Stikkordarkiv: Frans

Frans: Vi er ikke foreldreløse

Frans overrasker ingen når han igjen spotter Den Hellige Ånd. Dette gjør han ved å hinte til at Maria sørger for at vi ikke er foreldreløse.

Men Herren sa følgende:

Joh 14:18 «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse (gr. orphanous). Jeg skal komme til dere.»

Frans sier altså at vi ikke er foreldreløse, fordi «Maria er med oss og beskytter oss». Det er dermed ikke behov for Den Hellige Ånd, skal en tro biskopen av Roma.

Guds Sønn sier at HAN ikke skal la oss være foreldreløse og at HAN skal komme til oss – altså det motsatte av det Frans sier.

Interreligiøsitet

Det skal i september 2016 avholdes en interreligiøs festival i Jerusalem der de tre abrahamittiske religionene skal samles i bønn. Vi vet at Frans har vært en pådriver for dialog mellom de store religionene, og her er en oppsummering av hva han har drevet på med det siste året:

Frans: Jesus ba om tilgivelse

Dette er en sak fra i fjor, men det kan være på sin plass å belyse hva Frans faktisk sa den 27. desember 2015.

«The Pope reflected on the Sunday reading from the Gospel of Luke in which a young Jesus stayed in Jerusalem in the Temple, causing great distress to Mary and Joseph when they could not find him. “For this little ‘escapade,’ Jesus probably had to beg forgiveness of his parents,” the Pope suggested. “The Gospel doesn’t say this, but I believe that we can presume it.”

Antyder Frans her at Jesus var en synder, eller at det var feil av Herren å være i sin Fars hus? Er det naturlig å be om tilgivelse hvis man ikke har syndet?

Det er sikkert mulig å gjøre skade ved et uhell, og deretter be om unnskyldning. Da Herren var i tempelet den aktuelle dagen, var det ikke ved et uhell. Hvis det skal deles ut skyld her, må det vel heller skyldes på Hans mor og Josef.

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-to-families-forgive-each-other-and-journey-together-towards-god-20282/

8. desember 2015

Det er et par ting som skjedde denne dagen.

– Frans har regjert som pave i 1000 dager.
– Frans erklærer starten av «Jubilee of Mercy».
– 50 årsdagen for avslutningen av det Andre Vatikankonsil.
– Feiring av «Marias plettfrie unnfangelse».

Hvorvidt det er noen stor sammenheng mellom disse tingene, er ikke lett å si.

Maria-tilbedelse i Uganda

Frans er på besøk i Uganda, landet med over 40% katolikker. 150.000 mennesker var med da han gjorde sitt inntog i det spesialkonstruerte kjøretøyet sitt – også kalt pavebilen. Han hadde tre råd å komme med til de troende:

  1. La troen gi deg mot til å overkomme vanskeligheter.
  2. Snu negative ting til å bli positive ting.
  3. Bønn til en høyere makt.

Vedrørende bønn, kom han med følgende uttalelser:

«Når vi snubler eller faller og slår oss, hvem er bedre å henvende seg til for hjelp enn vår mor?» spurte han.

«Og hvem er vår Mor?»

«Maria», ble det samstemt ropt i kor, og gjentatt flere ganger.

Så leste han Ave Maria unisont med 150.000 samtidige røster.

Fritt oversatt fra følgende artikkel:
http://abcnews.go.com/International/pope-francis-greeting-cheering-crowd-150000-uganda/story?id=35464438

Frans i USA

Her følger en liten oppsummering av Frans’ gjøremål  i USA.

26. september 2015

  • Frans taler foran Independence Hall i Philadelphia. Rundt 8 minutter inn i video-klippet, begynner han på «Fader vår», men ordene stopper opp før de kommer ut av munnen hans.

25. september 2015

  • Frans taler til verdens ledere i FN, uten å nevne Jesus/Yeshua en eneste gang. Tenk for en mulighet til å spre evangeliet.. Han hilser forsamlingen «i sitt eget navn» (Joh 5:43) og påberoper seg å utøse velsignelser fra «Den Høyeste» (Jes 14:14)

20150925cnsnw0431

  • Frans samlet en rekke religiøse ledere ved Ground Zero, hvor bønner for fred ble avholdt. «Fred og ingen fare?»

24. september 2015

  • Frans taler i Join Session of the United States Congress i Washington DC, med visepresident, senatet, representantenes hus, høyesterett og regjering til stede. Navnet Jesus/Yeshua blir ikke nevnt en eneste gang.

pope-francis-addresses-congress-september-24-2015-false-prophet-antichrist-obama-revelation-17

23. september 2015

  • Frans taler utenfor Det hvite hus i Washington DC

22. september 2015

  • Frans lander på Andrews Air Force Base i Washington DC og blir mottatt av president Obama og visepresident Biden.

Frans: -Jesus er ikke en Ånd

Frans sier at Jesus ikke er en Ånd, men et menneske. Han indikerer dermed at Gud er treenig, og at Ånden er en separat person fra Faderen og Sønnen:

Skriften sier det STIKK motsatte:

1Kor 8:6 «Så er det likevel for oss bare én Gud, vår Far, og alle ting er av Ham, og vi er til for Ham. Og det er én Herre, Jesus Kristus, og alle ting er ved Ham, og vi lever ved Ham.»

1Kor 15:45 «Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd.»

2Kor 3:17 «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.»

Hvem har størst autoritet? Bibelen eller mennesket Frans?

Det er viktig å skille mellom Jesu tid her på jorden, og tiden etter Hans oppstandelse. Han var på jorden fullt og helt et menneske, i fallent kjød, dog uten synd:

Rom 8:3 «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet.»

1Pet 2:22 «Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn.»

Frans snakker som om Jesus aldri sto opp legemlig fra de døde,  men at Han heller inntok en rolle lik de såkalte helgenene; som i følge den katolske vranglære, både kan motta bønn og være våre mellommenn ovenfor Gud. Med dette nedjusteres Sønnens status som den eneste Mellommannen mellom Gud og mennesker:

1Tim 2:5 «For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.»

Bibelen sier at Han sto opp fra de døde og arvet ALT som tilhørte Faderen (Hebr 1:2), til og med Hans navn (Jes 9:6). Han ble deretter OPPHØYET og herliggjort hos Faderen (Joh 17:1-11) og hele Guds fylde skulle dvele i Ham:

Kol 1:9 «For i Hans kropp bor hele Guddommens fylde.»

Sønnen arvet Faderens navn:

Hebr 1:4 «Han er blitt så mye høyere enn englene, fordi Han har arvet et mer framstående navn enn dem.»

Sønnen omtaler dette navnet som «Mitt nye navn», og det viser seg at det kun kan være snakk om ett navn – Faderens navn:

Jes 9:6 «For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»

Åp 3:12 «Den som seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham og navnet på Min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.»

Åp 14:1 «Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne

Åp 22:3-4 «Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets trone skal være i Byen, og Hans tjenere skal tjene Ham. De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på deres panne

Kjøpe eller selge

Åp 13:16-17 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

Det andre dyret (USA) skal gjøre slik at alle tar imot et merke, slik at ingen kan «kjøpe eller selge». Det sies ikke noe om når i uka handelen skal foregå, men det hinter kanskje Frans til i en tale han holdt nylig. Jeg er ikke helt god i syd-europeiske språk, men hører klart og tydelig at han sier ordene «ikke kjøpe» og «ikke selge» 1:42 inn i klippet:

Planen er kanskje å forby søndagshandel, og at dette belønnes med mulighet til å kjøpe eller selge resten av uka?