Stikkordarkiv: Joel

Mammon

1Tim 6:5 «De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna.»

Den såkalte Trosbevegelsen lar få anledninger gå forbi når det gjelder å loppe sine menigheter for penger. I forbindelse med september 2015, profeteres det om «de syv velsignelsene», som angivelig skal utøses på Forsoningsdagen (Yom Kippur). Det sies at Gud skal gi tilbake «i doble monner» til de som ofrer et betydelig pengebeløp. Det er Joel 2:23-32 som brukes som grunnlag for dette. Det er viktig at pengene er overført før Forsoningsdagen, dersom det skal ha noen effekt; derfor sier disse falske profetene at man ikke skal møte opp til Forsoningsdagen uten et offer for hånden. Dette er selvsagt ren løgn, for Gud krever ikke pengeofring i bytte mot velsignelser!

En pastor ved navn Rod Parsley sier følgende:

«Please get this: The Day of Atonement is God’s holiest day of the year – come to Him with a heart of repentance AND an offering – this is a commanded offering. Do not come empty-handed (…) The Day of Atonement is September 23. Your seven blessings depend on making this divine appointment! Defeat Satan and receive your double portion! Obey God’s command today!»

http://orders.rodparsley.com/Order_First.aspx?ostr=S56ITgtFuJo%3d

Benny Hinn og Steve Munsey lover gull og grønne skoger ved at man gir $300 (eller $3000 hvis man har mye penger). Det er «viktig» at pengene er overført innen Forsoningsdagen, som er den 23. september 2015:

Man kan ha lyst til å slakte disse pengegriske ulvene med krasse ord, men det holder lenge med noen bibelske advarsler:

Matt 6:19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.

Matt 6:24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 12:15 Han sa til dem: «Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom.»

Hebr 13:5 La deres ferd være uten pengekjærhet! Vær fornøyd med det dere har! For Han har selv sagt: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.»

1Tim 6:9 Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse.

1Tim 6:10 For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager.

1Tim 6:11 Men du, Guds menneske, flykt fra disse ting og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet!

De skal være til tegn

Gud skapte Solen og Månen for å skille dag og natt, og for å markere høytider, dager og år.

1Mos 1:14  – «Så sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.«

Ordet «årstider» er oversatt fra det hebraiske ordet «mowed», som i følge Strongs ordbok kan bety følgende:

 1. appointed place, appointed time, meeting
  1. a. appointed time
   1. appointed time (general)
   2. sacred season, set feast, appointed season
  2. b. appointed meeting
  3. appointed place
  4. appointed sign or signal
  5. e. tent of meeting

Både den hebraiske og den gregorianske kalenderen er basert på solen og månens bevegelser på himmelen, og jødiske og katolske høytider bestemmes ut fra dette. Vi er nå midt i en såkalt tetrade, hvor vi har fire totale måneformørkelser på rad i løpet av to år. Det spesielle er at samtlig fire måneformørkelser skjer i forbindelse med de jødiske høytidene Pesach (påsken) og Sukkot (løvhyttefesten) – både i 2014 og 2015.

15. april 2014/15 Nisan (1 Pesach)
8. oktober 2014/14 Tishrei (dagen før 1 Sukkot)
4. april 2015/15 Nisan (1 Pesach)
28. september 2015/15 Tishrei (1 Sukkot)

Kun den siste formørkelsen er synlig over Jerusalem, men den vil være desto mer spektakulær enn de tre foregående. Månen vil være formørket når den forsvinner under horisonten i vest, nøyaktig samtidig som Solen står opp over horisonten i øst. I tillegg er månen på sitt nærmeste til Jorden timen før formørkelsen, noe som gjør den rundt 14% større enn «normal» størrelse under formørkelsen. Dette skjer i underkant av fem dager etter høstjevndøgn (som er den 23. september kl 10:20, norsk tid).

Jersualem_28_september

Illustrasjon over månenedgangen i vest sett fra Jerusalem den 28. september 2015.

Fire totale måneformørkelser på rad (såkalt tetrade) har skjedd flere ganger, men det har veldig sjeldent havnet på den første høytiden (Pesach) og siste høytiden (Sukkot) to år på rad. Det har kun skjedd syv ganger fra år 1 og frem til nå, i årene:

162-163
795-796
842-843
860-861
1493-94
1949-1950
1967-1968
2014-2015

Neste tetrade som havner på Pesach og Sukkot, skjer teoretisk sett først på 2400-tallet, altså om snaut 400 år.

Det er ikke bare måneformørkelser som skjer i år. Det vil også være en total solformørkelse den 20. mars 2015. Det som gjør denne spesiell, er at den skjer ved vårjevndøgn, og en delvis formørkelse er synlig over store deler av Europa. Står man på Nordpolen og betrakter årets første og eneste soloppgang, vil man bevitne at Solen er totalt formørket i noen minutter; en hendelse som trolig aldri før har skjedd og aldri kommer til å skje igjen. Samtidig er Månen i perigeum (på sitt nærmeste til Jorden). Årets vårjevndøgn skjer på den siste dagen i jødenes religiøse kalender, midt i et sabbatsår.

Nordpolen_20_mars

Solen er formørket når den dukker opp over horisonten på Nordpolen for første gang på seks måneder.

Her er noen tidspunkter:

– 19. mars 2015 – månen i perigeum – kl 20:38 (norsk tid)
– 20.mars 2015 – total solformørkelse – kl 11:18 (norsk tid på Nordpolen)
– 20. mars 2015 – vårjevndøgn – kl 23:45 (norsk tid).

Til slutt noen profetier som også har sammenheng med tegn i sol og måne:

Joel 3:4 – «Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.»

Luk 21:25-28 – «Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

Apostlenes gjerninger 2:20 – «Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Matt 24:29-30 – «Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

Det må legges til at nåværende tetrade og solformørkelse, ikke trenger å ha noe med Herrens direkte gjenkomst å gjøre. Bibelen er imidlertid klar på at vi bør følge med: «Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»