Stikkordarkiv: Esek

Olje funnet på Golanhøyden

Israel påstår at det er funnet et gigantisk oljefelt under den okkuperte Golanhøyden i Syria. Dette vil potensielt dekke Israels olje-behov i årevis fremover.

«Three drillings have so far taken place in the southern Golan Heights which have found large reserves of oil. Potential production is dramatic – billions of barrels, which will easily provide all Israel’s oil needs. Israel consumes 270,000 barrels of oil per day.»

http://www.globes.co.il/en/article-huge-oil-discovery-on-golan-heights-1001071698

Timingen er påfallende. Området er omringet av grupperinger som vil gå langt for å få tak i denne oljen. Kan dette være foranledningen til Gog-krigen som er beskrevet i Esekiel 38-39?

Esek 39:1-2 «Og du, menneskesønn, profetér mot Gog og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg kommer imot deg, Gog, fyrste av Ros, Mesjek og Tubal. Jeg skal vende deg rundt og lede deg fram. Jeg fører deg opp fra det fjerne Nord og fører deg mot Israels fjell.«

Havet som nevnes i Esek 39:11 er trolig Genesaretsjøen, som ligger rett øst for Golanhøyden:

Esek 39:11 «På den dagen skal det skje: Jeg skal gi Gog et gravsted der i Israel, i dalen til dem som drar forbi, øst for havet. Den skal stenge for de reisende, for der skal de begrave Gog og hele hans hop. Derfor skal de kalle den «Goghopens dal».»

Gog-hæren skal begraves i et dalføre som ligger på Golanhøyden. Golanhøyden ble tidligere kalt Basan:

Esek 39:18 «Dere skal ete kjøttet av de mektige og drikke blodet av fyrstene på jorden, av værer og lam, av bukker og okser. Alle sammen er gjøfe fra Basan

Edens hage

De lærde strides om hvor Eden og Edens hage opprinnelig lå før Syndefloden. Noen sier Mesopotamia, for der ligger elvene Eufrat og Tigris (Hiddekel) i dag. Bibelen sier at hagen lå mot øst i Eden.

1Mos 2:8 – «Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og der satte Han mennesket som Han hadde formet.»

1Mos 2:10-14 – «Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfra delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pisjon. Det er den som omgir hele Havilalandet, der det er gull. Og gullet i det landet er godt. Der er det også bdellium og onykssteiner. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som omgir hele Kusj. Navnet på den tredje elven er Hiddekel. Det er den som renner øst for Assyria. Den fjerde elven er Eufrat

Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfra (fra hagen) delte den seg i fire hovedstrømmer. I følge 1. Mosebok, var Jordan-sletten «som Herrens hage», noe som indikerer at sletten kan ha vært elven som delte seg i fire. Dødehavet og Jordan-elven kan derfor være rester etter denne vannkilden.

1Mos 13:10 – «Lot løftet blikket og så hele Jordan-sletten, og han så at det var godt med vann der. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Da var det som Herrens hage, som landet Egypt, helt bort til Soar.»

Jes 51:3 – «For Herren trøster Sion, Han trøster alle de øde stedene der. Han vil gjøre hennes ødemark lik Eden og hennes ørken som Herrens hage. Fryd og glede skal finnes i den, lovprisning og lyden av sang.»

Det kan virke som at Gud vil gjenopprette det gamle Eden på nøyaktig samme sted som det opprinnelig lå, og gjenopprette de gamle vannkildene.

Følgende profeti sier at det skal strømme vann ut fra Jerusalem. Halvparten skal renne mot Østhavet (Dødehavet) og halvparten skal renne mot Vesthavet (Middelhavet).

Sak 14:8-9 – «På den dagen skal det skje at levende vann strømmer ut fra Jerusalem, halvparten av det mot Østhavet og halvparten av det mot Vesthavet. Både om sommeren og vinteren skal det skje. Herren skal være Konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik: «Herren er Én», og Hans navn ett.»

Dødehavet og Jordan-elven kan være rester etter den store vannkilden som de fire elvene i Eden hadde utspring fra. Det er dette området som i følge profetiene atter en gang skal fylles med vann – livets vann utsprunget fra Guds trone i Det nye Jerusalem.

Tyrus’ konge (Satan) var i Edens hage (som må ha vært lokalisert på det hellige berget i Jerusalem):

Esek 28:12-14 – «Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus’ konge og si til ham: Så sier Herren Gud: Du var seglet på det fullendte, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelsteiner, rubin, topas og diamant, beryll, onyks og jaspis, safir, turkis og smaragd med gull. Håndverksarbeidet i dine innfatninger og smykker ble gjort i stand den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg.«

Tyrus var trolig lokalisert i dagens Libanon, altså et godt stykke unna Mesopotamia. Dette må vel samtidig bety at Adam såvel som Jesus Kristus har gått rundt i det som senere skulle hete Jerusalem. Syndefallet og frelserverket kan dermed ha blitt utført på samme geografiske sted. Abraham ville også ofre sin sønn Isak på Guds hellige berg.

Det hellige berget er Moriah-fjellet i Jerusalem.