Søndagslover under Trump’s styre?

http://time.com/4452309/trumps-evangelical-voters/

EGW har skrevet:

Laws enforcing the observance of Sunday as the Sabbath will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. The religion of the papacy will be accepted by the rulers, and the law of God will be made void.–7MR 192 (1906).

Kan dette komme til å skje til tross for at Ben Carson ser ut til å kunne få en ministerpost i Trump’s stab? Det ville blitt et stort paradoks. Men Guds veier er uransakelige.