Kategoriarkiv: Nyheter

Noahs Ark

Nå har det vært foretatt nye scanninger med en bedre bakkeradar. De nye målingene bekrefter at det er en båt. Tyrkiske arkeologer skal derfor foreta en utgraving der målingene tilsier at man vil finne noe meget interessant.

http://noahsarkscans.nz

Da har det skjedd to interessante ting på kort tid. Det er bevist at jorda en ung for man finner bløtdeler på benrester. Og nå skal det altså konstateres at Noas Ark ikke er en myte, men en bibelsk realitet.

8. desember 2015

Det er et par ting som skjedde denne dagen.

– Frans har regjert som pave i 1000 dager.
– Frans erklærer starten av «Jubilee of Mercy».
– 50 årsdagen for avslutningen av det Andre Vatikankonsil.
– Feiring av «Marias plettfrie unnfangelse».

Hvorvidt det er noen stor sammenheng mellom disse tingene, er ikke lett å si.

Maria-tilbedelse i Uganda

Frans er på besøk i Uganda, landet med over 40% katolikker. 150.000 mennesker var med da han gjorde sitt inntog i det spesialkonstruerte kjøretøyet sitt – også kalt pavebilen. Han hadde tre råd å komme med til de troende:

  1. La troen gi deg mot til å overkomme vanskeligheter.
  2. Snu negative ting til å bli positive ting.
  3. Bønn til en høyere makt.

Vedrørende bønn, kom han med følgende uttalelser:

«Når vi snubler eller faller og slår oss, hvem er bedre å henvende seg til for hjelp enn vår mor?» spurte han.

«Og hvem er vår Mor?»

«Maria», ble det samstemt ropt i kor, og gjentatt flere ganger.

Så leste han Ave Maria unisont med 150.000 samtidige røster.

Fritt oversatt fra følgende artikkel:
http://abcnews.go.com/International/pope-francis-greeting-cheering-crowd-150000-uganda/story?id=35464438

Olje funnet på Golanhøyden

Israel påstår at det er funnet et gigantisk oljefelt under den okkuperte Golanhøyden i Syria. Dette vil potensielt dekke Israels olje-behov i årevis fremover.

«Three drillings have so far taken place in the southern Golan Heights which have found large reserves of oil. Potential production is dramatic – billions of barrels, which will easily provide all Israel’s oil needs. Israel consumes 270,000 barrels of oil per day.»

http://www.globes.co.il/en/article-huge-oil-discovery-on-golan-heights-1001071698

Timingen er påfallende. Området er omringet av grupperinger som vil gå langt for å få tak i denne oljen. Kan dette være foranledningen til Gog-krigen som er beskrevet i Esekiel 38-39?

Esek 39:1-2 «Og du, menneskesønn, profetér mot Gog og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg kommer imot deg, Gog, fyrste av Ros, Mesjek og Tubal. Jeg skal vende deg rundt og lede deg fram. Jeg fører deg opp fra det fjerne Nord og fører deg mot Israels fjell.«

Havet som nevnes i Esek 39:11 er trolig Genesaretsjøen, som ligger rett øst for Golanhøyden:

Esek 39:11 «På den dagen skal det skje: Jeg skal gi Gog et gravsted der i Israel, i dalen til dem som drar forbi, øst for havet. Den skal stenge for de reisende, for der skal de begrave Gog og hele hans hop. Derfor skal de kalle den «Goghopens dal».»

Gog-hæren skal begraves i et dalføre som ligger på Golanhøyden. Golanhøyden ble tidligere kalt Basan:

Esek 39:18 «Dere skal ete kjøttet av de mektige og drikke blodet av fyrstene på jorden, av værer og lam, av bukker og okser. Alle sammen er gjøfe fra Basan

Frans i USA

Her følger en liten oppsummering av Frans’ gjøremål  i USA.

26. september 2015

  • Frans taler foran Independence Hall i Philadelphia. Rundt 8 minutter inn i video-klippet, begynner han på «Fader vår», men ordene stopper opp før de kommer ut av munnen hans.

25. september 2015

  • Frans taler til verdens ledere i FN, uten å nevne Jesus/Yeshua en eneste gang. Tenk for en mulighet til å spre evangeliet.. Han hilser forsamlingen «i sitt eget navn» (Joh 5:43) og påberoper seg å utøse velsignelser fra «Den Høyeste» (Jes 14:14)

20150925cnsnw0431

  • Frans samlet en rekke religiøse ledere ved Ground Zero, hvor bønner for fred ble avholdt. «Fred og ingen fare?»

24. september 2015

  • Frans taler i Join Session of the United States Congress i Washington DC, med visepresident, senatet, representantenes hus, høyesterett og regjering til stede. Navnet Jesus/Yeshua blir ikke nevnt en eneste gang.

pope-francis-addresses-congress-september-24-2015-false-prophet-antichrist-obama-revelation-17

23. september 2015

  • Frans taler utenfor Det hvite hus i Washington DC

22. september 2015

  • Frans lander på Andrews Air Force Base i Washington DC og blir mottatt av president Obama og visepresident Biden.