Glupske ulver

Jeg har i et par innlegg satt spørsmålstegn ved hvem Paulus egentlig var, om han var en falsk apostel og om hans lære er et annet evangelium enn det Yeshua og de tolv apostlene lærte. Her er nok et resonnement.

Herren advarte mot falske profeter og utpekte dem som ulver i fåreklær:

Matt 7:15 «Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver»

Vi finner igjen dette metaforet i GT, der Jakob beskrev sin sønn Benjamin og hans stamme som en glupsk ulv:

1Mos 49:27 «Benjamin er en glupsk ulv. Om morgenen eter han byttet, om kvelden deler han ut sitt rov»

I den sammenheng er det interessant at Paulus skriver at han er av Benjamins stamme (jf. Fil 3:5):

Rom 11:1 «Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme»

Antyder Herren at det vil komme falske profeter ut av Benjamins stamme, og at Paulus er en av disse?

Se også:

3 tanker om “Glupske ulver”

    1. Vi har ingen bibelske eller historiske kilder på hvilke stammer apostlene tilhørte, kanskje med unntak av apokryfene? Tilholdssted tilsvarer ikke nødvendigvis stamme. Opprinnelig oppholdt Benjamin seg rundt Jerusalem, og nord for Judea, men ikke så langt nord som Galilea der de fleste apostlene bodde.

      1. Alle innbyggerne i Galilea, som landet ble kalt etter fangenskapet i Babylon, var etterkommere av det som tidligere var Judea (Sørriket). De ti stammene som bodde i Nordriket (Israel) var bortført til Assyria, og vendte aldri tilbake. Det var tre ætter som bodde i Judea. Det var Juda, Benjamin og Levi. Den eneste av apostlene som kanskje var av Levi stamme var Mattias. Judas var jøde. Det er derfor sannsynlig at de fleste var av Benjamin stamme. Ingen av apostlene kunne vært av ættene som var bortført.

Legg igjen en kommentar