Kategoriarkiv: Diverse

De syv hoder

Idag tikket det inn en sak på et adventistforum på FB som vi kjenner igjen. Omtrent samtidig som Ralph Meyers og vi fikk lys over Åp 17 med sine 7 hoder og 10 horn, har en viss person med navn James Tierney fått lys over det samme temaet. Han sier at han har fått drømmer og syn om dette. Jeg kan ikke se et eneste avvik fra det vi har kommet fram til allerede. Det tyder på at vi har fått en sant lys over dette, noe jeg ikke tviler på.

http://lateranheads.blogspot.no/2017/01/to-all-pastors-of-beloved-seventh-day.html

Søndagslover under Trump’s styre?

http://time.com/4452309/trumps-evangelical-voters/

EGW har skrevet:

Laws enforcing the observance of Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. The religion of the papacy will be accepted by the rulers, and the law of God will be made void.–7MR 192 (1906).

Kan dette komme til å skje til tross for at Ben Carson ser ut til å kunne få en ministerpost i Trump’s stab? Det ville blitt et stort paradoks. Men Guds veier er uransakelige.

En annen Jesus?

Det finnes nok av skriftsteder som gjør at jeg stadig blir mer skeptisk til Paulus, selv om det røsker opp i mye av det jeg har trodd på og slukt som sannhet i årevis. Jeg kommer derfor til å lufte noen av disse skriftstedene i dette innlegget.

Guds Sønn gjorde det meget klart at det ville dukke opp falske kristuser (Matt 24:24). De kunne dukke opp i ørkenen eller «i de innerste rommene» (Matt 24:26). Han slo også fast hvordan Hans gjenkomst skulle arte seg, og henviste til Daniels profeti om Menneskesønnens gjenkomst (Dan 7). Dette utelukker ALLE fysiske åpenbaringer her nede på jorden. Jeg kan ikke understreke dette nok. Herren vil ikke manifestere seg fysisk nede på jorden, for Hans gjenkomst skal være slik Han forlot verden (Apg 1:11) og alle skal se det. Hans gjenkomst vil ikke foregå i de indre gemakker der ingen kan se Ham.

Hvis Paulus hadde konferert med apostlene i Jerusalem, noe han ikke gjorde (Gal 1:12), ville han kanskje ha kjent til profetien i Matt 24, og dermed vært litt mer kritisk etter at han støtte på (og ble blindet av) entiteten han møtte i ødemarken utenfor Damaskus – den som utga seg for å være Jesus.

Matt 24:24-27 «Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være»

Veien til Damaskus er ødemark og ørkenlandskap. Det var der Paulus (Saul) møtte Jesus, ikke i et syn (fordi det var flere vitner):

Apg 9:3-5 «Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra Himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene»

Paulus satt i fengsel da Herren plutselig sto hos ham. Var dette de innerste rommene Guds Sønn advarte mot?

Apg 23:11 «Men natten etter sto Herren hos ham og sa: «Vær ved godt mot, Paulus! For slik som du har vitnet om Meg i Jerusalem, slik må du også vitne i Rom»

Jeg påstår ikke at dette IKKE var Guds Sønn, men jeg kan ikke unngå å se parallellene mellom Matt 24 og de beskrivelsene vi har av Sauls møte med Jesus i Apostlenes gjerninger. Det kan godt hende Paulus lærte bort sitt evangelium om Jesus i god tro, men jeg mener læren hans skurrer såpass at det bør ettergås i sømmene.

Vi ser også at demonutdrivelser som ble utført av «den Jesus som Paulus forkynner», ikke var vellykket; det fikk faktisk fatale følger:

Apg 19:13 «Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa: «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner»

Hva skjer den 23. september 2016?

Det som er sikkert er at den okkulte verden er helt på tuppa. Den største økumeniske samlingen noensinne pågår i Jerusalem. Samlingen avsluttes i morgen, den 23. september. Det er lagt ut en mengde videoer som spekulerer i at pave Frans kommer til å erklære «One World Religion» og erklære Lucifer for å være den nye religionens gud. Jeg tør ikke å si at dette har noe for seg, men jeg kan ikke fri meg for at jeg fra flere år tilbake har hatt en forutanelse om at høstjevndøgn har noe med Mat 24:20 å gjøre.

Forventet frafall i menigheten

1 tim 4:1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

Dette frafallet har skjedd og skjer overalt i det kristne landskapet og skjer nå med full tyngde innad i SDA. Dette har vært ventet og det måtte skje fordi det skulle skje.

For en adventist er videoen uvirkelig. Det er vanskelig å ta inn over seg at medlemmene har valgt slike ledere og at disse lederne har klart å indokterinere både pastorer og lærere og andre ledere med sine falske lærdommer. Det er viktig å ta lærdom av videoen fordi den avslører hvordan sjelefienden arbeider. Det er lett å bli forledet. Løgnen finnes ikke bare i det som sies, men også i det som ikke sies. Det er bare sannheten som setter fri.

