Lysets hastighet

Det har gått omtrent 6000 år siden skapelsen, i følge Bibelen. For å kunne bevise eller motbevise dette, må man kunne måle lysets hastighet én vei. Per dags dato har dette vist seg å være vanskelig, om ikke en umulighet. Ingen har noensinne klart å måle lysets hastighet i én retning. Grunnen til dette er at det ikke er mulig å plassere to synkroniserte klokker på avstand fra hverandre, uten at det oppstår tidsforskyvelser.

Med andre ord: Vi kan ikke synkronisere to klokker uten å vite lysets hastighet én vei, og vi kan ikke vite lysets hastighet én vei uten to synkroniserte klokker.

Einsteins relativitetsteori åpner opp for at lyset kan gå raskt én vei, og tregt den andre veien. Dette åpner igjen for at lyset vi ser fra de fjerne galaksene, kan skje i sanntid.

https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_speed_of_light
http://www.espenhaug.com/OneWaySpeedOfLight.html

4 tanker om “Lysets hastighet”

  1. Han har på en måte rett hvis vi snakker om det øyeblikket Gud sa: «la det bli lys, og det ble lys». På det tidspunktet var det 0-null zero point energy. Lysets hastighet var omkring 10ˆ9 ganger større enn i dag. De første stjerne som kunne ses kom fra vår egen galakse. Lyset fra de fjerneste stjerne i vår galakse ville ta bare noen sekunder før det traff jorda. Idag må lyset passere et medium som bremser lyset. Det er derfor ikke mulig for lyset fra fjerne galakser å komme til jorda i det samme øyeblikk som det ble emittert.

  2. Etter det jeg kan forstå, består teorien hans av at lyset også i dag (uavhengig av endringer i konstanten c og evt c-decay), kan gå fra A til B umiddelbart, men at B til A (refleksjonen) da må gå med gjennomsnittet av lysets hastighet (c/2), som i dette tilfellet tilsvarer c.

    Siden man ikke vet hastigheten fra A til B eller B til A, men kun den totale toveis-hastigheten (c), kan man i teorien si at A til B tar 0% av tiden, mens B til A tar 100% av tiden. Gjennomsnittet av 100% er 50%, altså c/2.

    Problemet er at det verken går an å bevise eller motbevise teorien, idet vi ikke kan måle lysets hastighet uten å reflektere det.

    1. Dette stemmer ganske godt overens med det Barry Setterfield har funnet ut blant annet på grunnlag av Planck’s andre lov. Lysets hastighet har alltid vært avhengig hva slags medium lyset passerer gjennom.

Det er stengt for kommentarer.