Jesus eller Yeshua

Jeg tror at dette temaet har vært berørt en gang tidligere, men det kan ikke skade å gjenta det. Jeg fikk bruk for denne kunnskapen da jeg skulle fremføre dagens sabbatsskolelekse i kirken.

I Luk 1,30-31 får vi vite at vår Herre skulle kalles Jesus. Spørsmålet er om engelen Gabriel virkelig sa Jesus eller om Han benyttet et annet ord. Mottakeren av ordene, Maria, var nemlig en hebreer. Hun snakket arameisk. Ville engelen valgt å bruke navnet Jesus, et gresk navn, til et menneske som til daglig snakket arameisk?

Jesu stefar, Josef, fikk også besøk av engelen. Til ham sa engelen hvorfor hans sønn skulle kalles ved dette navnet.

Mat 1,21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder.

Navnet skal bety noe i retning av å frelse Sitt folk. Navnet Jesus (Iesous på gresk) har ikke denne betydningen. Men det finnes et ord på hebraisk som betyr «Han skal frelse». Dette ordet er Yeshua. Vi finner det utallige ganger i GT. f.eks. i Jes 62,11:

Jes 62,11 Se, Herren lar det ord lyde til jordens ende: Si til Sions datter: se din frelse (Yeshua) kommer; se, Hans lønn er med Ham, og Hans gjelgjeldelse går foran Ham.

Det sies her at Yeshua er en person fordi det sies Hans lønn og Hans gjengjeldelse. Verset får dermed et mye sterkere budskap:

Jes 62,11 Se, Herren lar det ord lyde til jordens ende: Si til Sions datter: se Yeshua kommer; se, Hans lønn er med Ham, og Hans gjengjeldelse går foran Ham.

Det finnes bekreftelser i Bibelen på at dette sikter til Yeshua.

Åp 22,12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen (ghengjeldelse) etter sine gjerninger.

De fleste tror ikke at Jesu (Yeshuas) navn finnes i GT i det hele tatt. Sannheten er tvert imot at Hans navn finnes utallige ganger i GT. Det begynner allerede i 1. Mosebok (1 Mos 49,18). Profeten Habakuk har til og med brukt den hebraiske formen for Jesus Kristus, nemlig Yeshua Messias (Hab 3,13).

Hab 3,13 Du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede (med Yeshua din Messias); du knuser overhodet i den ugudeliges hus ved å legge grunnvollen bar helt ned til klippen. Sela.

Tilslutt en nytestamentlig bekreftelse.

Luk 2,25-30 Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham, 26 og det var åpenbaret ham av den Hellige Ånd at han ikke skulde se døden før han hadde sett Herrens salvede. 27 Han kom, drevet av Ånden, inn i templet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var efter loven, 28 da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa: 29 Herre! nu lar du din tjener fare herfra i fred, efter ditt ord; 30 for mine øine har sett din frelse (Yeshua),

Simeon så ikke en abstrakt frelse i Kristus, men han fikk se selve Frelseren, Yeshua.