En annen Jesus?

Det finnes nok av skriftsteder som gjør at jeg stadig blir mer skeptisk til Paulus, selv om det røsker opp i mye av det jeg har trodd på og slukt som sannhet i årevis. Jeg kommer derfor til å lufte noen av disse skriftstedene i dette innlegget.

Guds Sønn gjorde det meget klart at det ville dukke opp falske kristuser (Matt 24:24). De kunne dukke opp i ørkenen eller «i de innerste rommene» (Matt 24:26). Han slo også fast hvordan Hans gjenkomst skulle arte seg, og henviste til Daniels profeti om Menneskesønnens gjenkomst (Dan 7). Dette utelukker ALLE fysiske åpenbaringer her nede på jorden. Jeg kan ikke understreke dette nok. Herren vil ikke manifestere seg fysisk nede på jorden, for Hans gjenkomst skal være slik Han forlot verden (Apg 1:11) og alle skal se det. Hans gjenkomst vil ikke foregå i de indre gemakker der ingen kan se Ham.

Hvis Paulus hadde konferert med apostlene i Jerusalem, noe han ikke gjorde (Gal 1:12), ville han kanskje ha kjent til profetien i Matt 24, og dermed vært litt mer kritisk etter at han støtte på (og ble blindet av) entiteten han møtte i ødemarken utenfor Damaskus – den som utga seg for å være Jesus.

Matt 24:24-27 «Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være»

Veien til Damaskus er ødemark og ørkenlandskap. Det var der Paulus (Saul) møtte Jesus, ikke i et syn (fordi det var flere vitner):

Apg 9:3-5 «Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra Himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene»

Paulus satt i fengsel da Herren plutselig sto hos ham. Var dette de innerste rommene Guds Sønn advarte mot?

Apg 23:11 «Men natten etter sto Herren hos ham og sa: «Vær ved godt mot, Paulus! For slik som du har vitnet om Meg i Jerusalem, slik må du også vitne i Rom»

Jeg påstår ikke at dette IKKE var Guds Sønn, men jeg kan ikke unngå å se parallellene mellom Matt 24 og de beskrivelsene vi har av Sauls møte med Jesus i Apostlenes gjerninger. Det kan godt hende Paulus lærte bort sitt evangelium om Jesus i god tro, men jeg mener læren hans skurrer såpass at det bør ettergås i sømmene.

Vi ser også at demonutdrivelser som ble utført av «den Jesus som Paulus forkynner», ikke var vellykket; det fikk faktisk fatale følger:

Apg 19:13 «Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa: «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner»

10 tanker om “En annen Jesus?”

 1. Jeg er redd for at du maler deg inn i et hjørne. Det var ikke Kristus i kjød som besøke og snakket med Paulus. Det Paulus opplevde er ikke forskjellig fra apostelen Johannes opplevelse på Patmos eller slik Herren viste seg for Salomo (2 Krøn 7:12) eller slik Herren viste seg for Abraham og Lot før Sodoma ble ødelagt. Jeg har sett både Faderen og Sønnen i et drømmesyn. Det er selvfølgelig deres Ånd som manifesterer seg. Ingen kan se Gud uten å dø. Yeshua sa selv at Han ikke hadde tenkt å forlate oss da Han dro til himmelen. Han skulle sende Talsmannen. Talsmannen er Yeshua i egen person (Joh 14:18) i ånd.

  Du må ikke begynne å betvile Bibelen. Gud selv har godkjent den. At mye av det som Paulus sier er vanskelig, det kan jeg skrive under på. Til og med Peter kunne skrive under på dette, men han sa ikke at Paulus sa noe galt, bare at det kunne misforstås.

  1. Du skriver Roger:
   Jeg har sett både Faderen og Sønnen i et drømmesyn.

   Men vi vet jo ikke hvordan Faderen og sønnen ser ut.
   Jeg tror de bare lever i oss, om en tror.

   1. Jeg vet bare hvordan Gud tillot meg å se dem. Jeg tviler på at det akkurat slik de ser ut i virkeligheten. Jeg tror at hensikten med å få se dem i et drømmesyn var å gi meg en bekreftelse som jeg trengte. Ikke før senere har jeg tenkt på at jeg ikke så en tredje person. Den tredje personen eksisterer ikke. Jeg har også sett og vært i nærkontakt med en djevel i våken tilstand. Derfor tviler jeg ikke på at Guddommen og åndeverden er høyst reell.

    At Guddommen lever i dem som tror er en bibelsk sannhet og det føles.

    1. Ikke før senere har jeg tenkt på at jeg ikke så en tredje person. Den tredje personen eksisterer ikke. Jeg har også sett og vært i nærkontakt med en djevel i våken tilstand.
     ________________
     Jeg har også tenkt, hvem er den tredje personen i treenigheten.
     Ja, jeg minnes det du opplevde før du skulle døpes i sda, hvis det er den historien som skjedde ved din datters seng da hun var liten.
     Grusom opplevelse. Jeg vet ikke om jeg hadde blitt veldig sint eller veldig redd, kanskje begge deler.

      1. Tankens kraft og påvirkning er usynlig. Det er ikke fysisk substans i overføring av informasjon. Det er bare signaler. Slik kan Gud kommunisere med oss og hjelpe oss på rett vei uten å stå ved siden av oss.

