Neste tetrade som havner på Pesach og Sukkot, skjer teoretisk sett først på 2400-tallet, altså om snaut 400 år.

Det er ikke bare måneformørkelser som skjer i år. Det vil også være en total solformørkelse den 20. mars 2015. Det som gjør denne spesiell, er at den skjer ved vårjevndøgn, og en delvis formørkelse er synlig over store deler av Europa. Står man på Nordpolen og betrakter årets første og eneste soloppgang, vil man bevitne at Solen er totalt formørket i noen minutter; en hendelse som trolig aldri før har skjedd og aldri kommer til å skje igjen. Samtidig er Månen i perigeum (på sitt nærmeste til Jorden). Årets vårjevndøgn skjer på den siste dagen i jødenes religiøse kalender, midt i et sabbatsår.

Nordpolen_20_mars

Solen er formørket når den dukker opp over horisonten på Nordpolen for første gang på seks måneder.

Her er noen tidspunkter:

– 19. mars 2015 – månen i perigeum – kl 20:38 (norsk tid)
– 20.mars 2015 – total solformørkelse – kl 11:18 (norsk tid på Nordpolen)
– 20. mars 2015 – vårjevndøgn – kl 23:45 (norsk tid).

Til slutt noen profetier som også har sammenheng med tegn i sol og måne:

Joel 3:4 – «Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.»

Luk 21:25-28 – «Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

Apostlenes gjerninger 2:20 – «Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Matt 24:29-30 – «Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

Det må legges til at nåværende tetrade og solformørkelse, ikke trenger å ha noe med Herrens direkte gjenkomst å gjøre. Bibelen er imidlertid klar på at vi bør følge med: «Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

Hvem skal vi tilbe?

I grunntekstene benyttes det greske ordet "proskuneo" for å oversette de norske ordene "be" og "tilbe". Her er beskrivelsen fra Strongs greske ordbok:

G4352
προσκυνέω
proskuneō
pros-koo-neh'-o
From G4314 and probably a derivative of G2965 (meaning to kiss, like a dog licking his master’s hand); to fawn or crouch to, that is, (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to, adore)

Luk 4:7-8 – "Så hvis Du bare vil tilbe (proskuneo) meg, skal alt dette være Ditt. Og Jesus svarte med å si til ham: Vik bak Meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe (proskuneo), og Ham alene skal du tjene."

Åp 22:9 – "Da sa han til meg: Se til at du ikke gjør det! For jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe (proskuneo)."

Joh 4:23-24 – Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik. Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Faderen er den eneste Gud (1Kor 8:6), og Gud den eneste Far (Mal 2:10). Gud Faderen er den vi skal tilbe. Likevel finner vi en rekke skriftsteder som viser at de troende tilba Guds Sønn, mennesket Jesus Kristus:

Matt 14:33 – "De som var i båten, kom da og tilbad Ham og sa: Sannelig, Du er Guds Sønn."

Matt 15:25 – "Da kom hun og tilbad Ham og sa: Herre, hjelp meg!"

Matt 20:20 – "Da kom mor til Sebedeus-sønnene til Ham med sønnene sine. Hun knelte ned for å be Ham om noe."

Matt 28:9 – "Og da de gikk for å forkynne det til disiplene Hans, se, da møtte Jesus dem og sa: Fryd dere! Så kom de fram og grep om føttene Hans og tilbad Ham."

Matt 28:17 – "Da de så Ham, tilbad de Ham, men noen tvilte."

Luk 24:52 – "De falt ned og tilbad Ham og vendte så tilbake til Jerusalem med stor glede."

Joh 9:38 – "Da sa han: Herre, jeg tror! Og han tilbad Ham."

Disse skriftstedene skaper en del problemer for blant andre Jehovas vitner, som påstår at Jesus Kristus kun er en engel, rettere sagt erkeengelen Mikael. Skriften sier at engler ikke kan tilbes uten at vi mister seierskransen, altså det evige liv:

Kol 2:18 – "La ingen lure fra dere seiersprisen, ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting som han ikke har sett, og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn."

Guds engler avviser også enhver form for bønn rettet mot dem selv:

Åp 19:10 – "Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men han sa til meg: Se til at du ikke gjør det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd."

Gud Faderen sier at alle Guds engler skal tilbe Jesus Kristus ved Hans gjenkomst:

Hebr 1:6 – Men når Han på ny fører Den førstefødte inn i verden, sier Han: «Alle Guds engler skal tilbe Ham

Apostlene avviste all form for bønn rettet mot mennesker:

Apg 10:25-26 – "Da Peter kom inn, møtte Kornelius ham og falt ned ved føttene hans og tilbad. Men Peter reiste ham opp og sa: Stå opp! Jeg er selv bare et menneske."

Det kan derfor ikke være i kraft av å være menneske at Jesus Kristus mottok tilbedelse, men i kraft av å være det mennesket Gud Faderen valgte å gjøre sine gjerninger gjennom:

Joh 14:10 – "Tror du ikke at Jeg er i Min Far og Min Far i Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Min Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene."

Vi tilber dermed Gud Faderen gjennom mennesket Jesus Kristus, fordi Gud Faderen befinner seg i Ham og gjør gjerningene.

Hvis vi en gang får anledning til å falle ned foran Jesus Kristus og tilbe Ham, vil vi i praksis bøye oss foran Faderen og tilbe Ham:

Joh 14:6-11 – "Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg. Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham.» Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Din Far, og det er nok for oss.» Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Min Far. Så hvordan kan du si: Vis oss Din Far? Tror du ikke at Jeg er i Min Far og Min Far i Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Min Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene. Tro Meg at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes skyld."

Du skal hedre din far og din mor

Det femte bud slik det står skrevet i det Gamle Testamentet (GT):

2Mos 20:12 – «Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.»

5Mos 5:16 – «Du skal hedre din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt deg, så dine dager kan bli mange, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg.»

Dette er det først av de ti bud med et løfte. Det skal gå oss godt og vi skal leve lenge i landet dersom vi hedrer våre foreldre:

Ef 6:2-3 – «Hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte, for at det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.»

Med egne forskrifter setter man Guds bud ut av kraft, mens Gud selv aldri har opphevet budene. Jesus bruker det femte budet som eksempel:

Matt 15:3-6 – «Han svarte og sa til dem: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? For Gud har befalt og sagt: «Hedre din far og din mor». og: «Den som forbanner far eller mor, skal sannelig dø.» Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud, så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.»

Mark 7:10-13 – «For Moses sa: «Hedre din far og din mor,» og: «Den som forbanner far eller mor, skal dø.» Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban – det vil si: en gave til Gud –, da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere.»

Samtlige bud står fortsatt ved lag:

Mark 10:19 – «Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra. Hedre din far og mor.»

Luk 18:20 – «Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor, Du skal ikke drepe, Du skal ikke stjele, Du skal ikke vitne falskt, Hedre din far og din mor.»