De skal være til tegn

Gud skapte Solen og Månen for å skille dag og natt, og for å markere høytider, dager og år.

1Mos 1:14  – «Så sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.«

Ordet «årstider» er oversatt fra det hebraiske ordet «mowed», som i følge Strongs ordbok kan bety følgende:

 1. appointed place, appointed time, meeting
  1. a. appointed time
   1. appointed time (general)
   2. sacred season, set feast, appointed season
  2. b. appointed meeting
  3. appointed place
  4. appointed sign or signal
  5. e. tent of meeting

Både den hebraiske og den gregorianske kalenderen er basert på solen og månens bevegelser på himmelen, og jødiske og katolske høytider bestemmes ut fra dette. Vi er nå midt i en såkalt tetrade, hvor vi har fire totale måneformørkelser på rad i løpet av to år. Det spesielle er at samtlig fire måneformørkelser skjer i forbindelse med de jødiske høytidene Pesach (påsken) og Sukkot (løvhyttefesten) – både i 2014 og 2015.

15. april 2014/15 Nisan (1 Pesach)
8. oktober 2014/14 Tishrei (dagen før 1 Sukkot)
4. april 2015/15 Nisan (1 Pesach)
28. september 2015/15 Tishrei (1 Sukkot)

Kun den siste formørkelsen er synlig over Jerusalem, men den vil være desto mer spektakulær enn de tre foregående. Månen vil være formørket når den forsvinner under horisonten i vest, nøyaktig samtidig som Solen står opp over horisonten i øst. I tillegg er månen på sitt nærmeste til Jorden timen før formørkelsen, noe som gjør den rundt 14% større enn «normal» størrelse under formørkelsen. Dette skjer i underkant av fem dager etter høstjevndøgn (som er den 23. september kl 10:20, norsk tid).

Jersualem_28_september

Illustrasjon over månenedgangen i vest sett fra Jerusalem den 28. september 2015.

Fire totale måneformørkelser på rad (såkalt tetrade) har skjedd flere ganger, men det har veldig sjeldent havnet på den første høytiden (Pesach) og siste høytiden (Sukkot) to år på rad. Det har kun skjedd syv ganger fra år 1 og frem til nå, i årene:

162-163
795-796
842-843
860-861
1493-94
1949-1950
1967-1968
2014-2015

Neste tetrade som havner på Pesach og Sukkot, skjer teoretisk sett først på 2400-tallet, altså om snaut 400 år.

Det er ikke bare måneformørkelser som skjer i år. Det vil også være en total solformørkelse den 20. mars 2015. Det som gjør denne spesiell, er at den skjer ved vårjevndøgn, og en delvis formørkelse er synlig over store deler av Europa. Står man på Nordpolen og betrakter årets første og eneste soloppgang, vil man bevitne at Solen er totalt formørket i noen minutter; en hendelse som trolig aldri før har skjedd og aldri kommer til å skje igjen. Samtidig er Månen i perigeum (på sitt nærmeste til Jorden). Årets vårjevndøgn skjer på den siste dagen i jødenes religiøse kalender, midt i et sabbatsår.

Nordpolen_20_mars

Solen er formørket når den dukker opp over horisonten på Nordpolen for første gang på seks måneder.

Her er noen tidspunkter:

– 19. mars 2015 – månen i perigeum – kl 20:38 (norsk tid)
– 20.mars 2015 – total solformørkelse – kl 11:18 (norsk tid på Nordpolen)
– 20. mars 2015 – vårjevndøgn – kl 23:45 (norsk tid).

Til slutt noen profetier som også har sammenheng med tegn i sol og måne:

Joel 3:4 – «Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.»

Luk 21:25-28 – «Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

Apostlenes gjerninger 2:20 – «Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Matt 24:29-30 – «Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

Det må legges til at nåværende tetrade og solformørkelse, ikke trenger å ha noe med Herrens direkte gjenkomst å gjøre. Bibelen er imidlertid klar på at vi bør følge med: «Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

Dyrets merke – søndag – hvorfor?

Bibelen sier ikke eksplisitt at søndagen er Dyrets merke. Så hvorfor kan SDA være så sikker på dette? Det er ingen andre enn SDA som hevder dette. De aller fleste har ingen oppfatning eller har en teori om at det er et fysisk merke. Noen vil kanskje si at SDA tror at det er søndagen fordi EGW har sagt det. Men for de fleste adventister er det ikke nok at hun har sagt det. Hvis det ikke fremgår av Bibelen, så har det ingen verdi hva EGW har sagt. Derfor er det Bibelen som har det avgjørende ordet.

