Stikkordarkiv: De ti bud

De ti bud

De ti bud er nedskrevet i 2. Mosebok kapittel 20 og 5. Mosebok kapittel 5.

2Mos 20

1 Gud talte alle disse ordene og sa:
2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra slavehuset.
3 Du skal ikke ha andre guder enn Meg.
4 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i Himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden.
5 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg,
6 og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.
7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.
8 Husk på hviledagen så du holder den hellig.
9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning,
10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjeneste-kvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter.
11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
12 Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.
13 Du skal ikke drepe.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele .
16 Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste.
17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.»

5Mos 5

6 Jeg er Herren din Gud som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra slavehuset.
7 Du skal ikke ha andre guder enn Meg.
8 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i Himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden.
9 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg,
10 og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.
11 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.
12 Gi akt på hviledagen så du holder den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning,
14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenestekvinne, din okse, ditt esel eller noen av dyrene dine eller den fremmede som bor innenfor dine porter, for at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile på samme måten som du.
15 For du må huske at du var en slave i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten.
16 Du skal hedre din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt deg, så dine dager kan bli mange, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg.
17 Du skal ikke drepe.
18 Du skal ikke drive hor.
19 Du skal ikke stjele.
20 Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste.
21 Du skal ikke begjære din nestes kone. Du skal ikke begjære din nestes hus, hans jord, tjener, tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.
22 Disse ordene talte Herren med høy røst til hele forsamlingen deres, midt ut fra ilden på fjellet, fra skyen og den tette skodden. Og Han la ikke noe til. Han skrev dem på to steintavler og ga dem til meg.

 

Du skal hedre din far og din mor

Det femte bud slik det står skrevet i det Gamle Testamentet (GT):

2Mos 20:12 – «Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.»

5Mos 5:16 – «Du skal hedre din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt deg, så dine dager kan bli mange, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg.»

Dette er det først av de ti bud med et løfte. Det skal gå oss godt og vi skal leve lenge i landet dersom vi hedrer våre foreldre:

Ef 6:2-3 – «Hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte, for at det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.»

Med egne forskrifter setter man Guds bud ut av kraft, mens Gud selv aldri har opphevet budene. Jesus bruker det femte budet som eksempel:

Matt 15:3-6 – «Han svarte og sa til dem: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? For Gud har befalt og sagt: «Hedre din far og din mor». og: «Den som forbanner far eller mor, skal sannelig dø.» Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud, så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.»

Mark 7:10-13 – «For Moses sa: «Hedre din far og din mor,» og: «Den som forbanner far eller mor, skal dø.» Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban – det vil si: en gave til Gud –, da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere.»

Samtlige bud står fortsatt ved lag:

Mark 10:19 – «Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra. Hedre din far og mor.»

Luk 18:20 – «Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor, Du skal ikke drepe, Du skal ikke stjele, Du skal ikke vitne falskt, Hedre din far og din mor.»