Meldinger fra øst og nord

Dan 11:44 But tidings out of the east and out of the north shall trouble him: therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many.

Jeg har blitt utfordret på vår tolkning av Dan 11:40-45 fordi den adventistiske tolkningen angivelig skal være at de første versene skal omhandle Krimkrigen. Noe i meg protesterer kraftig på dette. Ut fra den adventistiske tolkningen er kongen i nord Tyrkia. Da er det Tyrkia som skal sette opp sine palasstelt mellom havet og det fagre berg. Jeg tror jeg må stole på at det er Gud som har ledet oss dit vi er i dag. Å forkaste denne ledelsen vil være det samme som å forkaste Gud. Vi har ikke bare kopiert en ferdigtygd tolkning, men tatt Ordet på alvor og latt historien bekrefte profetien, i tillitt til at utviklingen vil følge den samme progresjonen som profetien. Til denne tid har det skjedd slik vi har forventet, men noen få ting gjenstår. Blant annet verset ovenfor.

En ord for ord oversettelse av verset fra grunnteksten blir:

Og meldinger skremmer ham fra øst og fra nord og går ut i sinne stor for ødelegge og for tilintetgjøre mange.

Merkelig måte å snakke på, men det var vel slik de ordla seg og forsto hverandre. I alle fall forstår vi at oversettelsene ikke avviker fra intensjonen. Hvis dette skal oppfylles før høsten, må noe skje raskt. Og meldingene er på ingen måte oppløftende.

Kina truer USA med WWIII hvis de ikke gir etter i spørsmålet om kinas utbygninger i Sørkinahavet. Hvis USA bare blander seg litt inn i dette, er krig ”uunngåelig”, sier kinesiske ledere. Dessuten er USA fryktelig irritert over Kina fordi de er i ferd med å løsrive seg fra dollaren og drar hele Østen med seg i den samme løsrivelsen.

Russland provoserer Vesten med sin overtakelse av Krimhalvøya og sin proxykrig i Ukraina. Russlands forsvar av Assad i Syria er et stort hinder for den Nye Verdensorden (NWO). Både Russland og Kina er i det hele tatt et hinder mot NWO. De ødelegger for USA’s planer om å lede verden inn i en ”lysende fremtid”. Men det er alt for mange mennesker i verden. Derfor er det ikke overraskende at det står at USA skal dra ut i sinne for å tilintetgjøre mange. Det er vel en fare for at det ryker noen milliarder mennesker. De har atomvåpen nok til å utrydde jorda flere ganger. Det samme har Russland, Kina, India, Pakistan, Israel, Frankrike og Storbritannia.

Lovens ende

Man kommer over mye rart når man leser Bibelen. Egentlig er det ikke selve Bibelen som er rar, men menneskers tolkning av den. Det er ikke lenge siden jeg diskuterte om loven. Ett av motargumentene mot å holde loven var at Jesus var lovens ende. Tilsynelatende er det dette Bibelen sier.

Rom 10:4 For Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror.

Men kan det stemme at loven fikk sin ende ved Yeshua? Det er i alle fall en motsigelse av Yeshuas egne ord.

Mat 5:17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Når man møter spørsmålet om lovens gyldighet, blir man alltid konfrontert med Paulus’ sine uttalelser. Det er forsåvidt greit, for Paulus kan ikke motsi noe annet i Bibelen. Likevel velger oversetterne å TOLKE Paulus etter et visst mønster. Man finner mulighet for alle mulige feiltolkninger hos ham.

* Ånden erstatter kjødet
* Nåden erstatter loven
* Det Nye Testamentet erstatter Det Gamle
* Jesu lære erstatter jødisk lære
* Den Nye Pakt erstatter den Gamle Pakt

Paulus er ikke talsmann for noen av disse oppfatningene. Men det er slik han tolkes. Når det gjelder lovens ende må det være noe galt med ordet ende fordi Matteus bruker ordet oppfylle. Og ganske riktig. Ende er i Rom 10:4 oversatt fra telos. Som så ofte før har greske ord forskjellige betydninger. Det gjelder å velge det rette, både i forhold til sin sammenheng og i forhold til andre forklarende tekster, i dette tilfelle Mat 5:17. Telos kan bety avslutning (ende), mål eller hensikt. De to siste betydningene av ordet er mer i tråd med oppfyllelsen som Matteus benyttet. Yeshua kom ikke for å oppheve, kan ikke bety at Han likevel kom for å oppheve. Å oppfylle betyr ikke det samme som å oppheve, men å oppfylle lovens mål og hensikt. Han døde fordi syndens lønn er døden. Egentlig skulle vi dødd den annen død, men vi slipper fordi Yeshua led den annen død for oss. Vår oppgave er å ta imot dette store offeret ved å lyde Guds bud. Heldigvis slipper vi å kjempe den kampen alene. Vi får kraft av Gud til å gjøre det. Det er enkelt-

