En annen Jesus?

Det finnes nok av skriftsteder som gjør at jeg stadig blir mer skeptisk til Paulus, selv om det røsker opp i mye av det jeg har trodd på og slukt som sannhet i årevis. Jeg kommer derfor til å lufte noen av disse skriftstedene i dette innlegget.

Guds Sønn gjorde det meget klart at det ville dukke opp falske kristuser (Matt 24:24). De kunne dukke opp i ørkenen eller «i de innerste rommene» (Matt 24:26). Han slo også fast hvordan Hans gjenkomst skulle arte seg, og henviste til Daniels profeti om Menneskesønnens gjenkomst (Dan 7). Dette utelukker ALLE fysiske åpenbaringer her nede på jorden. Jeg kan ikke understreke dette nok. Herren vil ikke manifestere seg fysisk nede på jorden, for Hans gjenkomst skal være slik Han forlot verden (Apg 1:11) og alle skal se det. Hans gjenkomst vil ikke foregå i de indre gemakker der ingen kan se Ham.

Hvis Paulus hadde konferert med apostlene i Jerusalem, noe han ikke gjorde (Gal 1:12), ville han kanskje ha kjent til profetien i Matt 24, og dermed vært litt mer kritisk etter at han støtte på (og ble blindet av) entiteten han møtte i ødemarken utenfor Damaskus – den som utga seg for å være Jesus.

Matt 24:24-27 «Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være»

Veien til Damaskus er ødemark og ørkenlandskap. Det var der Paulus (Saul) møtte Jesus, ikke i et syn (fordi det var flere vitner):

Apg 9:3-5 «Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra Himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene»

Paulus satt i fengsel da Herren plutselig sto hos ham. Var dette de innerste rommene Guds Sønn advarte mot?

Apg 23:11 «Men natten etter sto Herren hos ham og sa: «Vær ved godt mot, Paulus! For slik som du har vitnet om Meg i Jerusalem, slik må du også vitne i Rom»

Jeg påstår ikke at dette IKKE var Guds Sønn, men jeg kan ikke unngå å se parallellene mellom Matt 24 og de beskrivelsene vi har av Sauls møte med Jesus i Apostlenes gjerninger. Det kan godt hende Paulus lærte bort sitt evangelium om Jesus i god tro, men jeg mener læren hans skurrer såpass at det bør ettergås i sømmene.

Vi ser også at demonutdrivelser som ble utført av «den Jesus som Paulus forkynner», ikke var vellykket; det fikk faktisk fatale følger:

Apg 19:13 «Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa: «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner»

Dagen og timen

Kol 2:16-17 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller i spørsmål om en høytid eller en nymånedag eller sabbater, 17 som bare er en SKYGGE AV DE KOMMENDE TING, da kroppen tilhører Kristus.

Paulus skrev dette til kolosserne omkring 30 år ETTER Yeshuas’ himmelfart. Det som jeg legger vekt på er ikke sabbaten, men at høytidene er skygger av KOMMENDE ting. Det betyr at disse høytidene skal oppfylles bokstavelig på de riktige tidspunktene i henhold til den jødiske seremoni-kalenderen. Vårhøytidene (påsken og pinsen) er oppfylt bokstavelig. Høsthøytidene (basunenes høytid, soningsdagen og løvhyttefesten) er ikke oppfylt. De skal oppfylles bokstavelig. Men vi vet ikke når fordi det ikke er åpenbart for oss. Jesus har derfor rett i at «Ingen kjenner dagen og timen». Likevel vet vi på en måte dagen og timen HVIS vi hadde visst året. Høytidene er datobestemt på den jødiske seremonikalenderen. Problemet er at disse datoene er bevegelige. Datoene flytter på seg fra år til år på vår gregorianske kalender. Det tidligste tidspunktet vi kan vite datoen for Yeshuas gjenkomst er når vi ser at trengselen kommer. De aller fleste kristne er imidlertid futurister. Deres tolkning er at det skal være 7 år med trengsler og en hemmelig opprykkelse når trengselen begynner.

Hva skjer den 23. september 2016?

Det som er sikkert er at den okkulte verden er helt på tuppa. Den største økumeniske samlingen noensinne pågår i Jerusalem. Samlingen avsluttes i morgen, den 23. september. Det er lagt ut en mengde videoer som spekulerer i at pave Frans kommer til å erklære «One World Religion» og erklære Lucifer for å være den nye religionens gud. Jeg tør ikke å si at dette har noe for seg, men jeg kan ikke fri meg for at jeg fra flere år tilbake har hatt en forutanelse om at høstjevndøgn har noe med Mat 24:20 å gjøre.

Frans: Vi er ikke foreldreløse

Frans overrasker ingen når han igjen spotter Den Hellige Ånd. Dette gjør han ved å hinte til at Maria sørger for at vi ikke er foreldreløse.

Men Herren sa følgende:

Joh 14:18 «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse (gr. orphanous). Jeg skal komme til dere.»

Frans sier altså at vi ikke er foreldreløse, fordi «Maria er med oss og beskytter oss». Det er dermed ikke behov for Den Hellige Ånd, skal en tro biskopen av Roma.

Guds Sønn sier at HAN ikke skal la oss være foreldreløse og at HAN skal komme til oss – altså det motsatte av det Frans sier.

Glupske ulver

Jeg har i et par innlegg satt spørsmålstegn ved hvem Paulus egentlig var, om han var en falsk apostel og om hans lære er et annet evangelium enn det Yeshua og de tolv apostlene lærte. Her er nok et resonnement.

Herren advarte mot falske profeter og utpekte dem som ulver i fåreklær:

Matt 7:15 «Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver»

Vi finner igjen dette metaforet i GT, der Jakob beskrev sin sønn Benjamin og hans stamme som en glupsk ulv:

1Mos 49:27 «Benjamin er en glupsk ulv. Om morgenen eter han byttet, om kvelden deler han ut sitt rov»

I den sammenheng er det interessant at Paulus skriver at han er av Benjamins stamme (jf. Fil 3:5):

Rom 11:1 «Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme»

Antyder Herren at det vil komme falske profeter ut av Benjamins stamme, og at Paulus er en av disse?

Se også:

Hva slags evangelium forkynte Paulus?

Ved å sammenligne Jakobs brev og Galaterbrevet, kommer vi kanskje litt på vei. Det strides om hva som fører til rettferdiggjørelse. Tro alene eller tro etterfulgt av gjerninger.

Paulus skriver i Gal 2,16:

«Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort (gr. dikaioutai) av lovgjerninger (gr. ergon nomou), men bare ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort.»

Jakob skriver det motsatte i Jak 2,24:

«Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort (gr. dikaioutai) av gjerninger (gr. ergon), og ikke bare av tro.»

Gjerningene Jakob skriver om er lovgjerninger (altså De ti bud). Poenget hans er at det ikke nytter å oppfylle et bud dersom du samtidig bryter de andre budene (Jak 2:10-11). Selv demonene tror Gud er Én (det første budet), men lyver så det renner. De bryter dermed loven og er ikke rettferdiggjort – selv om de tror.

Se også: