En profeti av en 90 år gammel dame fra Valdres

Jeg er usikker på om jeg har lagt ut denne før, men det kan ikke skade å legge den ut på nytt. Profetien er så treffsikker og så bibelsk at det er vanskelig å legge den vekk. Jeg har lyst til å kommentere de forskjellige momentene i profetien og vil gjøre det i blå skrift for å skille mine kommentarer fra profetien.

En gammel dame fra Valdres på 90 år fikk en profeti (et syn) fra Gud i 1968.

Emmanuel Minos holdt møter der hun bodde. Han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men syntes det hørtes så uforstående ut at han la det i en skuff. Men nå, etter nesten 30 år, så han på det, og da forsto han at han måtte dele det med andre.

Dette er skrevet av fra en kassett som var tatt opp fra et møte på Sunnmøre i 1995. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne:

”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.

Det har skjedd en generell nedrustning etter den kalde krigen. Norske militærsjefer sier at Norge ikke har nok slagkraft til å møte en eventuell militærkonflikt. I disse dager går det ut pressemeldinger om at det planlegges ytterligere nedleggelser. Norge er kommet i samme situasjon som de var før den andre verdenskrig.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

Dette er dessverre en nøyaktig beskrivelse av tilstandene i kristenheten i den vestlige verden, Norge uten unntak. Bibelen har mistet sin kraft. Falsk forkynnelse og tradisjonskristendom har tatt overhånd. Kirken har underkastet seg misforståtte kjærlighetsbegreper og kastet vrak på Guds kjærlighet.

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.

Dette er det sterkeste og tydeligste tegnet på at vi lever i tiden like før Yeshuas gjenkomst. I Norge har DNK tatt farvel med Guds skaperorden. Synd har fått hedersplassen i kirkene, helt oppe ved alteret. Det er snart ikke et bud som ikke er trampet ned. Og samfunnet er forpestet av vold og de verste perversiteter. Ikke engang spedbarn slipper unna. Mord er blitt en del av hverdagen.

Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

(Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos).

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos)

Hvem kunne tenkt seg dette for bare 10 år siden? Jeg er imidlertid ikke sikker på at hennes analyse av situasjonen er helt riktig.

Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Det er noe med rekkefølgen som skurrer. Det kan ikke komme en verdenskrig ETTER Yeshuas gjenkomst. En verdenskrig kan utmerket godt komme FØR Yeshuas gjenkomst slik vi leser i Dan 11:44.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, – de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg.

Gud kommer til å beskytte levningen uansett hvor den er. Hvis Guds folk må flytte på seg for å slippe unna radioaktivitet, vil det være fordi Gud ser det nødvendig. Når jeg leser de siste setningene av profetien, ser jeg at kvinnen sannsynligvis har basert seg på tolkning av kapitler i Åpenbaringsboken. Det gir rom for feiltolkninger. Derfor er jeg litt tilbakeholdene med å si at hun forstått alt som skulle skje. Det er ikke uvanlig at profetiske syn mistolkes. Man er preget av tidligere læring og tolker i henhold til dette. Det kan også tenkes at det var Minos som tolket når han skrev ned det kvinnen sa.

9 tanker om “En profeti av en 90 år gammel dame fra Valdres”

 1. En ting er i alle fall helt rett. Verden blir verre og verre. Jeg tror en del kommer av egoisme, makt, til dels noe med religion å gjøre også. Forurensning er stor flere steder, maten er heller ikke helt «naturlig» mm.
  Vi skader os selv, for mange tror ikke på Guds ord til det beste for menneskeheten. Det bedrives hor rett inn i kirker.
  Ja, atombombe kan nok komme, folk blir mer og mer syke i sine hoder. Det er STOR ondskap på jorden og MYE verre kommer det til å bli, det tviler jeg ikke på.
  Når denne kvinnen tenker på krig etter Jesus gjenkomst, er det kanskje de som blir igjen som vil krige og drepe hverandre. Kanskje de blir sindsyke, skylder på hverandre osv. De er i en slags panikk tilstand, som vi i dag ikke klarer å forstå.
  Tenk deg det store sjokke de som ikke tror får ved Jesus gjenkomst.

  1. Kvinnen sa at det etter atomkrigen bare ville være en levning tilbake. Det er motsatt av det som står skrevet i Bibelen. Der står det at det skal være en levning tilbake når Yeshua kommer tilbake.

   Jes 9:27-28 Jesaja roper også ut over Israel (Guds folk): «Selv om tallet på Israels barn er som havets sand, skal bare en rest (levning) bli frelst. 28 For Han (gud) skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet, for Herren skal snart avslutte verket på jorden».

   Rom 11:5 Så er det da i den tid som er nå, en rest (levning) igjen atter nådens utvelgelse.

