Kongen i sør

Doug Batchelor fra Amazing Facts deler sine betraktninger om islams fremvekst og oppfyllelsen av Daniel 11. Vi er inne i det 500. året etter reformasjonen – og Vatikanet med Frans i spissen, jobber flittig med å helbrede «dødssåret» som oppsto på grunn av dette.

3 tanker om “Kongen i sør”

 1. Denne tolkningen har jeg hørt for omkring 25 år siden. Det var en tolkning som Bjørgvin Snorrason fra Island reiste rundt omkring og fortalte om. Mange adventister forfekter denne tolkningen den dag i dag. Dough Bachelor kommer således ikke med en ny tolkning, men har selvfølgelig mer å fortelle fordi mye har skjedd på 25 år.

  Jeg tror at denne tolkningen er feil fordi Dough unnlater å legge merke til at Italia eller Vatikanet ikke har blitt angrepet av muslimene. Vatikanet eller paven står ikke bak noe motangrep slik profetien sier. Der viser Dough bilder fra USA’s angrep mot muslimske mål i Midtøsten. Vatikanet har ikke militære ressurser.

  Dough gikk ikke lenger i sin tolkning. Og bra er det fordi resten av profetien heller ikke stemmer på Vatikanet som kongen i Nord. Hvis man ser på versene forut for vers 40, er det hele tiden snakk om virkelige land og virkelige konger og svært lite av profetien er knyttet til noe religiøst med unntak av den delen av profetien som handler om pavedømmet før vers 40.

  Dough er virkelig flink til å fremlegge sine tolkninger. Det skjer med velvalgte ord, fine illustrasjoner og dramatiske effekter. Det skal han ha. Men her tror han har valgt å tro at Dan 11 er en parallell og en detaljering av de foregående profetiene i Daniels bok. Det stemmer til en viss grad, men versene 40-45 går lengre enn de øvrige kapitlene etter min oppfatning, slik det andre dyret i Åp 13 går lengre enn enn Daniels profetier i Dan 8 og 9.

  1. Kongen i Nord i Daniel 11 kan ikke være andre enn Romerriket, dersom en følger kronologien. Etter Romerrikets fall, overtok pavedømmet dets makt og deler av dets landeområder. Dette var lenge før USA oppsto, så USA bør egentlig utelukkes i denne konteksten.

   Hvis en maktovertagelse mellom pavedømmet og USA skulle finne sted, kan Åp 13:12 åpne for dette. Spørsmålet er om dette også inkluderer tittelen som Kongen i Nord. Vi ser at Dyret i Åp 19:19 er flankert av kongene på jorden og dets hærer. Det virker som at Dyret har en finger med i spillet når det kommer til å samle hærer til krig – og dette inkluderer sannsynligvis også USAs hær. Jeg tror derfor Kongen i Nord fremdeles er pavedømmet, men at de militære styrkene styres indirekte via Vatikanets politiske tentakler.

   1. Kongen i Nord skifter flere ganger i løpet av Dan 11. I en periode var kongen i Nord det greske riket. Senere ble kongen i Nord det hedenske Romerriket, etterfulgt av det pavelige Rom. I Dan 11.39 handler det om Den Franske Revolusjon i følge Uriah Smith. Han prøvde å tolke resten av kapitlet. Men uten en historisk oppfyllelse i hans tid ble det bare gjetninger. Han gjettet på at fortsettelsen hadde sammenheng med Tyrkia, men som vi nå vet gikk det ikke slik.

    Hvis vi ser Åpenbaringsboken som en fortsettelse av Daniels profetier, er Den Franske Revolusjon også nevnt i der. Det neste som skjer er at Guds folk finner en løsning på forfølgelsene ved at USA åpner seg som et mulig tilfluktssted. Yeshua har ikke mer å si om Den Katolske Kirke før dets dødelige sår blir helbredet. I mellomtiden handler det om USA. Derfor mener jeg at også Dan 11:40-45 handler om USA.

    http://www.teachinghearts.org/dre17hdan11b.html

Det er stengt for kommentarer.