4 tanker om “5. Basun?”

    1. Jeg så at Snoops sa det, bortsett fra at de ikke sa det så kategorisk. De sa at det sannsynligvis var en redigert video. I tillegg kom de med forklaringer om at videoen ikke kunne ha sammenheng med valget av Trump fordi videoen ble lagt på FB allerede 1. oktober. De de ikke kommenterte er at det finnes to videoer av samme fenomen tatt fra litt forskjellige posisjoner i Jerusalem. Det synes jeg er rart hvis det er snakk om fake.

      https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLEIkI4_L-rM&h=JAQHet9ZP

      https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0mLWdM4KAr0&h=8AQGKkruP

    1. Det var meget oppklarende. Det er jo rart at en så spektakulær hendelse ikke ble filmet av andre. Tilsynelatende ble det filmet fra to posisjoner, men alt er mulig idag. Problemet slik teknologien har utviklet seg, er at grensene mellom fakta og fiksjon er utvisket. En måte å betrakte dette på er å anta at alt er fake inntil det motsatte er bevist. Det er veldig synd fordi man da ikke kan stole på noe som helst.

Legg igjen en kommentar