Stikkordarkiv: Avguder

Teateret i Efesos

Apg 19:30-35

30 Og da Paulus ville gå inn til folket, lot ikke disiplene ham få lov.

31 Noen av tjenestemennene fra Asia, som var hans venner, sendte da bud til ham og ba ham om at han ikke måtte prøve å gå inn i teateret.

32 De ropte i munnen på hverandre. For forsamlingen var i full forvirring, og de fleste av dem visste ikke hvorfor de var kommet sammen.

33 Og de dro Aleksander ut av folkemengden, og jødene skjøv ham fram. Og Aleksander gjorde tegn med hånden om at han ønsket å holde sin forsvarstale for folket.

34 Men da de fant ut at han var jøde, lød det som med én røst fra dem alle i omkring to timer: «Stor er efesernes Artemis!»

35 Og da byskriveren hadde beroliget folkemengden, sa han: «Menn fra Efesos, hvilket menneske er det som ikke vet at efesernes by er tempelvokter for den store gudinnen Artemis, og for bildet som falt ned fra Zevs?

Kirke

Det greske ordet «ekklesia» (menighet) har i en rekke oversettelser blitt byttet ut med ordet «kirke». På engelsk blir ordet «church» benyttet.

ἐκκλησία
ekklēsia
ek-klay-see’-ah
A calling out, that is, (concretely) a popular meeting, especially a religious congregation (Jewish synagogue, or Christian community of members on earth or saints in heaven or both)

Benyttelsen av ordet «kirke» har trolig sin opprinnelse i gresk mytologi og gudinnen Kirke (Circe), som i følge legenden var datter av solguden Helios. Denne gudinnen hadde et gullbeger i hånden, hvis gift forvandlet de som drakk av det om til svin. Hun var også kledd i en purpurrød drakt, og bodde i ødemarken hvor hun var omgitt av ville dyr.

Kirke kan minne om skjøgen Babylon på flere punkter:

Åp 17: 4 – «Kvinnen var kledd i purpurrødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenheten av hennes horeliv.»

I Bibelen benyttes kvinne eller datter som symbol på en menighet (ekklesia). En jomfru er en ren menighet, mens en skjøge er en uren menighet. Lammets brud er den rene menigheten som blir funnet verdig evig liv sammen med Gud.

Hvorfor har man valgt å navngi Guds menighet etter den greske avguden som minner oss mest om skjøgen Babylon, den urene menigheten?

Elohim

Ordet elohim blir oversatt til "gud" på norsk, og er flertall av ordet "el". Det blir ofte brukt om øvrighetspersoner i Det gamle testamente, f.eks. om dommere, engler, avguder. Ordet brukes primært om Herren Gud, og faktisk også Jesus Kristus alene (Sal 45:7-8). Treenighetsforfektere mener ordet er et bevis på at Gud består av flere personer, men Bibelen sier noe annet.

אֱלֹהִים
'ĕlôhîym
el-o-heem'

Profeten Jesaja benytter entallsordet "el" og "elohim" om hverandre:

Jes 45:21-22 – "Fortell og legg saken fram. Ja, la dem rådslå sammen. Hvem har forutsagt dette fra den eldste tid? Hvem har fortalt det for lenge siden? Er det ikke Jeg, Herren? Det er ingen annen Gud (elohiym) foruten Meg, Den Rettferdige Gud (el) og Frelseren. Det er ingen foruten Meg. Vend dere til Meg og bli frelst, alle jordens ender! For Jeg er Gud (el), og det er ingen annen."

Gullkalven, som kun var én i tallet, blir omtalt med flertallsordet elohim:

2Mos 32:8 – "De har vært snare til å vike av fra den veien Jeg bød dem å gå. De har laget seg en støpt kalv og tilbedt den og ofret til den og sagt: Dette er din gud (elohim), Israel, som førte deg opp fra landet Egypt."

2Mos 32:31 – "Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: Å, dette folket har sannelig gjort en stor synd, og har laget seg en gud (elohim) av gull."

Avguden Ba'al-Berit ble omtalt som elohim selv om det var en avgud i entall:

Dom 8:33 – "Med det samme Gideon var død, vendte Israels barn tilbake til å drive avgudsdyrkelse med Ba'alene. De gjorde Ba'al-Berit til sin gud (elohim)."

Avguden Kamosj (entall):

Dom 11,24 – "Tar du ikke imot alt det din gud (elohim) Kamosj gir deg til eiendom? Derfor vil vi ta i eie alt det Herren vår Gud inntar for oss."

Avguden Dagon (entall):

Dom 16:23 – "Lederne for filisterne samlet seg nå for å ofre et stort slaktoffer til sin gud (elohim) Dagon, og for å glede seg. De sa: Vår gud (elohim) har overgitt Samson, vår fiende, i vår hånd!"

Avguden Ba'al-Sebub (entall):

2Kong 1:2-3 – "Akasja falt ut gjennom gitteret i rommet sitt ovenpå i Samaria, og han ble skadet. Derfor sendte han utsendinger av sted og sa til dem: "Gå og spør Ba'al-Sebub, guden (elohim) i Ekron, om jeg blir frisk fra denne skaden." Men Herrens engel sa til tisjbitten Elia: "Bryt opp, gå opp for å møte utsendingene fra Samarias konge, og si til dem: Er det fordi det ikke er noen Gud i Israel at dere går for å rådspørre Ba'al-Sebub, guden (elohim) i Ekron?"

Avguden Nisrok (entall):

2Kong 19:37 – "Men en gang han tilbad i tempelet til sin gud (elohim) Nisrok, slo Adrammelek og Sareser ham i hjel med sverdet. De flyktet da inn i landet Ararat. Deretter ble hans sønn Asarhaddon konge i hans sted."

Om Jesus, som jo innen treenighetslæren blir ansett for å være én av tre personer i den treenige Gud, blir omtalt i flertallsform:

Sal 45:7-8 – "Din trone, Gud (elohim), står i all evighet. En rettferdighetens kongestav er Ditt rikes kongestav. Du elsker rettferdighet og hater ugudelighet. Derfor har Gud, Din Gud, salvet Deg med gledens olje framfor Dine brødre."

Sak 14:5 – "Da skal dere flykte gjennom dalen mellom Mine berg, for dalen mellom bergene skal nå helt til Asal. Ja, dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i Juda-kongen Ussias dager. Slik skal Herren min Gud (elohim) komme, og alle de hellige med Deg."

Hvordan kan Jesus alene være elohim, dersom Gud er tre personer, og hvordan kan ordet elohim (pga. flertallsformen) bevise at det er flere personer i Guddommen, når ordet gang på gang brukes til å beskrive enkeltindivider?

Var gullkalven mer enn én gullkalv? Er Jesus flere personer siden Han blir kalt elohim?