Alle innlegg av Mona

Juksepaver

Paven i Vatikanet har nok litt å rutte med, men den norske kirken er ikke like velstående. Stat og kommune må ikke stille seg slik at de får skattepengene tilbakebetalt i røkelse og myrra. Politiet har nummer 02800.

http://www.dagbladet.no/2015/02/14/kultur/kommentar/meninger/samfunn/katolikkrotet/37704999/