Maria-tilbedelse i Uganda

Frans er på besøk i Uganda, landet med over 40% katolikker. 150.000 mennesker var med da han gjorde sitt inntog i det spesialkonstruerte kjøretøyet sitt – også kalt pavebilen. Han hadde tre råd å komme med til de troende:

  1. La troen gi deg mot til å overkomme vanskeligheter.
  2. Snu negative ting til å bli positive ting.
  3. Bønn til en høyere makt.

Vedrørende bønn, kom han med følgende uttalelser:

«Når vi snubler eller faller og slår oss, hvem er bedre å henvende seg til for hjelp enn vår mor?» spurte han.

«Og hvem er vår Mor?»

«Maria», ble det samstemt ropt i kor, og gjentatt flere ganger.

Så leste han Ave Maria unisont med 150.000 samtidige røster.

Fritt oversatt fra følgende artikkel:
http://abcnews.go.com/International/pope-francis-greeting-cheering-crowd-150000-uganda/story?id=35464438

Harmageddon

I lys av begivenhetene som utspiller seg i Europa inkludert Norge, begynner man kanskje å se begynnelsen på det som under den sjette plagen kommer til å bli Harmageddon-krigen.

Sjette plage

Åp 16:12-16 Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat; og vannet i den tørket bort, forat der skulde ryddes vei for kongene fra Østen. 13 Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder; 14 for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag. 15 Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. 16 Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.

Eufrat renner gjennom Tyrkia, Syria og Irak. I våre dager er det ikke noe tilbake av kongedømmene i disse landene. Det brukes et bilde som er kjent fra historien. Medo-perserne inntok Babylon ved å lede bort vannet fra Eufrat slik at det ikke rant gjennom byen Babylon. I bibelsk symbolikk er vann et blide på folk og skarer. Når vannet tørkes bort, betyr det at folkemassene reduseres kraftig. Det er den sjette engelen som får vannet til å tørke ut. Det betyr at mange ugudelige dør av plagen. Det sies ikke hva som får dem til å dø. Det sies heller ikke hvem som er kongene fra Østen. Jeg kan likevel ikke fri meg fra at ISIS kan ha noe med dette å gjøre. Det ble sagt noe om dette på nyhetene her om kvelden. ISIS tror nemlig at det snart er dommedag og at de selv skal fremskynde den.

http://www.vl.no/nyhet/lengter-etter-dommedag-1.320786

Et utsnitt fra teksten i artikkelen:

Dabiq er en liten landsby nord i Syria, ti kilometer fra den tyrkiske grensen, omringet av slettelandskap i nyanser av brunt. I 1516 var det åstedet for slaget der de tyrkiske osmanene knuste mamelukkene, noe som banet vei for opprettelsen av det sist anerkjente muslimske kalifatet.
Nå, 500 år senere, bor det rundt 3.000 mennesker i Dabiq, ifølge en folketelling fra 2004.
I august 2014 inntok såkalte Den islamske Stat (IS) byen, som utgjør den nordvestlige ytterkanten av områdene opprørerne kontrollerer. Få forsto hvorfor de feiret som gale da byen falt. Det kostet mange liv, og byen har ingen spesiell strategisk beliggenhet. Men etter hvert ble byens betydning for IS kjent.
– Dabiq er nevnt i flere islamske tekster som et sted der et stort slag skal finne sted. Slaget skal være forløperen for endetiden, sier professor Bernard Haykel ved Princeton University i New Jersey i USA.

I artikkelen kan vi legge merke til enda et 500 års jubileum, som riktignok ikke ender i 2017, men i 2016.

På en merkelig måte kan ISIS ha rett. De kan være kongene i Øst. Hvem andre skulle det kunne være? Siden den sjette plage er så langt ute i plagene og like før Yeshuas gjenkomst, har muslimene for lengst oppdaget at de er omfattet av dem. I denne forbindelse vil jeg gjengi en profeti som en 90 år gammel kvinne fra Valdres fortalte til Emmanuel Minos i 1968.

”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.

Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

(Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos).

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos)

Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, – de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg”.

