Protestantismen er død

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/From%20Conflict%20to%20Communion%20EN.pdf

Som en forberedelse til feiringen av 500-års jubileet siden dannelsen av den protestantiske kirke som skal avholdes i 2017, ble det i 2014 underskrevet et dokument som ble fremforhandlet, utformet og underskrevet av «The Lutheran World Federation» og «The Pontifical Council for Promoting Christian Unity«. Dokumentet heter «From Conflict to Communion«.

I dette dokumentet tilbakekaller lutheranerne alle lærepunkter som inntil nå har vært i konflikt med katolsk lære. Lutheranerne ber om unnskyldning for sin uforstand og sitt opprør. Luther må rotere som en hjulvisp i graven. Reformasjonen ble egentlig erklært død og maktesløs i 1999, men nå er det offisielt i og med undertegningen av dette dokumentet.

Walter Veith er ikke nådig i sin beskrivelse av hva som har skjedd. Det er imidlertid nødvendig at det skjer fordi det ellers ikke kan sies å være sant at «hele verden undret seg og fulgte dyret».

Som Walter Veith sier er det ikke det eneste jubileet som skal feires i 2017. Det samme jubileet er også et jubileum for å feire at det er 50 år siden lutheranerne og katolikkene startet de økumeniske samtalene.

https://www.lutheranworld.org/news/jubilee-lutheran-–-catholic-dialogue-time-express-hope

Når Reformasjonen, Protestantismen og Lutheranismen nå legges død, er vi tilbake til utgangspunktet. Den mørke middelalder er snart en realitet. De katolske dogmene blir hverdagskost, inkludert Skriftestolen, Eukaristen, Mariatilbedelse, osv. Yeshua skyves ut av kirken og erstattes med ren satantilbedelse.

Olje funnet på Golanhøyden

Israel påstår at det er funnet et gigantisk oljefelt under den okkuperte Golanhøyden i Syria. Dette vil potensielt dekke Israels olje-behov i årevis fremover.

«Three drillings have so far taken place in the southern Golan Heights which have found large reserves of oil. Potential production is dramatic – billions of barrels, which will easily provide all Israel’s oil needs. Israel consumes 270,000 barrels of oil per day.»

http://www.globes.co.il/en/article-huge-oil-discovery-on-golan-heights-1001071698

Timingen er påfallende. Området er omringet av grupperinger som vil gå langt for å få tak i denne oljen. Kan dette være foranledningen til Gog-krigen som er beskrevet i Esekiel 38-39?

Esek 39:1-2 «Og du, menneskesønn, profetér mot Gog og si: Så sier Herren Gud: Se, Jeg kommer imot deg, Gog, fyrste av Ros, Mesjek og Tubal. Jeg skal vende deg rundt og lede deg fram. Jeg fører deg opp fra det fjerne Nord og fører deg mot Israels fjell.«

Havet som nevnes i Esek 39:11 er trolig Genesaretsjøen, som ligger rett øst for Golanhøyden:

Esek 39:11 «På den dagen skal det skje: Jeg skal gi Gog et gravsted der i Israel, i dalen til dem som drar forbi, øst for havet. Den skal stenge for de reisende, for der skal de begrave Gog og hele hans hop. Derfor skal de kalle den «Goghopens dal».»

Gog-hæren skal begraves i et dalføre som ligger på Golanhøyden. Golanhøyden ble tidligere kalt Basan:

Esek 39:18 «Dere skal ete kjøttet av de mektige og drikke blodet av fyrstene på jorden, av værer og lam, av bukker og okser. Alle sammen er gjøfe fra Basan