   Nådedøren stenges når plagene begynner. Og Yeshua kommer ikke tilbake før etter plagene. Det er altså en levning tilbake før Yeshua kommer, ikke etter. Emmanuel Minos var pinsevenn. Det er ikke utenkelig at også kvinnen var det. Det betyr at i alle fall Emmanuel Minos trodde på en annen oppfyllelse av endetidsprofetiene. Pinsevennene tror på et jordisk tusenårsrike, som kan forklare at kvinnen trodde at det skulle være en levning etter en atomkrig etter Yeshuas gjenkomst. I så fall var verken hun eller Minos sanne profeter. Deres «profetiske» løpebane var at de trodde på sin menighets bibelforståelse og laget «profetier» som bekreftet det de trodde. Det er likevel bemerkelsesverdig at hun kunne forutse ting som vi ikke trodde kunne skje for bare noen få år siden. På den annen side er det lett å forutsi et åndelig forfall fordi Bibelen er tydelig på det. Jeg tror heller ikke at det var vanskelig å forutse at det skulle bli mange TV-kanaler. I 1968 var dette vanlig i USA. Jeg opplevde det selv .

   1. Ja, forfølgelser mm før Jesus gjenkomst.
    Når Jesus kommer i skyen, rykkes først opp de troende som ligger i sine graver og så de som ennå lever.
    Men dette med at jorden skal ligge 1000 år, øde og tom, er det slik? Jeg er litt usikker. Jeg tenker litt at de som ikke ble rykket opp ved Jesus gjenkomst, vil slite i disse tusen årene, sammen med satan. De går til krig mot hverandre.
    Men du mener at først etter de tusen år vil dette skje.
    Her er jeg litt usikker faktisk.

    1. Tenk grundig gjennom følgende. Først Yeshuas ord:

     Joh 14:2-3 I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. 3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

     Legg merke til hva som sies her. Yeshua sier at Han skal HENTE de frelste til himmelen. De frelste skal altså ikke være på jorda etter at Yeshua har hentet dem. Yeshua er ikke på jorda, Gud er ikke på jorda, de frelste er ikke på jorda. Hvor lenge skal de være der?

     Åp 20:4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.

     Da blir jo det store spørsmålet: Skal de ugudelige bli igjen på en fullstendig smadret jord i tusen år sammen med Satan og hans medengler? I så fall, hvorfor? De kan ikke bli frelst fordi deres skjebne ble avgjort når nådedøren ble stengt. Vi behøver ikke å spekulere på dette fordi Bibelen har svaret.

     Når Yeshua kommer skal de døde i Kristus stå opp fra gravene sine og rykkes opp sammen med de som er levende når Yeshua kommer.

     1 Tes 4:15-17 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. 16 For Herren Selv skal med et rop, med en over-engels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer SAMMEN MED DEM, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.

     Her har altså de døde i Herren stått opp og forlatt jorden sammen med de levende som er frelst. Men hva med de andre døde, de som ikke døde i troen på en kommende Frelser? Yeshua har et svar på dette.

     Åp 20:5 Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen årene var omme.

     I dette verset står det en setning som ikke hører hjemme før i neste vers. Derfor utelater jeg den setningen fordi den bare skaper forvirring fordi det er malplassert.

     Da gjenstår det en gruppe som ikke er nevnt ennå, nemlig de ugudelige som lever når Yeshua kommer. Hva med dem? Det finnes flere svar på dette.

     2 Tes 1:7-10 og at Han til dere som er plaget, gir hvile sammen med oss når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. 8 Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud (jfr. Joh 17:3), og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 9 De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og borte fra Hans krafts herlighet, når Han kommer på den Dagen, for å bli herliggjort i Sine hellige, og med undring bli hyllet blant alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd blant dere ble trodd.

     Som vi ser skjer dette med Yeshuas andre komme. De blir ikke rykket opp til himmelen, men blir straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn. Men betyr det at de får leve her på jorda når de frelste er i himmelen?

     Jer 25:33 På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene ende av jorden til den andre enden av jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem og begrave dem. De skal bli til avfall på jorden.

     Hvorfor kan ingen begrave dem? Jo fordi det ikke finnes noen på jorda som kan gjøre det. De frelste har forlatt jorda. De ugudelige som ikke sto opp ved Yeshuas komme, ligger fortsatt i gravene sine. Det finnes ikke ett levende menneske igjen på jorda.

     Sef 1:2-3 Jeg skal FULLSTENDIG rydde bort ALT fra landet (verden), sier Herren. 3 Jeg skal rydde bort MENNESKER og dyr. Jeg skal rydde bort fuglene under himmelen, fisken i havet og alle anstøtssteiner SAMMEN MED de ugudelige. Jeg skal UTRYDDE menneskene fra landet (verden), sier Herren.

     Jeg kan utbrodere dette ytterligere, men dette er det tydeligste jeg kan finne om dette temaet.

     1. Det vil ta tusen år for å gi en dom til de som ikke trodde. Og i mellomtiden må de ligge døde rundt på jorden, inntil Gud vekker de opp til dommen.
      Men det står jo også at de vil ta det nye Jerusalem, etter at Gud har vekket dem opp.
      De får leve en stund, for å prøve komme inn i det nye Jerusalem?