Profetien er svært treffsikker. Til og med det som sies under punkt 4 treffer som et skudd. Vi er der nå. Under punkt 1 sier kvinnen at den siste verdenskrig vil komme fra helt uventet hold. Jeg tror at det i 1968 var utenkelig at 911 skulle kunne skje og at verden i kjølevannet av dette skulle leve i konstant frykt for terrorisme. Profeten Daniel sier noe i Dan 9:26 som nå gir mer mening:

Dan 9: 26 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.

Enden på det er oversvømmelse, sies det. Teologene har spekulert på hva ordet ”det” sikter til uten å ha funnet et entydig svar. Jeg tror at ”det” sikter til enden og ikke spesifikt enden for Jerusalem, men for hele verden. Den oversvømmelsen som det siktes til, synes å være den migrasjonen som nå skjer fra fattige land til rike land. Det er ikke bare fra Syria det kommer flyktninger. Snart kommer de også fra fattige land i Afrika.

2017

I 2017 inntreffer tre jubileer som er ganske interessante.

* 500 år siden starten på Rabbi Juda Ben Samuel’s profeti om at det Messianske riket skulle starte i 2017.

* 500 år (50 x 10), ti jubelår, siden Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenburg.

* 50 år siden Lutheranerne og Den Romersk Katolske Kirke startet med sine økumeniske samtaler.

Rabbi Juda Ben Samuel profeterte i 1217 at Jerusalem skulle bli okkupert av det Ottomanske Tyrkia i 8 jubelår. Så skulle Jerusalem være et ingenmannsland i ett jubelår før det skulle gå ett jubelår inntil det Messianske riket skulle komme. Jerusalem ble okkupert av det Ottomanske Tyrkia i 1517. Etter harde kamper mellom britene og ottomanerne, ble Jerusalem frigjort i 1917, nøyaktig 400 år etter annekteringen av det Ottomanske Tyrkia. https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Jerusalem_(1917)

Palestina ble deretter et britisk protektorat fram til Israels selvstendighet i 1948. Men Jerusalem var fortsatt et ingenmannsland fordi byen var delt i to mellom Jordan og Israel. Denne delingen ble stående inntil Seksdagerskrigen i 1967. https://no.wikipedia.org/wiki/Seksdagerskrigen
Jerusalem har siden vært en udelelig hovedstad i Israel. Fra 1917 til 1967 er det ikke overraskende 50 år, altså ett jubelår, slik Juda Ben Samuel hadde forutsagt.

Slutten på de siste jubelåret i profetien er i 2017. Da kan jødene feire at det er 100 år (2 jubelår) siden Jerusalem ble frigjort fra Ottomansk herredømme.

—————–

Som ved et sammentreff oppdaget Luther i 1517, det samme året Jerusalem ble annektert av ottomanene, at den katolske forståelsen av rettferdiggjørelsen ikke var bibelsk. De to hendelsene har selvfølgelig ikke noe med hverandre å gjøre, annet enn at de passer inn i en plan som ikke kan være tilfeldig. Derfor skrev han 95 teser mot den katolske rettferdiggjørelseslæren og hang dem opp på kirkedøra i Wittenberg den 31. Oktober samme år. Dermed var Reformasjonen etablert. Nå, nesten 500 år etterpå, er Protestantismen kraftig utvannet som følge at økumenisk samarbeid med Den Katolske Kirke. Det har ikke vært et gi og ta, for DKK har ikke gitt noe som helst. Det er Protestantene som har gitt hele veien. I 2017 er det meningen at det under den økumeniske jubileumsfeiringen i Wittenberg skal bli enighet om å begrave stridsøksen. Det betyr i så fall at Protestantene i realiteten slutter å være Protestanter.

Åp 17:12-13 De ti hornene som du så, er ti konger (økumeniske kirkesamfunn) som ennå ikke har fått noe rike, men de får myndighet som konger i én time. 13 Disse har én og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret.

I følge disse versene er det ikke DKK som tvinger Protestantene til å underkaste seg, men at Protestantene er fullstendig desperate etter å hive seg i armene til Moderkirken. Det er desperate allerede.

