Kategoriarkiv: Profetier

Warn the cities

Steve Wohlberg fra White Horse Media går nå ut med en global kampanje for å advare verden om en kommende straffedom fra Gud.

http://www.warnthecities.com/#

Kampanjen forutsetter at disse straffedommene allerede har begynt på basis av de utallige naturkatastrofene og terroranslagene som har vært den senere tid. Likevel anses det for å være bare begynnelsen på straffedommene. Derfor må verden advares mot apokalyptiske straffedommer som snart vil ramme jorden med enorm styrke. Tusenvis av byer som har overgitt seg til umoral vil rammes av utslettende ild. Det er på tide å komme seg ut av disse byene, NÅ med en gang! Snart vil det være for sent. I Norge anser jeg Oslo for å være en kandidat til ødeleggelse på grunn av byens omfavnelse av seksuell umoral.

BREXIT

I går lurte på om jeg skulle være sikker på at UK skulle velge å gå ut av EU. Men jeg turte ikke å tro at det kunne bli sant. Meningsmålingene tydet ikke på det. Idag er situasjonen historisk, ja mer enn det, den er historisk av bibelske proporsjoner. Hvis jeg skulle skrive artikkelen i går, ville det bety at jeg trodde at tiden for oppfyllelse av Dan 2:43 var ankommet. Tiden ER kommet, men jeg turte ikke helt å tro på det.
Fordi Dan 2:43 oppfylles nå, er det mindre enn to år igjen til Yeshuas gjenkomst. Det skyldes at UK ikke skal være helt ute av EU når Yeshua kommer (Dan 2:44). Prosessen med å komme ut av EU tar to år.

Endetidstegn i fleng

Jeg håper at Gud snart setter en stopper for dette. Det går over alle støvleskaft. Folk tror de er Jesus og vitenskapen leker Gud. Okkulte hendelser skjer i stor skala og ulykker florerer. Og det kan se som om USA forventer en katastrofe av bibelske dimensjoner. Obama råder folk til å ha en ferdigpakket katastrofekoffert som de kan gripe hvis de må flykte på øyeblikkelig varsel.

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2016/06/04/doomsday-eq-drill-in-northwest-largest-in-us-ever-mega-quake-could-kill-15000-people-in-30-minutes/

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2016/06/02/president-obama-advises-americans-to-obtain-emergency-kits-for-upcoming-disasters/

Den store trengsel

Jeg kommer tilbake til dette temaet fordi det forkynnes av SDA at trengselen i Mat 24:21 handler om romernes forfølgelser av kristne i de første århundrene. La oss se om det kan medføre riktighet.

Mat 24:15-28 Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det –
16 da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.
17 Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt.
18 Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine.
19 Men ve dem som er med barn og dem som ammer spedbarn i de dager!
20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.
21 For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli.
22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.
23 Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus! » eller: «Der! » så tro det ikke.
24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.
26Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen! » da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene! » så tro det ikke.
27 For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.
28 For der hvor åtselet er, der skal gribbene samles.

Disse versene kunne utmerket godt handle om romernes forfølgelser fordi mye av dette har noen likheter med hva som skjedde i forbindelse med romernes beleiring av Jerusalem. Hadde det ikke vært for hva som står skrevet i fortsettelsen av dette.

Mat 24:29-31 Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.
30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.
31 Og Han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Sol- og -måneformørkelse samt et mektig meteoritt-regn har skjedd like etter 1798, men det kan ikke være disse hendelsene som profetien sikter til. Det var ikke bare disse fenomenene som skulle skje rett etter hverandre. Menneskesønnen (Yeshua) skulle i denne forbindelse vise seg på himmelen og alle folkestammer skulle jamre seg.