      Jeg har tenkt at det ble en del som ikke tror igjen på jorden, som kriger mot hverandre. For de kommer fra forskjellige steder i verden og hatet mot hverandre er stort. Kanskje de tror de kan bruke makt og lage et samfunn uten Gud.
      De lever i et slags helvete, mens dommen pågår i Himmelen. De frelste, og Gud ser dem og de frelste får se med egne øyne hvor ugudelige de er.
      For vi ser jo ikke alle verdens mennesker mens vi lever eller dør.
      Altså, tanken min har vært at de som skal sette dom, må se med egne øyne på hver og en.
      Sikkert feil tanke, men tanken har vært der til tross for det jeg leser.
      Så har vi livets bok, hvor alt står skrevet. Men likevel, har jeg tenkt vil Gud at de frelste skal få se også.

      1. De tusen årene i himmelen har en spesiell hensikt. De ugudelige skal dømmes. De troende skal få innsyn i bevismaterialet. Det vil bli vist hva som står i himmelens bøker om hver enkelt slik at det ikke skal være tvil om at dommen er rettferdig. De som allerede er døde som ikke døde i Kristus får ikke lov til å stå opp for å vise hvor ugudelige de er. De vekkes ikke opp før om tusen år. De frelste vil uansett få se hva de har gjort mens de levde.

       Når man har en teori om hvordan Gud har innrettet domsoppgjøret, er det nødvendig å basere det på Bibelen. Enten må man innrømme for seg selv at man ikke vet og derfor ikke har noen oppfatning, eller så må man knytte det opp mot noe man vet fra Bibelen. Jeg har aldri lest i Bibelen om en krig på jorda like etter Yeshuas gjenkomst. Jeg har lest om Harmageddon under den sjette plagen (Åp 16:12-16). Der står det om en krig på Guds, den Allmektiges store dag. Det kan tyde på en krig i forbindelse med Yeshuas gjenkomst, en krig som er rettet mot Guds folk, til ingen nytte.

       1. Du har helt rett Roger.
        Har lest meg godt gjennom Bibelen.
        Men jeg lurer på hvorfor disse ugudelige og Satan, skal få gå mot det nye Jerusalem.
        De klarer det ikke, men hvorfor skal de få prøve seg?
        De som blir vekket til live etter de tusen år, vil Satan samle folk fra alle verdens hjørner til krig mot det Nye Jerusalem. Jeg leser også at noen blant dem blir sinte på hverandre, fordi de har gitt dem falsk lære (noe slikt), ikke ordrett.

        1. Hvis jeg hadde visst at jeg hadde en eneste sjanse til å overleve, så hadde jeg nok tatt den. Satan har sikkert ikke noe spesielt lyst til å dø fordi han egentlig ønsket å ta Guds plass. Derfor vil han gripe den eneste og siste sjansen han har, selv om han vet at han ikke kan vinne. Han behøver ikke nedkjempe Gud. Det eneste han trenger er å få adgang til Livets tre slik at han ikke kan dø.

         Folk vil bli sinte på de religiøse lederne fordi de ble ledet vill av vranglære. Dette vil skje før Yeshuas gjenkomst. Milliarder av mennesker satte sin lit til sine åndelige ledere. Alle sammen blir rasende når de oppdager at de har tapt frelsen fordi de har stolt på dem. Dette er mennesker som av hele sitt hjerte trodde at de var frelst. Man kan skjønne deres enorme skuffelse.

         1. Ja, Satan ønsker nok å få leve evig han også.
          Håper virkelig jeg ikke blir skuffa når Jesus kommer i skyen. For Gud ser jo tvers i gjennom oss alle. Og jeg kan jo ikke si med sikkerhet at jeg får del i den nye jord. Jeg bare prøver å være som Gud vil, men lykkes kanskje ikke alltid, selv om jeg ikke selv føler at jeg er et såkalt dårlig menneske og langt fra ond.
          Men vi har vel våre svake sider, og jeg vet ikke riktig om man klarer å se det så godt selv. Jeg prøver å være noe for andre mennesker. Og stiller som oftest opp om noen trenger meg. Jeg er glad i mennesker, barn og dyr.
          Men jeg strekker vel ikke til helt alltid i alle situasjoner. Jeg ber til Gud om å gi meg styrke, hjelpe meg på veien mot ham. Jeg kan bli skikkelig sinna, men aller aller mest er jeg en glad person. Litt mindre glad akkurat nå for tiden, og du vet grunnen. Men min natur er å være glad, hyggelig, høflig mot folk, men likevel har en vel noe ved seg som en ikke ser så godt selv? Jeg får bare håpe. Jeg tror Gud hjelper meg fremover nå i vanskelig tid. I dag ringte søster til min mann, hun var for meg som en «engel» å snakke med. Hun ga meg også en viss styrke, og i dag trengte jeg den. Så ringer «engelen» meg, akkurat mens triste tanker var der. Det hjalp, for selv har hun slitt med noen med sykdom.
          Jeg tenker også at kanskje Gud prøver meg midt oppe i dette styre med sykdom, ikke bare nå, men med min mor og søster før det som nå kom. Jeg vet ikke om det kan være slik, men jeg tenker at man kanskje blir prøvet noen ganger. Jeg vet ikke.

Det er stengt for kommentarer.