Joh 8:31-32 Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Høyttenkning

Jeg tillater meg å tenke høyt. Det finnes ingen fasit ennå. Men det finnes noen holdepunkter som har kommet fram i media. Det siste regimet i USA med presidenten i første rekke må være pave-vennlig fordi det er en betingelse for innførselen av dyrets merke. Hva med Donald Trump i den forbindelse? Han er visst ikke noe stor tilhenger av Francis. Den 18. Februar i år sier Francis i følge The New York News at Trump ikke kan være kristen. Den samme dagen sier Trump i følge The Gardian at paven er skammelig for å ha sagt noe slikt om ham.

http://www.nytimes.com/2016/02/19/world/americas/pope-francis-donald-trump-christian.html?_r=0

https://www.theguardian.com/us-news/2016/feb/18/donald-trump-pope-francis-christian-wall-mexico-border

Jeg kan ikke se en mulighet for at Trump skal adminstrere dyrets merke. Hva med Hillary Clinton? Hun er en stor beundrer av Francis og har bundet seg til FN og pavens klima-agenda. Hillary er metodist, men ikke spesielt kristelig. Verken hun eller Trump er invitert til Vatikanet. Det viser at Francis ikke anser dem for å være partnere i hans agenda. Jeg spekulerer i om at det kan ha sammenheng med at Hillary støtter LGBT-bevegelsen. Francis er en sterk motstander av ekteskap mellom samme kjønn, noe Hillary tydeligvis ikke er.

Hvordan i alle dager skal profetiene i Åp 13 kunne oppfylles under Hillary eller Trump? Obama er godt på vei til å oppfylle profetiene i Åp 13, men han har bare noe få måneder igjen som president. Obama og Francis har sterke forbindelser med hverandre. De har besøkt hverandre, sist i forbindelse med pavens besøk i Washington i september i fjor. Det er kanskje ordnet slik at Barack Obama (ild fra himmelen på hebraisk) skal avslutte det hele. Er det han som HETER ”ild fra himmelen” som skal få ild til å falle fra himmelen? (Åp 13:13). I så fall må man snakke om et tidsaspekt. Ordinært skal Obama sitte til 20. Januar 2017. Hvis han skal sitte ut over dette tidspunktet må det oppstå en situasjon som krever at Obama må innføre Martial Law. Det pussige er at Obama har forberedt seg på et slikt scenario.

http://www.disclose.tv/news/president_obama_signs_martial_law_order_in_usa/118055

Det som heretter skal sies, er mildest talt spekulativt men likevel en mulighet. Som vi vet er det profetert i Dan 11:44 at ”tiender fra Norden og Østen skal forferde ham (USA)” Hva folk flest ikke vet er at det foretas krigsforberedelser i kulissene, langt mer konkret og målbevisst enn noen gang før. Russland og Kina ruster opp for harde livet. På ett eller annet tidspunkt i 2017 er Russland immun for atomangrep samtidig som de har utviklet atommissiler som er uangripelige. Russland har langt flere atomstridshoder enn USA. De føler seg sikre på å vinne en atomkrig. USA har med andre ord hastverk for Russland venter ikke på dem. Nå blir det enda mer spekulativt fordi jeg vil prøve å si noe om tidspunkt. Jeg tror nemlig at en eventuell krig mellom supermaktene sammenfaller med trengselstiden, som også er en parallell til den 5. Basun (Åp 9), altså både krig og muslimsk invasjon på en gang. HVIS trengselstiden skal starte i år, som den nesten må hvis den skal starte mens Obama er president, tenker jeg at den vil måtte starte den 3. Oktober. På den jødiske rituelle kalenderen er dette den første dag i høytiden Rosh Hashanah eller Basunenes høytid. Basunenes høytid begynner ti dager før Yom Kippur eller Soningsdagen. Fra Basunenes høytid i år til Soningsdagen til neste år er det ett år og ti dager på den jødiske kalenderen, akkurat like lenge som varigheten av Syndfloden. Soningsdagen i 2017 er den 30. September.

Tankerekken er basert på forutsetningen av at verken Trump eller Clinton har det som trengs for å administrere dyrets merke. Det krever at Obama fortsetter. Men for å fortsette må han innføre Martial Law (unntakstilstand). Det er selvfølgelig flere årsaker som kan utløse Martial Law, men jeg tipper at årsaken må være atomkrig i overenstemmelse med Dan 11:44.

Terror

Hva skal man si? Landene som har tatt imot flest migranter får nå kjenne på kroppen hva de har tatt inn. Fra første stund var det advart om at det blant «flyktningene» var et stort antall terrorister. Dette ble selvfølgelig ikke tatt alvorlig. Jeg sier selvsagt fordi dette er noe som eliten har ønsket og fortsatt ønsker. Det ropes om tiltak, men ingen tiltak blir gjort. Det har ennå ikke blitt det komplette kaos, men det nærmer seg. Det snakkes om krig mot Islam fordi fler og fler begynner å forstå at det ikke er nok å bekjempe ekstremistene (radikal Islam) fordi det er den islamske ideologien som er problemet. Islam som religion er radikal, selv om det finnes fredelige muslimer som ikke praktiserer de radikale delene av Koranens lære.

Nå er det det for sent å gjøre noe med fredelige midler. Hvis dette skal bekjempes må det sterkere lut til. Noen snakker om internering og utvisning av shariatilhengere. Noen begynner å hisse til borgerkrig. Uansett ser det ut for at verden går en vanskelig tid i møte. Som kristne vet vi HVOR vanskelig dette vil bli. Det er de verdslige ikke klar over. Eliten bryr seg ikke fordi de selvsagt vet hvor kaotisk verden de har planlagt å innføre. Derfor gjør de heller ingenting for å stoppe det.

Jeg tror at det nå kan stadfestes at trengselstiden er nært forestående. Både Russland og Kina forbereder seg på WW3 fordi de føler seg truet av USA. Hvis det skal bli en verdenskrig, må det skje under Obama som president. Obama har i følge Kissinger blitt president av en eneste grunn, nemlig å innføre NWO. Jeg tror ham. Pavens spesielle besøk i Washington i fjor gir et sterkt vitnesbyrd om at det var NWO som sto på agendaen. Som det siste av 7 punkter på planene for NWO er å skape kaos i verden. Hensikten er å redusere verdensbefolkningen til en brøkdel av nåværende.