Hva slags evangelium forkynte Paulus?

Ved å sammenligne Jakobs brev og Galaterbrevet, kommer vi kanskje litt på vei. Det strides om hva som fører til rettferdiggjørelse. Tro alene eller tro etterfulgt av gjerninger.

Paulus skriver i Gal 2,16:

«Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort (gr. dikaioutai) av lovgjerninger (gr. ergon nomou), men bare ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort.»

Jakob skriver det motsatte i Jak 2,24:

«Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort (gr. dikaioutai) av gjerninger (gr. ergon), og ikke bare av tro.»

Gjerningene Jakob skriver om er lovgjerninger (altså De ti bud). Poenget hans er at det ikke nytter å oppfylle et bud dersom du samtidig bryter de andre budene (Jak 2:10-11). Selv demonene tror Gud er Én (det første budet), men lyver så det renner. De bryter dermed loven og er ikke rettferdiggjort – selv om de tror.

Se også:

Forventet frafall i menigheten

1 tim 4:1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

Dette frafallet har skjedd og skjer overalt i det kristne landskapet og skjer nå med full tyngde innad i SDA. Dette har vært ventet og det måtte skje fordi det skulle skje.

For en adventist er videoen uvirkelig. Det er vanskelig å ta inn over seg at medlemmene har valgt slike ledere og at disse lederne har klart å indokterinere både pastorer og lærere og andre ledere med sine falske lærdommer. Det er viktig å ta lærdom av videoen fordi den avslører hvordan sjelefienden arbeider. Det er lett å bli forledet. Løgnen finnes ikke bare i det som sies, men også i det som ikke sies. Det er bare sannheten som setter fri.

Joh 8:31-32 Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Interreligiøsitet

Det skal i september 2016 avholdes en interreligiøs festival i Jerusalem der de tre abrahamittiske religionene skal samles i bønn. Vi vet at Frans har vært en pådriver for dialog mellom de store religionene, og her er en oppsummering av hva han har drevet på med det siste året:

Høyttenkning

Jeg tillater meg å tenke høyt. Det finnes ingen fasit ennå. Men det finnes noen holdepunkter som har kommet fram i media. Det siste regimet i USA med presidenten i første rekke må være pave-vennlig fordi det er en betingelse for innførselen av dyrets merke. Hva med Donald Trump i den forbindelse? Han er visst ikke noe stor tilhenger av Francis. Den 18. Februar i år sier Francis i følge The New York News at Trump ikke kan være kristen. Den samme dagen sier Trump i følge The Gardian at paven er skammelig for å ha sagt noe slikt om ham.

http://www.nytimes.com/2016/02/19/world/americas/pope-francis-donald-trump-christian.html?_r=0

https://www.theguardian.com/us-news/2016/feb/18/donald-trump-pope-francis-christian-wall-mexico-border

Jeg kan ikke se en mulighet for at Trump skal adminstrere dyrets merke. Hva med Hillary Clinton? Hun er en stor beundrer av Francis og har bundet seg til FN og pavens klima-agenda. Hillary er metodist, men ikke spesielt kristelig. Verken hun eller Trump er invitert til Vatikanet. Det viser at Francis ikke anser dem for å være partnere i hans agenda. Jeg spekulerer i om at det kan ha sammenheng med at Hillary støtter LGBT-bevegelsen. Francis er en sterk motstander av ekteskap mellom samme kjønn, noe Hillary tydeligvis ikke er.

Hvordan i alle dager skal profetiene i Åp 13 kunne oppfylles under Hillary eller Trump? Obama er godt på vei til å oppfylle profetiene i Åp 13, men han har bare noe få måneder igjen som president. Obama og Francis har sterke forbindelser med hverandre. De har besøkt hverandre, sist i forbindelse med pavens besøk i Washington i september i fjor. Det er kanskje ordnet slik at Barack Obama (ild fra himmelen på hebraisk) skal avslutte det hele. Er det han som HETER ”ild fra himmelen” som skal få ild til å falle fra himmelen? (Åp 13:13). I så fall må man snakke om et tidsaspekt. Ordinært skal Obama sitte til 20. Januar 2017. Hvis han skal sitte ut over dette tidspunktet må det oppstå en situasjon som krever at Obama må innføre Martial Law. Det pussige er at Obama har forberedt seg på et slikt scenario.

http://www.disclose.tv/news/president_obama_signs_martial_law_order_in_usa/118055

Det som heretter skal sies, er mildest talt spekulativt men likevel en mulighet. Som vi vet er det profetert i Dan 11:44 at ”tiender fra Norden og Østen skal forferde ham (USA)” Hva folk flest ikke vet er at det foretas krigsforberedelser i kulissene, langt mer konkret og målbevisst enn noen gang før. Russland og Kina ruster opp for harde livet. På ett eller annet tidspunkt i 2017 er Russland immun for atomangrep samtidig som de har utviklet atommissiler som er uangripelige. Russland har langt flere atomstridshoder enn USA. De føler seg sikre på å vinne en atomkrig. USA har med andre ord hastverk for Russland venter ikke på dem. Nå blir det enda mer spekulativt fordi jeg vil prøve å si noe om tidspunkt. Jeg tror nemlig at en eventuell krig mellom supermaktene sammenfaller med trengselstiden, som også er en parallell til den 5. Basun (Åp 9), altså både krig og muslimsk invasjon på en gang. HVIS trengselstiden skal starte i år, som den nesten må hvis den skal starte mens Obama er president, tenker jeg at den vil måtte starte den 3. Oktober. På den jødiske rituelle kalenderen er dette den første dag i høytiden Rosh Hashanah eller Basunenes høytid. Basunenes høytid begynner ti dager før Yom Kippur eller Soningsdagen. Fra Basunenes høytid i år til Soningsdagen til neste år er det ett år og ti dager på den jødiske kalenderen, akkurat like lenge som varigheten av Syndfloden. Soningsdagen i 2017 er den 30. September.

