Endetidens mennesker

2 Tim 3:1-7 Men dette skal du vite at I DE SISTE DAGER skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk (menigheter) som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Dette er en profeti. Derfor skal man forvente at det finnes profetiske symboler i profetien. Det finnes i alle fall ett profetisk symbolord, nemlig ordet «kvinner». I alle profetier hvor det finnes en eller annen variant av kvinner, f.eks. mor, datter, skjøge eller lignende, siktes det til menigheter. Profetien gir ikke mening uten denne tolkningen.

Profetien inneholder en motsetning. Menneskene har alle disse dårlige egenskapene og likevel har de gudfryktighets skinn. De gir seg ut for å være kristne, men når alt kommer til alt er det bare et skuespill. Yeshua beskrev dem som kalkede graver som var fine å se til, men inni var det bare dødninghoder. Man skal ikke se på det ytre, men på det indre. På gjerningene skal man kjenne dem. Et godt eksempel på dette er selveste paven. Han fremstår som et menneske med stor empati og et ønske om å redde verden. Det er dette som blir lagt merke til. Da er det ikke så nøye at han ødelegger verden åndelig med sin falske lære. Det ser og høres så fint ut, men enden på det er fortapelse.

I samme kategori som de overnevnte, kommer en annen gruppe som profetien beskriver som «til dem», altså et tillegg. Denne gruppen som har de samme dårlige egenskapene og som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft, finner man faktisk en menighet som lurer seg inn i husene (kirkene) for å fange kvinner (menigheter). Dette er menigheter som allerede har falt fordi de tynges av synder og lærer falsk lære. Like barn leker best. Hensikten er å samle så mange falske kristne som mulig under samme paraply. Hvis man skal unngå fortapelse må man ikke bare komme seg vekk fra dem, men ta fullstendig avstand fra deres lære. Å stå utenfor hjelper ikke hvis hodet er innenfor.

Slike skal man vende seg fra, sier profetien.

Treenigheten i SDA

Jeg tenkte at det kanskje kunne være av interesse å få større klarhet i hvordan det er mulig at treeninghetslæren har klart å snike seg inn i SDA. Satan har benyttet seg av en gammel kjent strategi, nemlig å benytte seg av agenter som har infiltrert menigheten. Disse har klart å kuppe prosessen for godkjennelse av menighetens litteratur. Bare Gud og Satan vet hvorfor litteraturen ikke har blitt fjernet fra boklistene når komplottet ble kjent. Det er uforståelig for meg. Det er uvirkelig for meg å se hva som har skjedd med menigheten i løpet av få år, enda Bibelen ga klar beskjed om at det ville skje. Satan skulle gå til krig mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Det er ikke noen krig. Det er et ensidig angrep uten motstand.

Agenda 2030

Fra og med 1. januar 2016 begynner implementeringen av Agenda 2030. Planen ble undertegnet i FN for Norge av en ukjent person. Poenget er at det norske folk ikke er orientert om hva dette vil bety for nasjonen og hver enkelt. Ingen befolkning i hele verden er kjent med hva dette går ut på. Vi får det tredd nedover ørene på samme måte som EØS ble tredd nedover ørene på oss. Dette er nemlig en overnasjonal beslutning tatt av noen meget få mennesker. Landene har ingen valgmulighet. Det er noe alle skal være med på. At det heter Agende 2030 betyr at hele sulamitten skal være fullført innen 2030. Det betyr enorme omveltinger som vil berøre hvert eneste individ på kloden. Et annet navn for Agenda 2030 er Ny Verdensorden eller New Word Order eller Novus Ordo Seclorum. Dette er selvfølgelig en gammel plan som har vært snakket om av alle amerikanske presidenter og av utallige statsledere. Det har vært snakket om dette som om det er et stort fremskritt for jorda, slik at folk flest nå tror at dette skal løse verdens problemer. Det de ikke vet er at denne planen krever at over 90 prosent av jordas befolkning skal desimeres, for å si det minst mulig brutalt. Det er heller ikke kjent av mange at dette er en okkult plan. Det ser vi blant annet på én dollar seddelen.

Det som kanskje er verre forstår man av listen over Bilderbergere i dette landet. Jeg lar listen tale for seg selv.

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Bilderberg-konferansenes_deltakere

8. desember 2015

Det er et par ting som skjedde denne dagen.

– Frans har regjert som pave i 1000 dager.
– Frans erklærer starten av «Jubilee of Mercy».
– 50 årsdagen for avslutningen av det Andre Vatikankonsil.
– Feiring av «Marias plettfrie unnfangelse».

Hvorvidt det er noen stor sammenheng mellom disse tingene, er ikke lett å si.

Jul vs. søndag

Gjør det noe om jeg feirer søndagen for å ære Skaperguden? Gud er jo like mye Skaper om jeg ærer Ham på lørdag eller søndag. Hvis du er adventist regner jeg med at du slett ikke er enig med argumentasjonen, med rette. Gud skapte sabbaten som den syvende dagen til minne om at Han skapte himmel og jord på seks dager og hvilte på den syvende dagen.

Du forstår kanskje hvorfor jeg sier dette. Et vanlig argument blant adventister er at det ikke kan være galt å feire Jesu fødsel på solgudens fødselsdag fordi Jesus uansett ble født, selv om det ikke var på dette tidspunktet. Vi kan like godt feire Jesu fødsel på fødselsdagen til solguden, som vi ærer Gud som Skaper på solgudens ærverdige dag. Er det noen forskjell? Nei, det er ingen forskjell. I begge tilfellene gir man ære til solguden enten man vil det eller ei.

Et annet argument er at julen kan være en ypperlig anledning til å ha fellesskap med andre kristne på deres høytidsdager. Det er det samme hvor de hører juleevangeliet og julesanger. Det er et flott argument for å holde søndagen hellig. Da kan man ha fellesskap med andre kristne på deres høytidsdag. Det spiller ingen rolle hvilken dag man får høre evangeliet, bare det er samme dag som alle andre kristne. Det er jo det samme evangelium og den samme Gud.

Problemet er som dere vet at det er Gud som bestemmer hvilke dager som er avsatt til høytidsdager. Mennesker har ingen myndighet til å endre på disse. Vi kan ikke bestemme at vi vil holde søndagen hellig når Gud har bestemt at lørdagen er den syvende dagen. Når det gjelder jula, så har ikke Gud avsatt en høytid for dette. På samme måte som nattverden ikke er bestemt å skulle feires på bestemte dager, men kunne feires om så hver dag fordi apostlene gjorde det. På samme måte er det meningen at vi skal kunne minnes Jesu fødsel om så hver dag fordi Gud ikke har utpekt noe tidspunkt for å minnes dette.

Tidspunktet for Jesu fødsel er lett å fastslå fordi Bibelen har gitt de nødvendige opplysninger. Lukas sier nemlig at presten Sakarias var av Abias skifte. Dermed er resten en enkel utregning som leder fram til at Jesus ble født på første dag i Løvhyttefesten (Sukkot). Av en eller annen grunn er Løvhyttefesten den eneste høytiden utenom sabbaten som skal feires i evigheten (Sak 14:16). Ingen andre enn jødene feier Løvhyttefesten i dag, selvfølgelig uten de nødvendige ofringene.

Hensikten er ikke å så tvil om motivasjonen. Hensikten er heller ikke å hindre noen eller å laste dem på noen måte. Hensikten er å la argumentene tale for seg selv. Sjansen er stor for at ingen argumenter er gode nok. Det får så være.