Menneskesønnens tegn

Matt 24:30 – «Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

I morgen, den 30. juni 2015, står det tredje og det fjerde mest lyssterke objektet på himmelen i konjunksjon, altså Venus og Jupiter. De vil stå med 0.3 graders mellomrom ved solnedgangen i vest, foran stjernebildet Løven (altså vest for stjernen Regulus).

conjunction-2
Jupiter og Venus sett fra Jerusalem, 30. juni 2015

Det interessante er at tilsvarende konjunksjon skjedde i år 2 før vår tidsregning, altså rundt tidspunktet da Guds Sønn ble født.

Plasseringen var også den gang foran stjernebildet Løven (altså vest for stjernen Regulus), men var synlig ved soloppgangen i øst. Altså i motsatt himmelretning.

conjunction-1Jupiter og Venus sett fra Jerusalem, 12. august 2 BC

I både år 2 BC og 2015 havnet/havner Jupiter i retrograd, altså at den tilsynelatende står stille på himmelen; akkurat som en stjerne. Dette skjer i konjunksjon med stjernen Regulus, og kan forklare hvorfor Betlehemsstjernen «sto over det stedet hvor det lille Barnet var» (Matt 24:9)

Er det muligheter for at «Menneskesønnens tegn» er en reprise av «Betlehemsstjernen»? Timingen er i hvertfall god, med tanke på de andre profetiene som oppfylles som perler på en snor nå om dagen.

http://www.skyandtelescope.com/press-releases/venus-and-jupiter-june-2015/

Senregnet

Det har ofte vært stilt spørsmål ved om ikke senregnet skal komme snart, men ingenting skjer. Så kommer Nader Mansour med sin forklaring som lyder svært sannsynlig. Med Karmel-beretningen i mente, er det innlysende at det er slik. Det som hindrer at senregnet kommer er avgudsdyrkelse, for å si det brutalt. Jeg trodde ikke at det er mulig, men det er det altså. Når man vet dette, så er det mulig å gjøre noe med det, for de som føler for det.

Nader Mansour har tydeligvis fått et spesielt lys som mangler i menigheten. Og dette lyset kommer akkurat tidsnok til å gjøre en viktig forskjell. Hvis det ikke hadde kommet nå, så hadde det vært for sent. Derfor har jeg lyst til å tilregne ham en viktig profetisk oppfyllelse.

Mal 4:5 Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.

Den ødeleggende styggedom

Det første tempelet i Jerusalem ble ødelagt av babylonerne i år 586 fvt (før vår tidsregning). Det andre tempelet ble rasert av romerne i år 70, og Yeshuas profeti i Matt 24:2 ble oppfylt.

Det var ikke før i år 131 at keiser Hadrian bygget et Jupiter-tempel på det «hellige sted», og døpte om Jerusalem til Aelia Capitolina. I følge den romerske historikeren Cassius Dio, ble 50 utposter og 958 landsbyer gruslagt over hele Judea i perioden 132–135.

580 000 mennesker ble drept, og de overlevende ble nektet adgang til det nye riket; mange flyktet derfor til fjellene i Galilea. Etter opprøret, ble Provincia Judea erstattet med Provincia Syria Palaestina (forkortet: Palaestina).

Kan Jupiter-tempelet være «den ødeleggende styggedom», og er dette den store trengselen og flukten Yeshua profeterte om i Matt 24:15-16?

«Når dere da ser ødeleggelsens styggedom , som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det – da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.»

Jupiter-tempelet ble senere rasert av keiser Konstantin (i år 325, samme år som kirkemøtet i Nicea), men ble noen hundre år senere erstattet av Klippemoskeen (år 685–691) og Al Aqsa (år 705). Et annet Jupiter-tempel (også bygget av Hadrian), står fremdeles delvis intakt i Baalbek i Libanon.

På grunnlag av restene i Libanon, kan man anta at Jupiter-tempelet i Jerusalem hadde samme størrelse og utseende. Dermed kan man se at moskeene i Jerusalem er bygget etter samme mål som Jupiter-tempelet:

8393_bible_archeology_jerusalem_temple_mount_temple_hadrian_temple_of_jupiter_baalbek_lebanon_ad_overlaid_floorplan

Steinene som ble brukt til å bygge moskeene har inskripsjoner fra keiser Hadrians Jupiter-tempel, og har samme størrelse – og står på samme sted på «det hellige sted»: Er moskeene dermed en videreføring av «den ødeleggende styggedom», hvor man nå i steden ærer Allah fremfor Jupiter?

Hva vil skje hvis Palestina atter en gang blir opprettet som egen stat? Vatikanet og «resten av verden», med unntak av Israel, er pådrivere for dette.

