Stikkordarkiv: Jerusalem

Frans: Jesus ba om tilgivelse

Dette er en sak fra i fjor, men det kan være på sin plass å belyse hva Frans faktisk sa den 27. desember 2015.

«The Pope reflected on the Sunday reading from the Gospel of Luke in which a young Jesus stayed in Jerusalem in the Temple, causing great distress to Mary and Joseph when they could not find him. “For this little ‘escapade,’ Jesus probably had to beg forgiveness of his parents,” the Pope suggested. “The Gospel doesn’t say this, but I believe that we can presume it.”

Antyder Frans her at Jesus var en synder, eller at det var feil av Herren å være i sin Fars hus? Er det naturlig å be om tilgivelse hvis man ikke har syndet?

Det er sikkert mulig å gjøre skade ved et uhell, og deretter be om unnskyldning. Da Herren var i tempelet den aktuelle dagen, var det ikke ved et uhell. Hvis det skal deles ut skyld her, må det vel heller skyldes på Hans mor og Josef.

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-to-families-forgive-each-other-and-journey-together-towards-god-20282/

Et tredje tempel?

Det såkalte The Temple Institute i Israel kommer med en annonsering den 12. juli 2015, som skal omhandle den planlagte byggingen av et tredje tempel i Jerusalem.

Det spekuleres over en lav sko på nettet om hva dette kan dreie seg om; alt fra om de har funnet paktens ark, til om de skal annonsere byggingen av ødeleggelsens styggedom, eller om det faktisk er Messias som skal presenteres – eller at de endelig har funnet en rød, ubesmittet kvige, slik at de kan gjenoppta ofringene.

Noen tror også at de har funnet ut at tempelet ikke sto på Tempelhøyden, men et lite stykke unna, på israelsk territorium; i såfall kan byggingen starte når det måtte være.

Det er vel bare å lene seg tilbake og vente i spenning på hva dette kan være…

https://www.facebook.com/pages/The-Temple-Institute/22738684968

templeinstitute

Hodeskallestedet

Matt 27:33 – «Og da de var kommet til et sted som kalles Golgata, det vil si Hodeskalle-stedet.»

Mark 15:22 – «Og de førte Ham til stedet Golgata, som betyr Hodeskallestedet.»

Luk 23:33 –  «Da de var kommet til det stedet som kalles Golgata, korsfestet de Ham der. Forbryterne ble også korsfestet, den ene på Hans høyre side og den andre på Hans venstre side.»

Joh 19:17 – «Og Han bar Selv Sitt kors, og gikk ut til et sted som ble kalt Hodeskallestedet, det som på hebraisk kalles Golgata.»

Edens hage

De lærde strides om hvor Eden og Edens hage opprinnelig lå før Syndefloden. Noen sier Mesopotamia, for der ligger elvene Eufrat og Tigris (Hiddekel) i dag. Bibelen sier at hagen lå mot øst i Eden.

1Mos 2:8 – «Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og der satte Han mennesket som Han hadde formet.»

1Mos 2:10-14 – «Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfra delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pisjon. Det er den som omgir hele Havilalandet, der det er gull. Og gullet i det landet er godt. Der er det også bdellium og onykssteiner. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som omgir hele Kusj. Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assyria. Den fjerde elven er Eufrat

Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfra (fra hagen) delte den seg i fire hovedstrømmer. I følge 1. Mosebok, var Jordan-sletten «som Herrens hage», noe som indikerer at sletten kan ha vært elven som delte seg i fire. Dødehavet og Jordan-elven kan derfor være rester etter denne vannkilden.

1Mos 13:10 – «Lot løftet blikket og så hele Jordan-sletten, og han så at det var godt med vann der. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Da var det som Herrens hage, som landet Egypt, helt bort til Soar.»

Jes 51:3 – «For Herren trøster Sion, Han trøster alle de øde stedene der. Han vil gjøre hennes ødemark lik Eden og hennes ørken som Herrens hage. Fryd og glede skal finnes i den, lovprisning og lyden av sang.»

Det kan virke som at Gud vil gjenopprette det gamle Eden på nøyaktig samme sted som det opprinnelig lå, og gjenopprette de gamle vannkildene.

Følgende profeti sier at det skal strømme vann ut fra Jerusalem. Halvparten skal renne mot Østhavet (Dødehavet) og halvparten skal renne mot Vesthavet (Middelhavet).

Sak 14:8-9 – «På den dagen skal det skje at levende vann strømmer ut fra Jerusalem, halvparten av det mot Østhavet og halvparten av det mot Vesthavet. Både om sommeren og vinteren skal det skje. Herren skal være Konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik: «Herren er Én», og Hans navn ett.»

Dødehavet og Jordan-elven kan være rester etter den store vannkilden som de fire elvene i Eden hadde utspring fra. Det er dette området som i følge profetiene atter en gang skal fylles med vann – livets vann utsprunget fra Guds trone i Det nye Jerusalem.

Tyrus’ konge (Satan) var i Edens hage (som må ha vært lokalisert på det hellige berget i Jerusalem):

Esek 28:12-14 – «Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus’ konge og si til ham: Så sier Herren Gud: Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelsteiner, rubin, topas og diamant, beryll, onyks og jaspis, safir, turkis og smaragd med gull. Håndverksarbeidet i dine innfatninger og smykker ble gjort i stand den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg.«

Tyrus var trolig lokalisert i dagens Libanon, altså et godt stykke unna Mesopotamia. Dette må vel samtidig bety at Adam såvel som Jesus Kristus har gått rundt i det som senere skulle hete Jerusalem. Syndefallet og frelserverket kan dermed ha blitt utført på samme geografiske sted. Abraham ville også ofre sin sønn Isak på Guds hellige berg.

Det hellige berget er Moriah-fjellet i Jerusalem.