Yeshua forutså i sin egen endetidsprofeti at det skulle skje noe før trengslene for Guds folk skulle komme.

Mat 24,7-9 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene. 9 Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld.

Stikkordene er det vi opplever på jorda i dag, krig i ulike avskygninger og naturkatastrofer. Det har det vært mye av i det siste. Det er bare å nevne to megajordskjelv med tilhørende tsunami i 2004 og 2011. Vi har angrepet mot Tvillingtårnene i 2001 og den etterfølgende Terrorkrigen som ennå pågår. Vi har fått fenomener som Al Qaida og ISIL. Og slik kunne vi fortsette. Jeg tror dessverre at vi ikke har sett det verste ennå. Selv om USA ligger midt i nedslagsfeltet for orkaner og tornadoer som ødelegger byer og alt på sin vei, så har USA unngått de verst tenkelige ødeleggelsene.

Før jeg går videre må jeg avsløre en særegenhet ved det amerikanske folk, som også gjelder alle 1,2 milliarder katolikker. Hver gang Bibelen sier sabbat, forstår de at det er snakk om søndagen. Protestanter alle andre steder oppfatter sabbaten som en jødisk og adventistisk hviledag, men at søndagen er de kristnes hviledag fordi Yeshua sto opp på en søndag. Det er viktig å være klar over denne nyanseforskjellen fordi det er USA og DKK som skal påtvinge Dyrets merke på absolutt HELE verden, alle inkludert, ingen utelatt. Alle kristne i USA er enig om at alt Bibelen sier om sabbaten skal følges og at brudd på dette får de samme konsekvensene som i GT. Forskjellen er at de overfører alt til søndagen. La oss nå se hva Bibelen har å si om det å bryte sabbaten og lese dette som om det handler om søndagen.

Neh 13,15-18 I de dager så jeg folket i Juda tråkke vinpresser på sabbaten (søndagen). De kom med kornbånd og lesset dem på eslene, også vin, druer, fikener og all slags last. Alt dette tok de med seg inn i Jerusalem på sabbatsdagen (søndagen). Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. 16 Det bodde også noen fra Tyrus der, og de kom med fisk og alle slags varer, og på sabbaten (søndagen) solgte de dem til Judas barn og i Jerusalem. 17 Da gikk jeg i rette med de fornemme mennene i Juda og sa til dem: «Hvordan kan dere gjøre noe så ondt som å vanhellige sabbatsdagen (søndagen)? 18 Var det ikke nettopp dette deres fedre gjorde, og som førte til at Gud måtte la alt dette onde komme over oss og over denne byen? Dere lar enda mer vrede komme over Israel ved å vanhellige sabbaten (søndagen).»

Som vi ser var det Gud selv som straffet brudd på sabbaten. Men sier Bibelen noe om at Gud lar straffedommer komme over verden i endetiden hvis sabbaten brytes? Vi har sett at det vil være kaotiske tilstander på jorda før Guds folk får skylden og blir forfulgt. Hvorfor kommer dette kaoset og HVORFOR? Husk, dette er Guds beskjed om hva som er den egentlige årsaken til urolighetene, sykdommene og naturkatastrofene som nå rammer jorden.

Jes 24,4-6 Jorden sørger og visner bort, verden svinner bort og visner. De stolteste folk på jorden svinner bort. 5 Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften og aktet den evige pakten for intet. 6 Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den, som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen, er få.

Legg merke til at Gud IKKE sier at menneskene gjør noe som direkte påvirker miljøet slik at jorden sørger og visner bort. Jorden sørger og visner bort, men det er en indirekte årsak til dette. Miljøet påvirkes ikke direkte av å bryte budene generelt og sabbaten spesielt. Det sies at jorden utsettes for en forbannelse. Gud har sagt at HAN skal sende velsignelser og forbannelser. Jorden sørger og visner bort fordi Gud ikke kan se på at menneskene bryter alle moralske normer. Når Gud ikke har grunn til å velsigne, må Han trekker tilbake velsignelsene.  Resultatet blir forbannelser i stedet for velsignelser.

Hva er den evige pakten?