  2. At Ånden åpenbarer seg i Jesu navn, tviler jeg ikke på. Det at djevelen prøver å etterligne dette, tviler jeg heller ikke på. Paulus skrev selv at Satan kan omforme seg til en lysets engel. Dette var ikke nytt for ham. Da han fikk besøk i fengselet, «sto Herren hos ham» (gr. epistas auto ho kurios). Ordet «epistas» brukes andre steder i NT kun om fysisk fremtreden i ens nærvær. Jeg tror ikke Ånden viser seg i Sønnens skikkelse, før alle kan se Ham i skyene. Alle fysiske åpenbaringer av de som hevder de er Herren personlig, må derfor prøves nøye.

   Vi ser at ordet «episte» brukes om Peters besøk i fengselet (Apg 12:7), men her er det ikke Herren selv i fysisk fremtreden, men en engel.

   Gud har overlatt forvaltningen av Skriften til oss mennesker, og resultatet av det er at den har blitt tuklet med, skrevet om og forfalsket utallige ganger. Vi kan heller ikke vite om det finnes bøker som er utelatt som egentlig burde vært tatt med, eller omvendt. Jeg maler meg derfor tilsynelatende inn i et hjørne. Dette med mål om å eventuelt kunne frikjenne Paulus og de menneskene som har satt sammen NT. Det kan være farlig å ikke undersøke dette, ettersom Paulus faktisk har avskaffet halve loven (Gal 5:14, Rom 13:8-10). Sammenlign med disse versene:

   Matt 22:37-40 «Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. Hele loven og profetene henger på disse to budene»

   Jeg tør ikke å ta Paulus for god fisk før jeg skjønner hvorfor det første og største budet er forduftet fra Paulus’ evangelium, men skjønner hvorfor det er vanskelig å se for seg Bibelen uten hans skrifter.

   1. Vi kan heller ikke vite om det finnes bøker som er utelatt som egentlig burde vært tatt med, eller omvendt.
    ______________
    Nei, det kan man ikke vite helt sikkert.
    Det handler en god del om Paulus i Bibelen, det er ikke alltid enkelt å forstå ham.
    Ikke enkelt å forstå treenigheten heller for min del. Da GT/NT ble satt sammen så var det sterk uenighet om treenigheten. Den forstår på noen forskjellige måter.
    Tre som er enige, da blir de adskilt. Så mener en del at de tre er EN «person». Men hvorfor heter det treenighet, om EN person (som blir enig med seg selv?..:)
    Min tanke er at Gud(ukjent navn, så vi sier Gud), er den høyeste av alle vesener i himmelrommet, Jesus gikk i tjeneste for den høyeste, Gud.Jesus var ingen engel, men et menneske av kjøtt og blod. Han var født av en kvinne.
    Det er vanskelig å forstå at han som menneske fullt ut, kun har gener fra en kvinne, ingen mann.
    Gud hadde jo flere sønner, også satan var Guds sønn.
    Men Satan er ikke født, han er skapt, en engel.
    Ikke enkelt.

   2. Når Paulus nevner Guds bud, mener han selvsagt hele Guds bud, ikke bare halvparten.

    1 Kor:7:19 Omskjærelse er ingenting, og mangel på omskjærelse er ingenting. Men det som betyr noe er å holde GUDS BUD.

    Når Paulus i Heb 8:8-10 nevner at Gud skal legge sin lov i de troendes hjerte og sinn, vet vi hvilken lov han siktet til. Det er den samme loven som profeten Jeremias siktet til (Jer 31:31-33). Dette er PAKTENS lov, den loven som ble lagt i paktskisten i form av to steintavler.

    Paulus omtaler flere av budene i det første kjærlighetsbudet.

    1. Bud: 1 Kor 8:5-6
    2. Bud: Rom 2:24
    3. Bud: ukjent
    4. Bud: Apg 17:2; Heb 4:9

    1. Jeg lurer på hvilken grunn Paulus hadde til å utelate det første og største budet (Matt 22:38). Hvis han ble opplært av den sanne Yeshua gjennom åpenbaringer, ville han fått de samme opplysningene som i Matt 22:35-40, der begge budene sammen oppfyller hele loven.

     Det er interessant å se det første kjærlighetsbudet i sin opprinnelige kontekst, der Gud tester oss mot de som hevder å være profeter og som gjør tegn og undere som faktisk inntreffer. Dersom profeten samtidig ber oss følge en annen gud, vil Gud prøve oss mot det første kjærlighetsbudet.

     5Mos 13:1-4 «Hvis det midt iblant deg står fram en profet eller en som har drømmer, og han gir deg et tegn eller et under, og tegnet eller underet inntreffer, det han talte om til deg da han sa: «La oss følge andre guder», slike som du ikke har kjent, «og la oss tjene dem», da skal du ikke høre på ordene til denne profeten eller denne som har drømmer. For Herren deres Gud setter dere på prøve for å få kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge og Ham skal dere frykte, Hans bud skal dere holde og Hans røst skal dere lyde, Ham skal dere tjene og Ham skal dere klynge dere til.»

     Mitt poeng med å bringe dette opp på bordet, er for å kunne avklare hvorvidt Paulus forkynte den samme Yeshua som apostlene gjorde, eller ikke. Hvis det finnes tegn til avvikende lære, vil dette være indikatorer på at han også forkynte en annen gud enn den Yeshua og apostlene forkynte.

Det er stengt for kommentarer.