Dagen og timen

Kol 2:16-17 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller i spørsmål om en høytid eller en nymånedag eller sabbater, 17 som bare er en SKYGGE AV DE KOMMENDE TING, da kroppen tilhører Kristus.

Paulus skrev dette til kolosserne omkring 30 år ETTER Yeshuas’ himmelfart. Det som jeg legger vekt på er ikke sabbaten, men at høytidene er skygger av KOMMENDE ting. Det betyr at disse høytidene skal oppfylles bokstavelig på de riktige tidspunktene i henhold til den jødiske seremoni-kalenderen. Vårhøytidene (påsken og pinsen) er oppfylt bokstavelig. Høsthøytidene (basunenes høytid, soningsdagen og løvhyttefesten) er ikke oppfylt. De skal oppfylles bokstavelig. Men vi vet ikke når fordi det ikke er åpenbart for oss. Jesus har derfor rett i at «Ingen kjenner dagen og timen». Likevel vet vi på en måte dagen og timen HVIS vi hadde visst året. Høytidene er datobestemt på den jødiske seremonikalenderen. Problemet er at disse datoene er bevegelige. Datoene flytter på seg fra år til år på vår gregorianske kalender. Det tidligste tidspunktet vi kan vite datoen for Yeshuas gjenkomst er når vi ser at trengselen kommer. De aller fleste kristne er imidlertid futurister. Deres tolkning er at det skal være 7 år med trengsler og en hemmelig opprykkelse når trengselen begynner.