Stikkordarkiv: Gud

Skriftene vitner om Ham

Titler som tilfaller Herren Gud, den eneste Far (Mal 2:10) i Det gamle testamentet, blir i Det nye testamentet oppfylt av Yeshua, Guds Sønn. Det er ingen overraskelse, for Skriftene i Det gamle testamentet vitnet om Ham:

Joh 5:39 – «Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg.»

Det gamle testamentet Det nye testamentet
Gud er Den Allmektige (1Mos 17:1) Yeshua er Den Allmektige (Åp 1:7-8)
Gud er Den Hellige (Jes 43:15) Yeshua er Den Hellige (Apg 3:14)
Gud er Jeg er Han (Jes 43:10) Yeshua er Jeg er Han (Joh 4:26)
Gud er Den Første og Den Siste (Jes 44:6) Yeshua er Den Første og Den Siste (Åp 22:13)
Gud er Klippen (Sal 18:32) Yeshua er Klippen (1Kor 10:4)
Gud er Hyrden (Jes 40:11) Yeshua er Hyrden (Joh 10:14)
Gud er den eneste Frelser (Jes 45:21) Yeshua er den eneste Frelser (Apg 4:12)
Gud er Forløseren (Jes 41:14) Yeshua er Forløseren (Luk 1:68)
Gud er herrenes Herre (5Mos 10:17) Yeshua er herrenes Herre (Åp 17:14)
Gud er Skaperen (Jes 44:24) Yeshua er Skaperen (Joh 1:3)
Gud er Israels Konge (Jes 44:6) Yeshua er Israels Konge (Joh 1:49)
Hvert kne skal bøyes for Gud (Jes 45:23) Hvert kne skal bøyes for Yeshua (Fil 2:10)
Gud kommer (Sak 14:4-5) Yeshua kommer (Matt 25:31)

Guds allestedsnærværelse

1Kong 8:27 – «Men kan Gud i sannhet bo på jorden? Se, himmelen og himlenes himmel kan ikke romme Deg. Hvor mye mindre dette huset som jeg har bygd!»

2Krøn 2:6 – «Men hvem er vel i stand til å bygge et hus for Ham, når himmelen og himlenes himmel ikke kan romme Ham? Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for Ham? Hva annet kan jeg enn ofre brennoffer for Hans åsyn?»

2Krøn 6:18 – «Men kan Gud i sannhet bo blant menneskene på jorden? Se, himmelen og himlenes himmel kan ikke romme Deg. Hvor mye mindre dette huset som jeg har bygd!»

Sal 139:7-10 – «Hvor kan jeg gå bort fra Din Ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra Ditt åsyn? For jeg opp til himmelen, er Du der. Redde jeg leie i dødsriket, se, da er Du der. Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense, selv der skal Din hånd lede meg, og Din høyre hånd skal holde meg fast.»

Apg 17:27-28 – «For at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: «For vi er også Hans slekt.»