Så tilba de dragen

Åp 13:4 «Så tilba de dragen som ga makt til dyret.»

Hvordan mottar dragen tilbedelse?

Ved å sidestille seg med Ham som kan tilbes, nemlig Gud Faderen (den ENESTE Gud), og Hans Sønn som VED ARV (Hebr 1:2) har fått ære av motta tilbedelse (Hebr 1:6).

Det er i følge Bibelen kun Faderen og Sønnen som er verdige å motta tilbedelse, men Satan har likevel (på finurlig vis) opphøyet seg selv, og fått majoriteten av kristenheten til å tilbe ham PÅ LIK LINJE med Faderen og Sønnen.

Hvordan?

Ved å fremstille seg som «Den Hellige Ånd» i den treenige guddom, også kjent som «Den Hellige Treenighet».

Satan har opphøyet seg til å fremstå som «lik Gud» (samme substans), men figurerer samtidig som «en annen person» enn Faderen selv.

Hvilken spott er vel større enn «å separere» Ånden fra Faderen og Sønnen? Bibelen sier at Den Hellige Ånd er Faderens og Sønnens Ånd, og ikke en egen person; og som vi vet, finnes det ingen spor av en treenig guddom i verken GT eller NT. Vi kan dermed si at «Den Hellige Ånd» i den treenige guddom IKKE er Den Hellige Ånd vi kjenner fra Bibelen; som utgår fra Faderen gjennom Sønnen.

Gjennom kirkelig tradisjon og årevis med indoktrinering, har altså store deler av kristenheten tatt i mot «en annen ånd»; en ånd som tilsynelatende er sidestilt med Faderen og Sønnen i posisjon og makt, men som IKKE utgår fra Faderen slik Bibelen lærer. Denne ånden er Satan!

Da Guds Sønn i Matt 12  drev ut demoner i kraft av Guds Ånd, var fariseerne snare med å kalle Ånden for Beelsebub. Dette ble omtalt som spott mot Guds Ånd (Matt 12:31), men hva er vel ikke mer blasfemisk enn å la Beelsebub ta Åndens plass? Det er dette man i realiteten gjør, når Ånden tilbes og opphøyes som om den var en egen separat person adskilt fra Faderen, og ikke en kraft som utgår fra Faderen slik Bibelen lærer!

treenigheten

Enkelte protestantiske samfunn har gjort «Ånden» til den viktigste «personen» hva gjelder tilbedelse. Vi har vel alle sett showene til Benny Hinn (med flere), og hvordan «Ånden» manifesterer seg på ulike måter. Dette er i realiteten Satan i full sving; en som skaper forvirring og kaos. Det er denne åndsmakten som mottar tilbedelse og ære i steden for Faderen og Sønnen.

I den ubibelske treenighetslæren, blir også Guds Sønn opphøyet til «Gud Sønnen», en like evig og allmektig person som Gud Faderen og «Den Hellige Ånd»; altså en annen person enn Faderen, men AV SAMME SUBSTANS.

Dette betyr at deres Kristus under sin tjeneste her på jorden, både var Gud og menneske på samme tid; en slags hybrid mellom gud og menneske – og ikke et sant menneske av kjøtt og blod.  Dette er gnostisisme.

Det er avgjørende for oss at Frelseren IKKE ble inkarnert som et gudemenneske, MEN ble unnfanget og født i kjøtt og blod (gr. sarx). Dette ville være en umulighet dersom Sønnen allerede var en «Evig Sønn», altså pre-eksisterende som Sønn fra evigheten av. Ingen mennesker i kjøtt og blod har tidligere vært guddommelige, og således kunne heller ikke Guds Sønn være dette; Han kom i menneskers likhet!

Bibelen advarer også sterkt mot denne gnostiske læren:

1Joh 4:1-3 «Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.»

Man bekjenner IKKE at Jesus Kristus har kommet i kjøtt og blod dersom Han var operativ som «Gud Sønnen» før sin egen fødsel. Et menneske i kjøtt og blod (gr. sarx) har ikke tidligere vært guddommelig. Punktum.

