Den femte basun

Flere SDA-forkynnere har den senere tid forsøkt å antyde at muslimenes utvandring i strie strømmer er en oppfyllelse av den femte basun. Jeg tror at gresshoppene er muslimske horder, men at den femte basun ikke har begynt ennå. Selv om de hendelsene som har vært er ille nok, så er det som beskrives i den femte basun noe som er «uendelig» mye verre. Det er snakk om den store trengsel før plagene, en trengsel så stor at det gjør tidligere trengsler til en søndagstur i det grønne.

Ikke alt i denne profetien er like lett å forstå. Men jeg prøver så langt jeg evner.

Åp 9:1 Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen.

Det er ikke hvem som helst som setter i gang den femte basun. Det er djevelen selv.

Åp 9:2 Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen.

Denne er vanskeligere. Røyk er vanligvis forbundet med bønn eller Guds nærvær, men ikke her. Her beskrives røyken mer som en fysisk røyk som kan sammenlignes med røyken som kommer en stor ovn. Kan det være snakk om røyk/aske fra en eller flere supervulkaner? Et utbrudd fra en slik vulkan er i seg selv i stand til å skape apokalyptiske tilstander fordi asken dekker for sollyset. Det betyr akutt matmangel og kamp for overlevelse. Det kan altså se ut som om den femte basun vil innledes med gigantisk vulkanisme, kanskje flere samtidige utbrudd på begge halvkulene.

Åp 9:3 Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden.

Gresshopper er beskrevet i Bibelen som en katastrofe for landbruket. De spiser opp alt som er på deres vei. De opptrer i enorme flokker. De lar seg ikke stoppe av noe som helst. Når de kommer så kommer de uten å spørre om lov. Den senere tid har vi opplevd noe som ligner på det som skal komme i form av en flyktningstrøm fra muslimske land. Hvis det i tillegg skal bli en global matvarekrise, kan man tenke seg desperasjonen fra millioner og kanskje milliarder av mennesker som leter etter mat for å overleve. Men disse «gresshoppene» gjør mer enn bare å spise all mat de finner. De har i tillegg makt som skorpioner. Skorpioner har gift, i motsetning til gresshopper. Giften er vanligvis ikke dødelig, men gir meget sterk smerte. Jeg vet ikke hva som skal forårsake smerten. I neste vers snakkes det om å påføre skade. Det sies ikke hva slags skade, men jeg regner med at det er fysisk skade, som jo gjør veldig vondt.

Vi har fått vite fra dem som har vært utsatt for muslimenes skremmende atferd at de blir enda mer hissig når man viser redsel. Det er vanskelig å unngå at man blir redd, samtidig som man vet at redsel gir ennå større grunn til redsel. Jeg vet ikke om et bedre råd enn å be Fadervår.

Åp 9:4 Det ble sagt til dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen.

Det sies ikke hvem som gir befalingen, men det kan neppe være andre enn Gud. Befalingen går nemlig ut på at menneskene som har Guds segl ikke måtte skades. Hvis det var Satan som skulle gi denne befalingen så hadde han garantert sagt at det var nettopp de som hadde Guds segl som skulle skades. Trengselen er altså ikke rettet mot Guds folk. Når det gjelder gress og trær, som i verset sies å være grønt, er det forskjell på grønt og visnet. Gress symboliserer mennesker, mens trær symboliserer deres ledere fordi de ruver mer i landskapet. Grønt symboliserer liv og Guds folk.

Åp 9:5 De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion.

Det som er av interesse i dette verset er angivelsen av en tidsperiode på fem måneder. Dette er fem virkelige måneder fordi det angir en tid i endetiden. Det er ikke profetisk tidsregning etter åpningen av Daniels bok (Åp 10:6). De fem månedene kan altså ikke tolkes som 150 år. Trengselstiden er dermed en begrenset tidsperiode på fem måneder eller ett hundre og femti dager. Det er mer enn lenge nok med tanke på at det skal være en trengsel som overgår alt som har vært på jorda siden Skapelsen.

Åp 9:6 I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem.

Guds folk har ikke lov til å begå selvmord fordi det er et brudd på budet som forbyr å ta liv. Så er det heller ikke Guds folk som skal oppleve denne trengselen. Det gir ingen mening i at Guds folk skal lide unødvendig all den tid de allerede har fått Guds segl. Hensikten må være å demonstrere at dette er siste sjanse til å vende om. Gud vil ikke at mennesker skal ta den enkleste veien bort fra lidelsene, men gi dem en sjanse til å vende om så lenge det finnes et sekund igjen. Røveren på korset opplevde fryktelige lidelser. Likevel fikk han anledning til å vende om i siste liten.

Åp 9:7-10 Gresshoppene så ut som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter. 8 Håret deres var som kvinnehår, tennene deres var som løvetenner, 9 og brystet deres var som brystpanser av jern. Larmen av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som stormer fram til kamp. 10 De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder.

Gresshoppene beskrives som en etterligning av noe menneskelig. De er mennesker. Kvinnehår, løvetenner, brystpanser og vinger er symboler. Hår er det samme symbolet som gress, som symboliserer mennesker. Løve er et symbol på styrke mens tenner er et symbol på brutalitet. Vinger er et symbol på hurtighet. Hvis jeg skal prøve å sammenfatte dette så står vi foran en trengsel fra en skruppelløs makt som har til hensikt å gjøre mest mulig skade uten å drepe. Det ligner på hvordan Satan fikk befaling av Gud om at han fikk gjøre hva han ville med Job, men ikke drepe ham. Da forstå vi kanskje bedre hvorfor Yeshua sa følgende i sin endetidsprofeti:

Mat 24:15-22 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Yeshua snakker om den samme trengselen som er omtalt i Dan 12:1 og Åp 9. Det gjelder å komme seg vekk så fort som remmer og tøy holder når det bli aktuelt.

Åp 9:11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.

Dette siste verset skulle være enkelt å forstå.

På den ene side tyder mye på at gresshoppene er mennesker. På den andre side kan jeg ikke utelukke at det er onde engler. Det som tyder mest på at det er mennesker er alle symbolene som bare betyr mennesker. Det som ytterligere bekrefter hele denne profetien er profetien i Joel 2. I den forbindelse vil jeg gjerne henvise til en video:

1 Tim 3:16

Jeg ble for kort tid sin oppmerksom på en tekst i Bibelen som har vært gjenstand for uendelige diskusjoner og studier gjennom tidene. Vi har kanskje holdt KJV for å være en av de mest tillitvekkende oversettelsene, og er kanskje det i de aller fleste tilfeller. Men det finnes tvilstilfeller, blant annet i følgende tekst:

1 Tim 3:16 (KJV) And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

I denne oversettelsen er det Gud Fader som ble åpenbart i kjød ved å bli Sønnen. Men dette er ikke den vanligste oversettelsen, og som det vil vise seg, heller ikke den riktige oversettelsen.

1 Tim 3:16 (NIV) Beyond all question, the mystery of godliness is great: He appeared in a body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

1 Tim 3:16 (NAB) Undeniably great is the mystery of devotion, Who was manifested in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed to the Gentiles, believed in throughout the world, taken up in glory.

Det er ikke bare én årsak til feilen. Det er grammatikalsk feil og kontekst-feil og feil i forhold til alle liknende tekster hvor Paulus tar opp det samme temaet. Det er også feil i forhold til Paulus måte å skrive på.

http://www.angelfire.com/space/thegospeltruth/trinity/verses/1Tim3_16.html