Lovløsheten tar overhånd

I dag, den 26. juni 2015, skjedde det en del ting. Jeg nevner noe:

  1. Terror i Tunisia, Kuwait, Somalia og Frankrike.
  2. USAs høyesterett åpner for at homofile ekteskap kan inngås i samtlige 50 delstater.
  3. Vatikanet undertegner en traktat som anerkjenner staten Palestina.

Matt 24:37 – «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.»

http://www.reuters.com/article/2015/06/26/us-vatican-palestinians-idUSKBN0P618120150626

Brønnen til avgrunnen

Åp 9:1 – «Så blåste den femte engelen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen til jorden. Han ble gitt nøkkelen til brønnen til avgrunnen. Og han åpnet brønnen til avgrunnen, og røyk steg opp fra den, som røyken fra en stor smelteovn, og solen og luften ble formørket på grunn av røyken fra brønnen.»

Åp 9:11 – «Og som konge over seg har de avgrunnens engel. Hans navn er Abaddon på hebraisk, men på gresk har han navnet Apollyon

Avgrunnen (gr. abussou) er her på jorden, og Abaddon er sannsynligvis Satan selv – men hvor kan den omtalte brønnen (gr. phrear) til avgrunnen befinne seg?

For å gå rett på sak: Kan CERNs Large Hadron Collider (LHC) ha noe med dette å gjøre, og hva er egentlig mørk energi, mørk materie og antimaterie? For meg høres det litt suspekt ut, spesielt siden det er vitenskapelige, teoretiske termer; men også fordi det høres djevelsk ut.

Forskerne i CERN påstår de har funnet den såkalte gudepartikkelen, også kalt «Higgs boson», som angivelig opprettholder og binder sammen alle atomer i det synlige universet. Vi kristne vet at det er Gud selv som opprettholder universet – så hva er det de egentlig har funnet?

Det er en del ting som knytter CERN og LHC til profetiene i Åp 9, og her er noen punkter:

  • CERN har plassert hindu-guden Shiva (også kalt «Ødeleggeren») ved inngangen til LHC. Apollyon betyr «ødeleggeren» på gresk.
  • En del av LHC ligger i byen Saint-Genis-Pouilly, tidligere kalt Polliacum/Apolliacum – trolig fordi det sto et tempel til ære for den greske guden Apollon i denne byen. Lyder navnet kjent? Apollyon?
  • «Cern» er navnet på en paganistisk guddom – også kalt den «hornede gud», «solguden» og «denne verdens gud».
  • CERNs logo ser ut til å utgjøre tallet 666.
  • Forskerne ved CERN håper de vil oppnå kontakt med «parallelle universer» eller «dimensjoner». Forsøker de med dette å oppnå kontakt med åndeverdenen?

Etter å ha ligget brakk i to år, har LHC nå så smått begynt å bli operativ igjen. Den 3. juni 2015 begynte den igjen å bombardere partikler mot hverandre:
http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/06/lhc-season-2-first-physics-13-tev-start-tomorrow

Tidspunktet kan selvfølgelig være tilfeldig, men hva om det faktisk ligger noe i denne «konspirasjonsteorien»? Timingen er i hvertfall god, sett i et profetisk perspektiv – i det profetiene ellers, oppfylles som perler på en snor.

Her er et intervju med Tom Horn i det lettbente talkshowet «The Jim Bakker Show» – og han later til å ha en del kunnskap om emnet:

Lengre versjon:

Pavens ensyklika

Frans skulle etter planen publisere sin ensyklika førstkommende torsdag, men et utkast har nå angivelig lekket ut til italiensk media.

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/15/pope-francis-destruction-ecosystem-leaked-encyclical

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/15/news/papa-bergoglio-e-la-lezione-di-francesco-d-assisi-in-anteprima-l-enciclica-sull-ambiente-laudato-si-mi-signore-1.216897?ref=HRBZ-1&refresh_ce

Her er selve dokumentet:
http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/laudato_si.pdf

Jeg er ikke så dreven på italiensk, men litt klipp/lim i Google Translate viser at klima og miljø er hovedinnholdet, men at både «den jødiske sabbaten» og søndag nevnes som viktige dager for hvile; sistnevnte er forbeholdt nattverd. Det slås fast at kvinnen i Åp 12 er Maria. Treenigheten nevnes også en rekke ganger, deriblant som skapere: «Verden ble skapt av tre personer..»

Manifestet er på 192 sider.

