Kategoriarkiv: Steder

Teateret i Efesos

Apg 19:30-35

30 Og da Paulus ville gå inn til folket, lot ikke disiplene ham få lov.

31 Noen av tjenestemennene fra Asia, som var hans venner, sendte da bud til ham og ba ham om at han ikke måtte prøve å gå inn i teateret.

32 De ropte i munnen på hverandre. For forsamlingen var i full forvirring, og de fleste av dem visste ikke hvorfor de var kommet sammen.

33 Og de dro Aleksander ut av folkemengden, og jødene skjøv ham fram. Og Aleksander gjorde tegn med hånden om at han ønsket å holde sin forsvarstale for folket.

34 Men da de fant ut at han var jøde, lød det som med én røst fra dem alle i omkring to timer: «Stor er efesernes Artemis!»

35 Og da byskriveren hadde beroliget folkemengden, sa han: «Menn fra Efesos, hvilket menneske er det som ikke vet at efesernes by er tempelvokter for den store gudinnen Artemis, og for bildet som falt ned fra Zevs?

Hodeskallestedet

Matt 27:33 – «Og da de var kommet til et sted som kalles Golgata, det vil si Hodeskalle-stedet.»

Mark 15:22 – «Og de førte Ham til stedet Golgata, som betyr Hodeskallestedet.»

Luk 23:33 –  «Da de var kommet til det stedet som kalles Golgata, korsfestet de Ham der. Forbryterne ble også korsfestet, den ene på Hans høyre side og den andre på Hans venstre side.»

Joh 19:17 – «Og Han bar Selv Sitt kors, og gikk ut til et sted som ble kalt Hodeskallestedet, det som på hebraisk kalles Golgata.»