Thayer definerer ordet tote (da) til å bety: «at the time when things under consideration were taking place». Altså, på den tiden alle disse versene oppfylles, inkludert sol- og -måneformørkelse, skal Menneskesønnen vise seg på himmelen. Det er ikke et stort spenn av tid mellom disse begivenhetene, men en konsentrert rekke av begivenheter som begynner med at «ødeleggelsens styggedom» står på hellig grunn. Daniel avslører hva denne «ødeleggelsens styggedom» er.

Dan 12:11 Fra den tiden da det stadige blir avskaffet og ødeleggelsens styggedom settes opp, skal det være ett tusen to hundre og nitti dager.

Det stadige ble avskaffet i år 508.

http://dedication.www3.50megs.com/dan/daniel_daily.html

Den ødeleggende styggedom er derfor pavedømmet. Å stå på hellig grunn er å tiltvinge seg makt over Gud i et hellig anliggende. Sabbaten er hellig. Den er ikke hellig uten at Gud er tilstedeværende på en spesiell måte. Moses sto på hellig grunn foran den brennende busken. Grunnen var ikke hellig i seg selv, men den ble det fordi Gud var tilstedeværende i den brennende busken.

Esek 20:20 Hold Mine sabbater hellig, så skal de være et tegn mellom Meg og dere, så dere skal kjenne at Jeg er Herren deres Gud.

Sabbaten er et relasjonsforhold til Gud. Man kommer ikke nærmere Gud enn dette.

Derfor, når paven blir gitt autoritet til å oppheve sabbatens helligholdelse ved å påtvinge søndagshelligholdelse som eneste aksepterte hviledag, og får medhold i dette fra sivile myndigheter, da står paven på hellig grunn. Som vi vet står dette på pavens agenda (Laudato Si). Det vil altså komme et påbud som gir paven makt i dette spørsmålet.

I sum er jeg uenig med adventistenes tolkning av Mat 24:16-28 fordi versene ikke plasseres i kontekst med versene 29-31.

Jordskjelv forskjellige steder

De siste 48 timene har det vært 5 større jordskjelv. Seismologene har beregnet at det er store muligheter for 4 jordskjelv styrke 8+ i nær fremtid. Jordskjelvene forflytter seg langs forkastningene. Det kan bli MEGA-jordskjelv som kan få enorme konsekvenser.

http://www.theeventchronicle.com/study/5-major-earthquakes-48-hours-seismologist-warns-catastrophic-mega-earthquakes-coming/#

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2016/04/17/why-is-the-planet-being-struck-by-so-many-large-earthquakes/#comment-223948

Problemet for seismologene er at de ikke forstår hvorfor aktiviteten øker. Hvis jorda er 4,5 milliarder år, skulle jordas indre blitt kaldere fordi radioaktiviten inne i jorda etter teorien skulle vært svakere. Men temperaturen inne i jorda øker. Kanskje ikke så rart når jorda i virkeligheten er bare 6000 år gammel. Kanskje på tide å komme seg vekk herfra.

For oss kristne er det ingenting som overrasker oss mindre enn at jordskjelvene blir større og fler. Det er heller ingen overraskelse at det skjer nå. Verden avkristnes som aldri før. Det får selvfølgelig følger. I Norge har DNK banket inn den siste kistespikeren. Hvis ikke folk kommer seg ut av de ukristelige kirkene og omvender seg av hjertet, blir det er fryktelig mannefall. Jeg er pessimist fordi det er så mye som det må omvendes fra. Homofili er bare én av en lang rekke ugudeligheter.

Joel 2

I all adventistlitteratur tolkes Joel 2 for å være islams fremmarsj (632 – 783). Slik får de det til å være 150 år eller 5 profetiske måneder tilsvarende den 5. basun. Når jeg leser Joel 2, oppdager jeg fort at denne tolkningen er helt på jordet. Jeg kommer til det etterhvert.

Joel 2:1 Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær.

Blås i basunen, kan ikke sies mer tydelig. Det er Basunenes høytid, nærmere bestemt den 5. basun fordi Herrens dag er nær. Var Herrens dag nær for 1500 år siden? Nei, den var langt borte. Men nå er den nær.