Oppdatering:

Her er den engelske versjonen:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Et alvorlig endetidsbudskap

Videoen forteller oss alt vi behøver å vite. Som adventist er dette et være eller ikke være for meg. Ikke bare for meg, men for alle som skal stå den samme prøven enten man er adventist eller ei. Uten Guds segl kommer ingen gjennom nåløyet. For å få Guds segl, må vi være klar over at vi ikke får det fordi vi er adventister eller fordi vi holder sabbaten hellig. Djevelen har mye mer på lager. Vi er kanskje bare delvis klar over hvor alvorlig situasjonen er. Det som er sikkert er at vi ikke kan sette vår lit til lederne. Det har vi visst hele tiden, men nå er dette mer tydelig enn noensinne. Det har blitt tydelig både fordi Gud har sendt tjenere som har det sanne lyset, men også fordi vår sjelefiende har benyttet sin tid godt slik at stadig flere har blitt fristet av hans lære. I over 150 år har menigheten visst at Dyret ikke har noe å lære oss. Likevel tror vi (menigheten) at vi kan leke sammen i samme lekegrind uten å bli påvirket. Selvfølgelig blir vi påvirket, så mye at Gud ikke kan gi oss sitt segl uten en omfattende omprogrammering av vår tro.

Det dødelige såret

Paven er opptatt av økumenisme, og bruker ord fra Åpenbaringen når han beskriver separasjonen mellom den katolske og de protestantiske menighetene:

«Division is a wound in the body of the church of Christ. And we do not want this wound to remain open.»

http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/05/25/the-devil-knows-christians-are-one-says-pope-francis

I Åpenbaringen ser vi at Dyret ble såret med sverd, og at såret senere ble leget. Dette er metaforer; Dyret er et metafor for pavedømmet, og et sverd kan være et metafor for Guds Ord (Hebr 4:12-13). Under den protestantiske reformasjonen oppsto det en separasjon (eller et sår) i den katolske menigheten – som siden har vært åpent. Såret/separasjonen ble i stor grad forårsaket av at kristne fikk tilgang til Bibelen (sverdet).

Åp 13:12-14 – «Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt. Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde.»

I den senere tid, har såret sakte men sikkert begynt å gro; og det er bare et spørsmål om tid før de protestantiske denominasjonene igjen vil anerkjenne paven som deres åndelige overhode:

Åp 17:12-13 – «De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike, men de får myndighet som konger i én time sammen med dyret. Disse har én og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret.«

Doug Batchelor fra AmazingFacts har oppdaget de samme tingene, og oppsummerer i følgende klipp:

Helligdommen forteller

Moses fikk i oppdrag av Gud å lage en helligdom som ble kalt Tabernaklet (2 Mos 25:8-9). Beskrivelsen av hvordan Tabernaklet skulle bygges finner man i 2 Mos 26 og 2 Mos 36. Man kan spørre seg hva Gud ville vise med den kompliserte oppbyggingen. Det er ikke måte på hvor nøyaktig dette måtte lages. Jeg har aldri hørt noen forklaring på hvorfor Tabernaklet måtte bygges opp akkurat slik. Gjenstandene i Tabernaklet hadde symbolske betydninger som er kjent, men hva med selve byggverket?

Jeg ser så ofte jeg kan på et program som heter Numb3ers, som et et program som handler om at noen prøver å oppklare kriminalsaker ved hjelp av matematikk. Heldigvis er det andre adventister som også ser dette programmet. Skaperen av nettsiden Teachingheart.org hørte en uttalelse fra et program som ble sendt i 2008 om at vitenskap og religion er to uavhengige disipliner som ikke overlapper. Han ville bevise at dette ikke stemmer. Med nøye kjennskap til kvantefysikk og naturens byggesteiner, så han en sammenheng mellom oppbyggingen av Tabernaklet og universets byggesteiner, nærmere bestemt det periodiske system. Tabernaklet beskriver ikke bare at Gud kjenner alle atomer som finnes, men også deres virkemåte og egenskaper, om de er gasser, metaller, jordmetaller osv., hvor de befinner seg i spenningsrekken, om de har spinn og hvilken vei, hvilken energi de har og hvilke baner elektronene går rundt kjernen (sirkel, ellipse). Absolutt alt er beskrevet. Hvorfor ville Gud vise dette? Ingen på den tiden visste noe om kjemi og kvantefysikk. Ingen fikk forklaring på den merkelige oppbyggingen av Tabernaklet. Hadde det ikke vært for at Moses skrev ned hvert ord Gud sa til ham, så hadde ingen idag hatt mulighet til å løse denne floken. Det krevde ett menneskes ønske om å opphøye Gud over vitenskapen for å vise at Guds visdom overgår alt annet, til og med vår tids skarpeste hjerner. Gud har villet vise vår tids genier at deres viten er dårskap for Gud. Han har også villet vise at Han er SKAPEREN, at Han er den store JEG ER. Det er all grunn til å tilbe Faderen som vår Herre og Skaper når vi ser Hans allvitenhet.

http://www.teachinghearts.org/dre17httscience.html