Bibelen på sin side, lærer at Sønnen I FREMTIDEN skulle arve en mer fremtredende posisjon, men ikke at Han før sin egen fødsel hadde innkassert arvegodset allerede. Det var ETTER sin død og oppstandelse at Han skulle kalles Evig Far og Mektig Gud (Jes 9:6), ikke før sin fødsel. Det var etter sin død og oppstandelse at Han skulle opphøyes og sette seg på Sin Fars trone, og at Gud i fullstendighet skulle dvele i Ham. Men da Han gikk her på jorden før sin korsfestelse og død, ble Han i sin fremtreden funnet som et menneske i kjøtt og blod.

Den «kristne» treenigheten er ikke alene om å bestå av en far, sønn og en tredje åndsperson. Det finnes utallige varianter både i Babylon, Egypt og India. Den tredje åndspersonen er i samtlige tilfeller den ødeleggende/onde parten.

Her er et godt foredrag om historien bak den «kristne» treenigheten:

Bonus:

Et tredje tempel?

Det såkalte The Temple Institute i Israel kommer med en annonsering den 12. juli 2015, som skal omhandle den planlagte byggingen av et tredje tempel i Jerusalem.

Det spekuleres over en lav sko på nettet om hva dette kan dreie seg om; alt fra om de har funnet paktens ark, til om de skal annonsere byggingen av ødeleggelsens styggedom, eller om det faktisk er Messias som skal presenteres – eller at de endelig har funnet en rød, ubesmittet kvige, slik at de kan gjenoppta ofringene.

Noen tror også at de har funnet ut at tempelet ikke sto på Tempelhøyden, men et lite stykke unna, på israelsk territorium; i såfall kan byggingen starte når det måtte være.

Det er vel bare å lene seg tilbake og vente i spenning på hva dette kan være…

https://www.facebook.com/pages/The-Temple-Institute/22738684968

templeinstitute

EU’s fall

Hellas har holdt valg om en støtteordning som EU har trukket. Svaret ble et rungende nei fra Hellas.

Registered 9.858.508
Reporting 100,00 %
Voted 62,50 %
Invalid/Blank 5,80 %
NO 61,31 %
YES 38,69 %

I praksis var dette er valg for eller mot EU fordi EU har sagt at et nei i realiteten betyr at Hellas må gå ut av Euro og inn i en annen valuta, f.eks. Drakmer. Så lenge Hellas ikke kan betjene sin gjeld i Drakmer, er det umulig for landet å være medlem i unionen.

Vi vil snart se at Hellas forlater EU. Det er ventet siden det er profetert i Dan 2:43.

Ekteskapet og sabbaten

Høyesterett i USA har bestemt at homofile kan gifte seg i alle 50 stater. Dette er en milepæl i landet som var tuftet på religionsfrihet med en lov som var basert på Guds ti bud. Yeshua visste bedre. Han kalte landet et dyr med to horn som et lam og som talte som en drage. Lammet har måttet vike for dragens røst.

http://edition.cnn.com/2015/06/26/politics/supreme-court-same-sex-marriage-ruling/

Gud innstiftet to institusjoner i Eden, ekteskapet mellom mann og kvinne samt Sabbaten. Disse to institusjonene er udelelige. Man kan ikke ta bort den ene uten at den andre får samme skjebne like etterpå. Når ekteskapet nå er brutt som institusjon, er det nødvendig at Sabbaten som institusjon blir fjernet for all tid umiddelbart etterpå. I følge «Laudato si» er det akkurat dette som er planen. Det kommer etter alle solemerker til å skje rundt høstjevndøgn i år.

SAMTIDIG med dette vil en annen profeti gå i oppfyllelse. Den ødeleggende vederstyggelighet skal stå på hellig grunn (de hellige) hvorpå trengselen begynner. Samtidig som den ødeleggende vederstyggelighet står på hellig grunn, skjer følgende:

Mat 24:23-24 Om noen DA sier til dere: Se, her er Messias, eller der, da skal Dere ikke tro det. 24 For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig.

Det som tegner seg er at djevelen og hans medengler vil forsterke bedraget i USA ved å legitimere Dyrets merke. Og dette vil vi altså få se i utfoldelse i september. Jeg kan ikke påstå at jeg gleder meg til dette, men det må jo skje, så la det komme.