Katolsk filosofi

Jeg må ærlig innrømme at jeg har observert mye rart i DKK, men egentlig ikke forstått hvorfor det er slik. I dag leser vi i avisene at homofile i Irland kan gifte seg, et land som i all hovedsak er katolsk (90 %). Det er ikke noen hemmelighet at DKK ikke støtter homofile ekteskap. Hvordan henger dette sammen? Har ikke kirken og paven noen som helst de skulle ha sagt i dette spørsmålet? Det er tross alt kirken i Irland med sine prester og biskoper og kardinaler som må utføre disse vielsene.

I går så jeg to videoer av Walter Veith for andre gang. Den første gangen jeg så videoene gikk budskapet rett over hodet på meg. I går fikk jeg det meste med meg. Jeg var ikke klar over at den katolske filosofien er så innfløkt, subtilt og så motsatt av alt som finnes av bibelsk sannhet, at det sannelig ikke er lett å forstå hvordan dette likevel kan kalles kristendom og på toppen bli akseptert som den rette lære av protestanter.

Jeg skal ikke begi meg på å beskrive den katolske filosofien med få ord, for det gir ikke rettferdighet til kompleksiteten i temaet. Hvis man skal få mest mulig ut av dette, må man ta seg tid til å se begge videoene av Walter Veith mens man er våken og har spisset alle sansene til ytterpunktet.

Presidentkanditat Ben Carson (SDA)

I det siste har Dr. Ben Carson seilet opp som favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat i 2016. Det interessante er at han er medlem av SDA-samfunnet, som ikke går i veien for å stemple USA som «det andre dyret» i Åp 13, og den makten som skal innføre Dyrets merke, altså tvungen helligholdelse av søndagen.

Carson tror verden ble skapt på seks dager, og at pyramidene ble bygget av Josef for å lagre korn-beholdningen i Egypt. Spørsmålet er om de kristne i USA ser gjennom fingrene rundt teologiske spørsmål når de skal velge valgmenn den 8. november 2016, om temmelig nøyaktig ett år.

http://www.nytimes.com/2015/10/28/us/politics/ben-carson-seventh-day-adventists-presidential-election.html

Det store spørsmålet er hvordan han kan kombinere et embete som USAs president, og samtidig holde på livet og læren fra SDA. Han har forsøkt å ro seg litt unna ved å hevde at han også besøker mange evangeliske kirkesamfunn, at hans beste venn er katolikk – og at det aller viktigste er forholdet til Gud.

Hvis han nå skulle lykkes, og blir valgt som president; hvilken side vil han da være på når det gjelder Dyrets merke? Det er profetert at merket skal innføres, men vi vet ikke om det vil skje under Obama eller den neste presidenten – eller senere.

Det er interessant å lese at «dyret fra jorden» etter innføringen av Dyrets merke, blir omtalt som «den falske profeten» (Åp 16:13, 19:20 og 20:10). Følgende er derfor spekulasjoner fra min side, men hvis Carson blir USAs neste president, vil da denne profetien oppfylles som følge av at han er medlem av SDA, hvis samfunn også har Ellen G. White i bagasjen? Jeg biter meg merke i at både Mitt Romney og Ben Carson begge representerer trossamfunn hvis grunnleggere blir omtalt som profeter. Er det noen krefter som forsøker å oppfylle profetiene om «den falske profeten», ved å innsette en president fra et av disse samfunnene?

Dette er ikke godt å vite på forhånd, men ulver i fåreklær finnes overalt – og verden vil bedras. Det er derfor viktig å holde alle muligheter åpne, men samtidig holde fast i troen på Yeshua og holde Hans bud (1Joh 3:23, 1Joh 4:15, Åp 22:14).

Hvor går verden?

Hvis man ikke forstår kodespråket som føres av FN og Den Katolske Kirke, kan man tro at vi er på vei mot et jordisk Paradis. Det snakkes så pent om å gjøre verden til et bedre sted ved å fordele godene og rette opp skjevhetene, hjelpe de fattige til et bedre liv og gi hele verden sosial rettferdighet. Dette skal styres ved Naturens Lov via Fornuften (Reason). Problemet er at dette betyr total underkastelse under paven. Enhver som ikke innretter seg etter den nye verdensorden, blir regelrett fjernet fra de levendes rekker. Verdens befolkning skal reduseres til 500 millioner mennesker, som betyr at 7 milliarder mennesker skal utraderes.