Dan 11:43

Jeg har lurt fælt på hvor i alle dager det ble av oppfyllelsen av Dan 11:43. Så viser det seg at den er oppfylt for flere år siden. Den horrible sannheten har bare ikke blitt avslørt fordi den er for alvorlig til å bli kjent. Det finnes mange nettsteder som sier det samme. Jeg vet ikke hvor sikre kildene er, men her er i alle fall et par av dem.

http://www.rojakpot.com/the-united-states-stole-iraqi-gold-oil/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2005775/Iraq-demands-return-17bn-missing-oil-money-stolen-US-2003-invasion.html

Når de SIER fred og ingen fare

Mottoet for samlingen av religionene under pavekirken er FRED (på jorden). Å se denne videoen fikk håret til å reise seg over hele kroppen (ståpels). Så langt har det altså kommet. Og det har skjedd fort. Vi skal huske på at de kristne kirkene allerede har skrevet under på sin avtale med DKK. Det som selvfølgelig er det spennende når vi engang har kommet til dette stadiet, er at nå er det ingenting eller svært lite som mangler på at det med rette kan sies at 1 Tes 5:3 har gått i oppfyllelse.

1 Tes 5:3 For når noen sier: «Fred og ingen fare», da kommer det en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde.

Frans: Jesus ba om tilgivelse

Dette er en sak fra i fjor, men det kan være på sin plass å belyse hva Frans faktisk sa den 27. desember 2015.

«The Pope reflected on the Sunday reading from the Gospel of Luke in which a young Jesus stayed in Jerusalem in the Temple, causing great distress to Mary and Joseph when they could not find him. “For this little ‘escapade,’ Jesus probably had to beg forgiveness of his parents,” the Pope suggested. “The Gospel doesn’t say this, but I believe that we can presume it.”

Antyder Frans her at Jesus var en synder, eller at det var feil av Herren å være i sin Fars hus? Er det naturlig å be om tilgivelse hvis man ikke har syndet?

Det er sikkert mulig å gjøre skade ved et uhell, og deretter be om unnskyldning. Da Herren var i tempelet den aktuelle dagen, var det ikke ved et uhell. Hvis det skal deles ut skyld her, må det vel heller skyldes på Hans mor og Josef.

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-to-families-forgive-each-other-and-journey-together-towards-god-20282/