Alle innlegg av arne

En annen Jesus?

Det finnes nok av skriftsteder som gjør at jeg stadig blir mer skeptisk til Paulus, selv om det røsker opp i mye av det jeg har trodd på og slukt som sannhet i årevis. Jeg kommer derfor til å lufte noen av disse skriftstedene i dette innlegget.

Guds Sønn gjorde det meget klart at det ville dukke opp falske kristuser (Matt 24:24). De kunne dukke opp i ørkenen eller «i de innerste rommene» (Matt 24:26). Han slo også fast hvordan Hans gjenkomst skulle arte seg, og henviste til Daniels profeti om Menneskesønnens gjenkomst (Dan 7). Dette utelukker ALLE fysiske åpenbaringer her nede på jorden. Jeg kan ikke understreke dette nok. Herren vil ikke manifestere seg fysisk nede på jorden, for Hans gjenkomst skal være slik Han forlot verden (Apg 1:11) og alle skal se det. Hans gjenkomst vil ikke foregå i de indre gemakker der ingen kan se Ham.

Hvis Paulus hadde konferert med apostlene i Jerusalem, noe han ikke gjorde (Gal 1:12), ville han kanskje ha kjent til profetien i Matt 24, og dermed vært litt mer kritisk etter at han støtte på (og ble blindet av) entiteten han møtte i ødemarken utenfor Damaskus – den som utga seg for å være Jesus.

Matt 24:24-27 «Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være»

Veien til Damaskus er ødemark og ørkenlandskap. Det var der Paulus (Saul) møtte Jesus, ikke i et syn (fordi det var flere vitner):

Apg 9:3-5 «Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra Himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene»

Paulus satt i fengsel da Herren plutselig sto hos ham. Var dette de innerste rommene Guds Sønn advarte mot?

Apg 23:11 «Men natten etter sto Herren hos ham og sa: «Vær ved godt mot, Paulus! For slik som du har vitnet om Meg i Jerusalem, slik må du også vitne i Rom»

Jeg påstår ikke at dette IKKE var Guds Sønn, men jeg kan ikke unngå å se parallellene mellom Matt 24 og de beskrivelsene vi har av Sauls møte med Jesus i Apostlenes gjerninger. Det kan godt hende Paulus lærte bort sitt evangelium om Jesus i god tro, men jeg mener læren hans skurrer såpass at det bør ettergås i sømmene.

Vi ser også at demonutdrivelser som ble utført av «den Jesus som Paulus forkynner», ikke var vellykket; det fikk faktisk fatale følger:

Apg 19:13 «Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa: «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner»

Frans: Vi er ikke foreldreløse

Frans overrasker ingen når han igjen spotter Den Hellige Ånd. Dette gjør han ved å hinte til at Maria sørger for at vi ikke er foreldreløse.

Men Herren sa følgende:

Joh 14:18 «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse (gr. orphanous). Jeg skal komme til dere.»

Frans sier altså at vi ikke er foreldreløse, fordi «Maria er med oss og beskytter oss». Det er dermed ikke behov for Den Hellige Ånd, skal en tro biskopen av Roma.

Guds Sønn sier at HAN ikke skal la oss være foreldreløse og at HAN skal komme til oss – altså det motsatte av det Frans sier.

Glupske ulver

Jeg har i et par innlegg satt spørsmålstegn ved hvem Paulus egentlig var, om han var en falsk apostel og om hans lære er et annet evangelium enn det Yeshua og de tolv apostlene lærte. Her er nok et resonnement.

Herren advarte mot falske profeter og utpekte dem som ulver i fåreklær:

Matt 7:15 «Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver»

Vi finner igjen dette metaforet i GT, der Jakob beskrev sin sønn Benjamin og hans stamme som en glupsk ulv:

1Mos 49:27 «Benjamin er en glupsk ulv. Om morgenen eter han byttet, om kvelden deler han ut sitt rov»

I den sammenheng er det interessant at Paulus skriver at han er av Benjamins stamme (jf. Fil 3:5):

Rom 11:1 «Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme»

Antyder Herren at det vil komme falske profeter ut av Benjamins stamme, og at Paulus er en av disse?

Se også:

Hva slags evangelium forkynte Paulus?

Ved å sammenligne Jakobs brev og Galaterbrevet, kommer vi kanskje litt på vei. Det strides om hva som fører til rettferdiggjørelse. Tro alene eller tro etterfulgt av gjerninger.

Paulus skriver i Gal 2,16:

«Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort (gr. dikaioutai) av lovgjerninger (gr. ergon nomou), men bare ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort.»

Jakob skriver det motsatte i Jak 2,24:

«Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort (gr. dikaioutai) av gjerninger (gr. ergon), og ikke bare av tro.»

Gjerningene Jakob skriver om er lovgjerninger (altså De ti bud). Poenget hans er at det ikke nytter å oppfylle et bud dersom du samtidig bryter de andre budene (Jak 2:10-11). Selv demonene tror Gud er Én (det første budet), men lyver så det renner. De bryter dermed loven og er ikke rettferdiggjort – selv om de tror.

Se også:

Interreligiøsitet

Det skal i september 2016 avholdes en interreligiøs festival i Jerusalem der de tre abrahamittiske religionene skal samles i bønn. Vi vet at Frans har vært en pådriver for dialog mellom de store religionene, og her er en oppsummering av hva han har drevet på med det siste året:

Lysets hastighet

Det har gått omtrent 6000 år siden skapelsen, i følge Bibelen. For å kunne bevise eller motbevise dette, må man kunne måle lysets hastighet én vei. Per dags dato har dette vist seg å være vanskelig, om ikke en umulighet. Ingen har noensinne klart å måle lysets hastighet i én retning. Grunnen til dette er at det ikke er mulig å plassere to synkroniserte klokker på avstand fra hverandre, uten at det oppstår tidsforskyvelser.

Med andre ord: Vi kan ikke synkronisere to klokker uten å vite lysets hastighet én vei, og vi kan ikke vite lysets hastighet én vei uten to synkroniserte klokker.

Einsteins relativitetsteori åpner opp for at lyset kan gå raskt én vei, og tregt den andre veien. Dette åpner igjen for at lyset vi ser fra de fjerne galaksene, kan skje i sanntid.

https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_speed_of_light
http://www.espenhaug.com/OneWaySpeedOfLight.html