Joel 2:2 En dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk, stort og sterkt. Dets like har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det heller ikke komme etter det i årene som kommer, fra slekt til slekt.

Hva er mulm og mørke et varsel om?

Sef 1:14-16 Herrens dag er nær, den store, den er nær og framskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag! Der roper den meget bittert. 15 Den dagen er en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. 16 en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene og mot de høye tårnene.

Det er ikke hvilken som helst Basunenes høytid. Det er en dag som innevarsler en trengselstid som omfattes av nød, ruin og ødeleggelse. Fra Joel 2:2 ser vi at dette kommer et folk som kommer fra øst. En tilleggsforklaring er at dette er et stort og sterkt folk. Har vi hørt dette før? Ja, vi leser om et slikt folk i 1 Mos 21:18.

1 Mos 21:18 Stå opp, reis gutten (Ismael) opp og hold ham med hånden din, for jeg skal gjøre ham til et stort folk.

Hva med at de skulle være et sterkt folk?

1 Mos 16:12 Han skal bli som et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot hver mann, og hver manns hånd skal være mot ham. Han skal bo framfor alle sine brødres øyne.

Et villesel av et menneske er en god beskrivelse, har historien vist. Det finnes ikke et folk på jorda som er mer mislikt enn dette folket, med rette. De viser ingen nåde og har ingen skrupler.

Og hvor skulle de bo?

1 Mos 25:18 De bodde fra Havila helt til Sjur, som er ved grensen til Egypt, der veien går mot Assyria. Han døde i nærvær av alle sine brødres øyne.

Dette så vi også i 1 Mos 16:12. Havila var i sydenden av den Arabiske halvøya. Når Moses gikk over Rødehavet kom han til Sjur. Noe mener derfor at Sjur er ved den østre grensen til Egypt mot Rødehavet. Men Moses gikk ikke over Rødehavet, men over Akababukten. Dermed kom han til den nordre del av Arabiahalvøya. Sjur strakte seg helt opp til bunnen av Akabahukta. Definisjonen i Joel 2:2 er en mer generell definisjon av noen som kommer fra Østen (morgenrøden). Ismael har spredd seg over et mye større område, som følgende kart viser.

Joel 2:3 En ild fortærer foran dem, og bak dem brenner flammen. Landet er som Edens hage foran dem, og etter dem er det som en forlatt ødemark. Sannelig, ingenting skal slippe unna dem.

Vi ser litt av dette allerede med den «lille» migrasjonen som har vært til nå. Der det før var et levende samfunn, har det blitt en «no-go» sone som selv ikke politiet tør besøke. Den siste setningen er riktig hvis man ser bort fra en bitteliten minoritet av den store massen av mennesker. Bare de som har Guds segl har Guds beskyttelse.

Joel 2:4-5 De ser ut som hester og som stridshester, slik løper de. 5 Med en larm som av vogner springer de over fjelltopper. Det er som lyden av flammende ild som fortærer halmen, som er sterkt folk fylket til strid.

Dette forteller noe om hvor liten motstand de møter på «slagmarken».

Joel 2:6 For dem vrir folkene seg i smerte. Alle ansikter blekner.

Jeg tviler på at smerte er det rette ordet. Det er mer snakk om redsel. Smerte er en fysisk reaksjon ved skade, redsel er noe man føler. Redsel resulterer i blekhet.

Joel 2:7-9 De løper som mektige menn, de klyver over muren som stridsmenn. Hver mann blant dem følger den veien hans skal gå, og de bryter ikke ut av rekkene. 8 De dytter hverandre ikke til side. Hver av dem går fram den bene veien han skal gå. Selv om de faller blant våpnene, stanser de ikke. 9 De løper fram og tilbake i staden, de løper på muren. De klyver inn i husene, de går inn gjennom vinduene som en tyv.

Dette viser at de er målbevisst. De lar seg ikke stoppe og gjør som de vil og tar seg til rette.