I møte med en skriftlærd

Jeg skrev en kommentar til en lederartikkel i Dagen om en tildragelse som hadde skjedd i forbindelse med en konfirmasjonsgudstjeneste i Nesna kirke i Nordland. Presten hadde rappet et slags evangelium til tonene av Makarena. Jeg kommenterete ikke selve tildragelsen, men de enkle bibelske sannheter om dåp og konfirmasjon.

Jeg skrev:

Hvis evangeliet er viktig å formidle, som jeg selvfølgelig er enig i, så lurer jeg på hvor konfirmasjonen kommer inn i bildet, for ikke å snakke om barnendåp. Jesus, vårt eksempel, ble døpt i en alder av 30 år og ble ikke konfirmert etterpå. Han ble heller ikke konfirmert før dåpen fordi Han ikke hadde noe dåpsløfte Han kunne bekrefte (konfirmere). I følge min Bibel skal dåpen komme som en konsekvens av troen (Mark 16:16).. Konfirmasjon er ikke nevnt med ett ord.

Noen timer etterpå fikk jeg en telefon fra en som ville belære meg om hva Bibelen sier om dette. Vedkommende presenterte seg ikke, men jeg går sterkt ut fra at han var prest siden han kunne lese grunnteksten for meg. Det som han leste var imidlertid fra minoritetsteksen, som han kalte en vitenskapelig riktig oversettelse. Han forsvarte den statskirkelige ordningen som han ikke unnlot å kalle en tradisjon. Til forsvar for konfirmasjonen, henviste han som ventet til bar mitzvah. Bar mitzvah har imidlertid ikke en bibelsk opprinnelse, men er bare nevnt i Mishnah og Talmud, som er rabbinske skrifter som ble skrevet under fangenskapet i Babylon. Jesus refset jødene for disse skriftene som Han kalte menneskebud. Jesus deltok selv i noe som lignet på bar mitzvah som 12-åring, men Han var strengt talt for ung fordi han egentlig skulle være 13 år for å kunne delta. Jesus var født på den første dag på Løvhyttefesten, som da ville være den naturlige dagen for å Ham å gå gjennom ritualet. Men det var ikke Løvhyttefest den dagen Jesus var i Tempelet. Det var påske (Luk 2:41). Jesus var da tolv og et halvt år gammel. Jeg tviler på at foreldrene og Jesus ikke visste at det var for tidlig i følge jødisk lære å gjennomføre bar mitzvah. Dessuten var det ikke bar mitzvah i tradisjonell forstand Jesus var med på. Han leste ikke fra Skriften, slik tradisjonen tilsa. Nei, Han lærte og forkynte. Alle var forundret over Hans forstand.

Presten som jeg snakket med hadde en bekymring. Han var redd for at mine ”harde” ord skulle virke splittende i stedet for samlende. Jeg svarte at jeg var mer bekymret for at samlingen som allerede hadde funnet sted var en samling på grunnlag av løgn i stedet for sannhet. Jeg er opptatt av at kristne skal være ett i sannhet. Dermed var han snar å legge på.

Nå var dette bare én reaksjon fra ett individ fra én av ti kirkesamfunn som deltar i økumenisk samfunn med skjøgekirken. Reaksjonen er forståelig fra deres ståsted. Likevel lærte jeg noe av dette. Jeg lærte at de som skal være sannhetsvitner for Gud og hyrder for sine menigheter, har en banal oppfatning av bibelsk sannhet. Det er meget tydelig at deres teologiske kunnskaper er basert på noe de har lært av andre i stedet for Bibelen. En dag skal man kanskje møte slike personer for en domstol. Nå forstår jeg bedre hva Yeshua sa om hvordan dette vil arte seg.

Luk 12:11-12 Men når de fører dere frem for synagogene og øvrighetene og myndighetene, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hva Dere skal svare for dere, eller hva Dere skal si; 12 for den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva Dere skal si.