Forventet frafall i menigheten

1 tim 4:1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

Dette frafallet har skjedd og skjer overalt i det kristne landskapet og skjer nå med full tyngde innad i SDA. Dette har vært ventet og det måtte skje fordi det skulle skje.

For en adventist er videoen uvirkelig. Det er vanskelig å ta inn over seg at medlemmene har valgt slike ledere og at disse lederne har klart å indokterinere både pastorer og lærere og andre ledere med sine falske lærdommer. Det er viktig å ta lærdom av videoen fordi den avslører hvordan sjelefienden arbeider. Det er lett å bli forledet. Løgnen finnes ikke bare i det som sies, men også i det som ikke sies. Det er bare sannheten som setter fri.

Joh 8:31-32 Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Interreligiøsitet

Det skal i september 2016 avholdes en interreligiøs festival i Jerusalem der de tre abrahamittiske religionene skal samles i bønn. Vi vet at Frans har vært en pådriver for dialog mellom de store religionene, og her er en oppsummering av hva han har drevet på med det siste året:

Høyttenkning

Jeg tillater meg å tenke høyt. Det finnes ingen fasit ennå. Men det finnes noen holdepunkter som har kommet fram i media. Det siste regimet i USA med presidenten i første rekke må være pave-vennlig fordi det er en betingelse for innførselen av dyrets merke. Hva med Donald Trump i den forbindelse? Han er visst ikke noe stor tilhenger av Francis. Den 18. Februar i år sier Francis i følge The New York News at Trump ikke kan være kristen. Den samme dagen sier Trump i følge The Gardian at paven er skammelig for å ha sagt noe slikt om ham.

http://www.nytimes.com/2016/02/19/world/americas/pope-francis-donald-trump-christian.html?_r=0

https://www.theguardian.com/us-news/2016/feb/18/donald-trump-pope-francis-christian-wall-mexico-border

Jeg kan ikke se en mulighet for at Trump skal adminstrere dyrets merke. Hva med Hillary Clinton? Hun er en stor beundrer av Francis og har bundet seg til FN og pavens klima-agenda. Hillary er metodist, men ikke spesielt kristelig. Verken hun eller Trump er invitert til Vatikanet. Det viser at Francis ikke anser dem for å være partnere i hans agenda. Jeg spekulerer i om at det kan ha sammenheng med at Hillary støtter LGBT-bevegelsen. Francis er en sterk motstander av ekteskap mellom samme kjønn, noe Hillary tydeligvis ikke er.

Hvordan i alle dager skal profetiene i Åp 13 kunne oppfylles under Hillary eller Trump? Obama er godt på vei til å oppfylle profetiene i Åp 13, men han har bare noe få måneder igjen som president. Obama og Francis har sterke forbindelser med hverandre. De har besøkt hverandre, sist i forbindelse med pavens besøk i Washington i september i fjor. Det er kanskje ordnet slik at Barack Obama (ild fra himmelen på hebraisk) skal avslutte det hele. Er det han som HETER ”ild fra himmelen” som skal få ild til å falle fra himmelen? (Åp 13:13). I så fall må man snakke om et tidsaspekt. Ordinært skal Obama sitte til 20. Januar 2017. Hvis han skal sitte ut over dette tidspunktet må det oppstå en situasjon som krever at Obama må innføre Martial Law. Det pussige er at Obama har forberedt seg på et slikt scenario.

http://www.disclose.tv/news/president_obama_signs_martial_law_order_in_usa/118055

Det som heretter skal sies, er mildest talt spekulativt men likevel en mulighet. Som vi vet er det profetert i Dan 11:44 at ”tiender fra Norden og Østen skal forferde ham (USA)” Hva folk flest ikke vet er at det foretas krigsforberedelser i kulissene, langt mer konkret og målbevisst enn noen gang før. Russland og Kina ruster opp for harde livet. På ett eller annet tidspunkt i 2017 er Russland immun for atomangrep samtidig som de har utviklet atommissiler som er uangripelige. Russland har langt flere atomstridshoder enn USA. De føler seg sikre på å vinne en atomkrig. USA har med andre ord hastverk for Russland venter ikke på dem. Nå blir det enda mer spekulativt fordi jeg vil prøve å si noe om tidspunkt. Jeg tror nemlig at en eventuell krig mellom supermaktene sammenfaller med trengselstiden, som også er en parallell til den 5. Basun (Åp 9), altså både krig og muslimsk invasjon på en gang. HVIS trengselstiden skal starte i år, som den nesten må hvis den skal starte mens Obama er president, tenker jeg at den vil måtte starte den 3. Oktober. På den jødiske rituelle kalenderen er dette den første dag i høytiden Rosh Hashanah eller Basunenes høytid. Basunenes høytid begynner ti dager før Yom Kippur eller Soningsdagen. Fra Basunenes høytid i år til Soningsdagen til neste år er det ett år og ti dager på den jødiske kalenderen, akkurat like lenge som varigheten av Syndfloden. Soningsdagen i 2017 er den 30. September.

Tankerekken er basert på forutsetningen av at verken Trump eller Clinton har det som trengs for å administrere dyrets merke. Det krever at Obama fortsetter. Men for å fortsette må han innføre Martial Law (unntakstilstand). Det er selvfølgelig flere årsaker som kan utløse Martial Law, men jeg tipper at årsaken må være atomkrig i overenstemmelse med Dan 11:44.