Joel 2:10 Jorden skaker foran dem, himmelen skjelver. Solen og månen formørkes, og stjernene mister sin glans.

Dette verset må tolkes åndelig. Jorden (de som bor på den) skaker av redsel og himmelen (de som er i himmelen/englene) er rystet over terroren. Sol, måne og stjernene kan ikke være de fysiske himmellegemene, men metaforer på himmelske skapninger.

Sol – Gud Fader
Måne – Månen reflekterer solens lys, altså menigheten. Kan også bety Guds Sønn.
Stjerner – Englene

Ordet som er oversatt formørkes oversettes ofte med sorg i Bibelen. Det er selvfølgelig sorg i himmelen over alle som går fortapt fordi de ikke ville ha Guds segl. Gud ønsket å frelse dem, men de ville ikke.

Joel 2:11 Herren løfter Sin røst foran Sin hær, for Hans leir er meget stor. For sterk er den som utfører Hans ord. For Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?

Gud gir sine ordre til englene. For Guds fiender vil det bli fryktinngytende. For Guds folk vil det være en stor trøst. Det siste spørsmålet er retorisk. Det er opp til oss mennesker om vi skal utholde Herrens dag. Det er vår beslutning om vi vil følge Gud. Så får man håpe at beslutningen er basert på sannhet.

Det nærmer seg tidspunktet hvor den viktigste beslutning noensinne må være tatt. Nådedåren stenges når trengselen har vart i fem måneder.

Tilslutt noen trøstens ord fra Herren:

Joel 2:12-14 Men likevel, selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage. 13 Så flerr deres hjerte og ikke deres klær! Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, Han angrer det onde. 14 Hvem vet om ikke Han vil vende om og angre, og etterlate Seg en velsignelse, et grødeoffer og et drikkeoffer til Herren deres Gud?

Som i Noahs dager

Jeg har lyst til å komme tilbake til et tema som jeg tok opp i det forrige forumet, nemlig sammenhengen mellom Syndfloden og Endetiden med trengsel og plagene. Yeshua sammenligner Noahs dager med sin gjenkomst. Hvis man skal gjøre dette bokstavelig, må man sammenligne med den viktigste begivenheten i Noahs dager med hva som skal skje før Yeshuas gjenkomst. Det skal ikke komme en ny vannflom, men en trengsel som er en større trengsel enn vannflommen etterfulgt av syv plager. De første fem månedene av Syndfloden var ikke en plage for Noah og hans familie fordi de egentlig ikke lidde noen nød fordi de var trygge ombort i Arken. De virkelige plagene begynte etter at Arken strandet. I syv måneder satt de innesperret uten mulighet for å komme ut fordi det ikke var trygt for verken mennesker eller dyr på utsiden av Arken. Det eksisterte ikke noe spiselig på utsiden. Arken lå sannsynligvis i en vinkel i forhold til horisontalplanet fordi Arken senere har sklidd ned fra fjellet via et jordskred (mudflow).

Bibelen beskriver hele Syndfloden med nøyaktige datoer. Datoene har ingen informasjonsverdi hvis de ikke er viktige i en eller annen sammenheng. Ingenting er tilfeldig i Bibelen.

17.02.600 Syndfloden startet
27.04.600 Regnet sluttet (40 døgn etter 17.02.600)
17.07.600 Arken strandet (150 dager eller 5 måneder etter 17.02.600)
01.10.600 Fjelltoppene kommer til syne
01.01.601 Vannet tørket bort
27.02.601 Jorden helt tørr

Totalt ett år og ti dager, eller 5 måneder + 7 måneder + 10 dager.
Dette tilsvarer:
Basunenes høytid – Basunenes høytid (Ett år)
Basunenes høytid – Yom Kippur ( 10 dager)

Ikke bry dere om datoene i listen nedenfor, de er bare tenkte datoer basert på at trengselen begynner på Basunenes høytid i år. Det er ikke helt usannsynlig.