Tankerekken er basert på forutsetningen av at verken Trump eller Clinton har det som trengs for å administrere dyrets merke. Det krever at Obama fortsetter. Men for å fortsette må han innføre Martial Law (unntakstilstand). Det er selvfølgelig flere årsaker som kan utløse Martial Law, men jeg tipper at årsaken må være atomkrig i overenstemmelse med Dan 11:44.

Warn the cities

Steve Wohlberg fra White Horse Media går nå ut med en global kampanje for å advare verden om en kommende straffedom fra Gud.

http://www.warnthecities.com/#

Kampanjen forutsetter at disse straffedommene allerede har begynt på basis av de utallige naturkatastrofene og terroranslagene som har vært den senere tid. Likevel anses det for å være bare begynnelsen på straffedommene. Derfor må verden advares mot apokalyptiske straffedommer som snart vil ramme jorden med enorm styrke. Tusenvis av byer som har overgitt seg til umoral vil rammes av utslettende ild. Det er på tide å komme seg ut av disse byene, NÅ med en gang! Snart vil det være for sent. I Norge anser jeg Oslo for å være en kandidat til ødeleggelse på grunn av byens omfavnelse av seksuell umoral.

Terror

Hva skal man si? Landene som har tatt imot flest migranter får nå kjenne på kroppen hva de har tatt inn. Fra første stund var det advart om at det blant «flyktningene» var et stort antall terrorister. Dette ble selvfølgelig ikke tatt alvorlig. Jeg sier selvsagt fordi dette er noe som eliten har ønsket og fortsatt ønsker. Det ropes om tiltak, men ingen tiltak blir gjort. Det har ennå ikke blitt det komplette kaos, men det nærmer seg. Det snakkes om krig mot Islam fordi fler og fler begynner å forstå at det ikke er nok å bekjempe ekstremistene (radikal Islam) fordi det er den islamske ideologien som er problemet. Islam som religion er radikal, selv om det finnes fredelige muslimer som ikke praktiserer de radikale delene av Koranens lære.

Nå er det det for sent å gjøre noe med fredelige midler. Hvis dette skal bekjempes må det sterkere lut til. Noen snakker om internering og utvisning av shariatilhengere. Noen begynner å hisse til borgerkrig. Uansett ser det ut for at verden går en vanskelig tid i møte. Som kristne vet vi HVOR vanskelig dette vil bli. Det er de verdslige ikke klar over. Eliten bryr seg ikke fordi de selvsagt vet hvor kaotisk verden de har planlagt å innføre. Derfor gjør de heller ingenting for å stoppe det.

Jeg tror at det nå kan stadfestes at trengselstiden er nært forestående. Både Russland og Kina forbereder seg på WW3 fordi de føler seg truet av USA. Hvis det skal bli en verdenskrig, må det skje under Obama som president. Obama har i følge Kissinger blitt president av en eneste grunn, nemlig å innføre NWO. Jeg tror ham. Pavens spesielle besøk i Washington i fjor gir et sterkt vitnesbyrd om at det var NWO som sto på agendaen. Som det siste av 7 punkter på planene for NWO er å skape kaos i verden. Hensikten er å redusere verdensbefolkningen til en brøkdel av nåværende.

BREXIT

I går lurte på om jeg skulle være sikker på at UK skulle velge å gå ut av EU. Men jeg turte ikke å tro at det kunne bli sant. Meningsmålingene tydet ikke på det. Idag er situasjonen historisk, ja mer enn det, den er historisk av bibelske proporsjoner. Hvis jeg skulle skrive artikkelen i går, ville det bety at jeg trodde at tiden for oppfyllelse av Dan 2:43 var ankommet. Tiden ER kommet, men jeg turte ikke helt å tro på det.
Fordi Dan 2:43 oppfylles nå, er det mindre enn to år igjen til Yeshuas gjenkomst. Det skyldes at UK ikke skal være helt ute av EU når Yeshua kommer (Dan 2:44). Prosessen med å komme ut av EU tar to år.

Lysets hastighet

Det har gått omtrent 6000 år siden skapelsen, i følge Bibelen. For å kunne bevise eller motbevise dette, må man kunne måle lysets hastighet én vei. Per dags dato har dette vist seg å være vanskelig, om ikke en umulighet. Ingen har noensinne klart å måle lysets hastighet i én retning. Grunnen til dette er at det ikke er mulig å plassere to synkroniserte klokker på avstand fra hverandre, uten at det oppstår tidsforskyvelser.

Med andre ord: Vi kan ikke synkronisere to klokker uten å vite lysets hastighet én vei, og vi kan ikke vite lysets hastighet én vei uten to synkroniserte klokker.

Einsteins relativitetsteori åpner opp for at lyset kan gå raskt én vei, og tregt den andre veien. Dette åpner igjen for at lyset vi ser fra de fjerne galaksene, kan skje i sanntid.

https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_speed_of_light
http://www.espenhaug.com/OneWaySpeedOfLight.html