De syv hoder

Idag tikket det inn en sak på et adventistforum på FB som vi kjenner igjen. Omtrent samtidig som Ralph Meyers og vi fikk lys over Åp 17 med sine 7 hoder og 10 horn, har en viss person med navn James Tierney fått lys over det samme temaet. Han sier at han har fått drømmer og syn om dette. Jeg kan ikke se et eneste avvik fra det vi har kommet fram til allerede. Det tyder på at vi har fått en sant lys over dette, noe jeg ikke tviler på.

http://lateranheads.blogspot.no/2017/01/to-all-pastors-of-beloved-seventh-day.html