Trengselens start  1. Tishri (3. Oktober 2016)
Trengselens slutt  1. Adar (27. Februar 2017)
1. plage begynner 1. Adar (27. Februar 2017)
2. plage begynner 1. Nisan (28. Mars 2017)
3. plage begynner 1. Lyar (27. April 2017)
4. plage begynner 1. Sivan (26. Mai 2017)
5. plage begynner 1. Tamuz (25. Juni 2017)
6. plage begynner 1. Ab (24. Juli 2017)
7. plage begynner 1. Elul (23. August 2017)
7. plage slutter       1. Tishri (21. september 2017)
The End                   10. Tishri (30 september 2017) (sabbat)

Trengselens start sammenfaller med Islamsk nyttår (Muhammeds EMIGRASJON fra Mekka til Medina).

For muslimene representer deres nyttår i følge en kilde: ” Life in Madinah allowed the Muslim community to mature and strengthen, and the people developed an entire society based on Islamic principles”.
Det ligger symbolikk i dette. Muslimene ønsker å innta verdensherredømme ved å emigrere fra deres stedsopprinnelse til Vesten hvor de ønsker å innføre deres egne prinsipper. Det gjør de gjerne med makt hvis de ikke gis fri anledning.

Den store trengselen på fem måneder sammenfaller med den femte basun (Åp 9:5). Europa har fått en bitteliten forsmak på hva som kommer til å skje med full tyngde. Islamsk terror og forfølgelse vil gjøre livet ulevelig overalt hvor det finnes byer og tettsteder. Gud har gitt løfte om at de som har Guds segl skal slippe unna. I tillegg vil det bli et forferdelig påtrykk fra falske hyrder som har til hensikt å påtvinge dyrets merke. Guds engler vil lede de rettferdige til trygge steder (2 Mos 23:20-23; Dan 12:1). Det er viktig å minne om at det under trengselen ikke vil bli martyrer. Mange vil ha ønske om å dø, men får ikke lov. På den nordlige halvkule vil trengselen skje i den kaldeste årstiden. Men starten på den er om høsten før vinteren setter inn og den vil begynne på en virkedag, sannsynligvis på en mandag (Mat 24:20).

Den syvende og siste plagen blir den mest uhyggelige. Dette er den eneste plagen som Yeshua sier skal være veldig stor (Åp 16:21). Det kommer et jordskjelv større enn noe som har vært på jorda tidligere. Hver øy og fjellene kommer til å forsvinne! Hvem kan overleve noe slikt? Bare Gud vet hvor det er trygt å være. På toppen av dette kommer det svære hagl som veier en talent (45 kg). De knuser alt de treffer.

Dette er ikke annerledes enn det som har vært stipulert tidligere, med unntak av at det gjensto noe som måtte oppfylles først. Vi lever i en tid for den aller siste pave og sannsynligvis den siste amerikanske president.

Når de SIER fred og ingen fare

Mottoet for samlingen av religionene under pavekirken er FRED (på jorden). Å se denne videoen fikk håret til å reise seg over hele kroppen (ståpels). Så langt har det altså kommet. Og det har skjedd fort. Vi skal huske på at de kristne kirkene allerede har skrevet under på sin avtale med DKK. Det som selvfølgelig er det spennende når vi engang har kommet til dette stadiet, er at nå er det ingenting eller svært lite som mangler på at det med rette kan sies at 1 Tes 5:3 har gått i oppfyllelse.

1 Tes 5:3 For når noen sier: «Fred og ingen fare», da kommer det en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde.

Den femte basun

Flere SDA-forkynnere har den senere tid forsøkt å antyde at muslimenes utvandring i strie strømmer er en oppfyllelse av den femte basun. Jeg tror at gresshoppene er muslimske horder, men at den femte basun ikke har begynt ennå. Selv om de hendelsene som har vært er ille nok, så er det som beskrives i den femte basun noe som er «uendelig» mye verre. Det er snakk om den store trengsel før plagene, en trengsel så stor at det gjør tidligere trengsler til en søndagstur i det grønne.

Ikke alt i denne profetien er like lett å forstå. Men jeg prøver så langt jeg evner.

Åp 9:1 Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen.

Det er ikke hvem som helst som setter i gang den femte basun. Det er djevelen selv.

Åp 9:2 Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen.

Denne er vanskeligere. Røyk er vanligvis forbundet med bønn eller Guds nærvær, men ikke her. Her beskrives røyken mer som en fysisk røyk som kan sammenlignes med røyken som kommer en stor ovn. Kan det være snakk om røyk/aske fra en eller flere supervulkaner? Et utbrudd fra en slik vulkan er i seg selv i stand til å skape apokalyptiske tilstander fordi asken dekker for sollyset. Det betyr akutt matmangel og kamp for overlevelse. Det kan altså se ut som om den femte basun vil innledes med gigantisk vulkanisme, kanskje flere samtidige utbrudd på begge halvkulene.

Åp 9:3 Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden.

Gresshopper er beskrevet i Bibelen som en katastrofe for landbruket. De spiser opp alt som er på deres vei. De opptrer i enorme flokker. De lar seg ikke stoppe av noe som helst. Når de kommer så kommer de uten å spørre om lov. Den senere tid har vi opplevd noe som ligner på det som skal komme i form av en flyktningstrøm fra muslimske land. Hvis det i tillegg skal bli en global matvarekrise, kan man tenke seg desperasjonen fra millioner og kanskje milliarder av mennesker som leter etter mat for å overleve. Men disse «gresshoppene» gjør mer enn bare å spise all mat de finner. De har i tillegg makt som skorpioner. Skorpioner har gift, i motsetning til gresshopper. Giften er vanligvis ikke dødelig, men gir meget sterk smerte. Jeg vet ikke hva som skal forårsake smerten. I neste vers snakkes det om å påføre skade. Det sies ikke hva slags skade, men jeg regner med at det er fysisk skade, som jo gjør veldig vondt.

Vi har fått vite fra dem som har vært utsatt for muslimenes skremmende atferd at de blir enda mer hissig når man viser redsel. Det er vanskelig å unngå at man blir redd, samtidig som man vet at redsel gir ennå større grunn til redsel. Jeg vet ikke om et bedre råd enn å be Fadervår.

Åp 9:4 Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen.

Det sies ikke hvem som gir befalingen, men det kan neppe være andre enn Gud. Befalingen går nemlig ut på at menneskene som har Guds segl ikke måtte skades. Hvis det var Satan som skulle gi denne befalingen så hadde han garantert sagt at det var nettopp de som hadde Guds segl som skulle skades. Trengselen er altså ikke rettet mot Guds folk. Når det gjelder gress og trær, som i verset sies å være grønt, er det forskjell på grønt og visnet. Gress symboliserer mennesker, mens trær symboliserer deres ledere fordi de ruver mer i landskapet. Grønt symboliserer liv og Guds folk.

Åp 9:5 De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion.

Det som er av interesse i dette verset er angivelsen av en tidsperiode på fem måneder. Dette er fem virkelige måneder fordi det angir en tid i endetiden. Det er ikke profetisk tidsregning etter åpningen av Daniels bok (Åp 10:6). De fem månedene kan altså ikke tolkes som 150 år. Trengselstiden er dermed en begrenset tidsperiode på fem måneder eller ett hundre og femti dager. Det er mer enn lenge nok med tanke på at det skal være en trengsel som overgår alt som har vært på jorda siden Skapelsen.

Åp 9:6 I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.

Guds folk har ikke lov til å begå selvmord fordi det er et brudd på budet som forbyr å ta liv. Så er det heller ikke Guds folk som skal oppleve denne trengselen. Det gir ingen mening i at Guds folk skal lide unødvendig all den tid de allerede har fått Guds segl. Hensikten må være å demonstrere at dette er siste sjanse til å vende om. Gud vil ikke at mennesker skal ta den enkleste veien bort fra lidelsene, men gi dem en sjanse til å vende om så lenge det finnes et sekund igjen. Røveren på korset opplevde fryktelige lidelser. Likevel fikk han anledning til å vende om i siste liten.

Åp 9:7-10 Gresshoppene så ut som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter. 8 Håret deres var som kvinnehår, tennene deres var som løvetenner, 9 og brystet deres var som brystpanser av jern. Larmen av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som stormer fram til kamp. 10 De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder.

Gresshoppene beskrives som en etterligning av noe menneskelig. De er mennesker. Kvinnehår, løvetenner, brystpanser og vinger er symboler. Hår er det samme symbolet som gress, som symboliserer mennesker. Løve er et symbol på styrke mens tenner er et symbol på brutalitet. Vinger er et symbol på hurtighet. Hvis jeg skal prøve å sammenfatte dette så står vi foran en trengsel fra en skruppelløs makt som har til hensikt å gjøre mest mulig skade uten å drepe. Det ligner på hvordan Satan fikk befaling av Gud om at han fikk gjøre hva han ville med Job, men ikke drepe ham. Da forstå vi kanskje bedre hvorfor Yeshua sa følgende i sin endetidsprofeti:

Mat 24:15-22 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Yeshua snakker om den samme trengselen som er omtalt i Dan 12:1 og Åp 9. Det gjelder å komme seg vekk så fort som remmer og tøy holder når det bli aktuelt.

Åp 9:11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.

Dette siste verset skulle være enkelt å forstå.

På den ene side tyder mye på at gresshoppene er mennesker. På den andre side kan jeg ikke utelukke at det er onde engler. Det som tyder mest på at det er mennesker er alle symbolene som bare betyr mennesker. Det som ytterligere bekrefter hele denne profetien er profetien i Joel 2. I den forbindelse vil jeg gjerne henvise til en video:

Endetidens mennesker

2 Tim 3:1-7 Men dette skal du vite at I DE SISTE DAGER skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk (menigheter) som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Dette er en profeti. Derfor skal man forvente at det finnes profetiske symboler i profetien. Det finnes i alle fall ett profetisk symbolord, nemlig ordet «kvinner». I alle profetier hvor det finnes en eller annen variant av kvinner, f.eks. mor, datter, skjøge eller lignende, siktes det til menigheter. Profetien gir ikke mening uten denne tolkningen.

Profetien inneholder en motsetning. Menneskene har alle disse dårlige egenskapene og likevel har de gudfryktighets skinn. De gir seg ut for å være kristne, men når alt kommer til alt er det bare et skuespill. Yeshua beskrev dem som kalkede graver som var fine å se til, men inni var det bare dødninghoder. Man skal ikke se på det ytre, men på det indre. På gjerningene skal man kjenne dem. Et godt eksempel på dette er selveste paven. Han fremstår som et menneske med stor empati og et ønske om å redde verden. Det er dette som blir lagt merke til. Da er det ikke så nøye at han ødelegger verden åndelig med sin falske lære. Det ser og høres så fint ut, men enden på det er fortapelse.

I samme kategori som de overnevnte, kommer en annen gruppe som profetien beskriver som «til dem», altså et tillegg. Denne gruppen som har de samme dårlige egenskapene og som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft, finner man faktisk en menighet som lurer seg inn i husene (kirkene) for å fange kvinner (menigheter). Dette er menigheter som allerede har falt fordi de tynges av synder og lærer falsk lære. Like barn leker best. Hensikten er å samle så mange falske kristne som mulig under samme paraply. Hvis man skal unngå fortapelse må man ikke bare komme seg vekk fra dem, men ta fullstendig avstand fra deres lære. Å stå utenfor hjelper ikke hvis hodet er innenfor.

Slike skal man vende seg fra, sier profetien.