2 Mos 31,13-17 «Og du, tal til Israels barn og si: Sannelig, Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom Meg og dere i alle slekter som kommer, så dere skal kjenne at Jeg er Herren som helliger dere. 14 Derfor skal dere holde sabbaten, for den er hellig for dere. Den som vanhelliger den, skal sannelig dø. For hver den som gjør noe arbeid på den, den sjel skal utryddes av sitt folk. 15 Seks dager skal arbeidet utføres, men den sjuende dagen er sabbaten for hvile; den er hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal sannelig dø. 16 Derfor skal Israels barn holde sabbaten. De skal holde sabbaten i alle slekter som kommer, som EN EVIG PAKT. 17 Den er et tegn/merke mellom Meg og Israels barn til evig tid. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, og på den sjuende dagen hvilte Han og pustet ut.»

Gud sier at det er ett bud som mer enn noe annet bud er en evig pakt, nemlig sabbaten. Det er brudd på sabbaten som er en hovedårsak til de problemer som verden opplever i endetiden i følge profeten Jesaias. Profeten peker også på budene og forskriftene. Men de fleste kristne har ikke et veldig anstrengt forhold til de ni andre budene og til forskriftene, selv om de burde ha det. Poenget her at de kristne i USA samt katolikkene er enige med hverandre om at Bibelen påpeker disse tingene og at det må gjøres noe med problemet fordi de oppfatter et det er søndagen som er sabbaten som krenkes. De mener det kanskje ikke sterkt nok enda. Kanskje må Satan bruke enda sterkere krutt før det tipper over. Derfor er det neppe tilfeldig at den aller siste paven etter at Dyrets sår nå endelig er helbredet, som attpåtil er jesuitt, skal tale for den amerikanske Kongressen den 24. September, dagen etter høstjevndøgn.

Åp 13,12 Og i det første dyrets NÆRVÆR utøver han ALL MAKT DET FØRSTE DYRET hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt.

Legg merke til at det her skjer en maktovertakelse hvor det andre dyret (USA) i nærvær av det første dyret (DKK) utøver all makt som det første dyret hadde. Nærværet oppfylles i september. Spørsmålet er hva som er det første dyrets hele makt. La oss spørre det første dyret. De burde vite hva som er deres eget merke.

SØNDAGEN er vårt autoritetsmerke… Kirken er over Bibelen. Overførelsen av sabbathelligholdelse er et bevis på dette faktum. (Catholic Record, September 1, 1923.)

Det finnes mange flere innrømmelser for dette fra DKK. De oppgir dette som eneste tegn på sin makt. De kaller det selv for sitt merke. Siden de er dyret og selv sier at de har et merke, hva er da mer naturlig enn å kalle det dyrets merke? Ligner det på Guds merke/segl?

Esek 9,4-6 Herren sa til ham: «Gå midt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem, og sett et MERKE PÅ PANNEN til de mennene som sukker og stønner over alle styggedommene som blir gjort i hennes midte.» 5 Til de andre sa Han mens jeg hørte det: «Gå etter ham gjennom byen og slå i hjel. La ikke deres øye vise medynk og vis ingen skånsel. 6 Den gamle og den unge mann, jomfruen og det lille barnet og kvinnen, drep og ødelegg dem! Men kom ikke nær noen som har merket på seg. I Min helligdom skal dere begynne.» Så begynte de med de eldste som sto framfor huset.

Sier Åp 13 noe om at de som ikke vil ta dyrets merke skal få en dødsdom? Ja, det sies i vers 15. Men de som står bak denne dødsdommen tror ikke at de selv har dyrets merke. Tvert imot, de tror at alle dem som ikke vil holde søndagen hellig, har dyrets merke. Det vet vi fordi de oppfatter søndagen som den dagen som i Bibelen kalles sabbaten.

En god del av disse tankene ble presentert for meg av min kjære pastor Sven Arvid Gustavsen på gårdagens møte i kirken. Jeg har blandet inn noen av mine egne tanker om dette.

Hva skjer i September 2015?

Vi har tidligere snakket om pavens besøk i USA til høsten. Mens vi hadde forumet, snakket vi også om blodmåner. Nå er det «tilfeldigvis» sånn at pavens besøk i USA i september, sammenfaller med en blodmåne dagen etter pavens besøk.

23. september – Frans møter Obama i Det Hvite Hus
24. september 2015 – Frans holder tale i kongressen
25. september – Frans holder tale i FN
26. – 27. sept – Frans besøker «World Meeting of Families»
28. september (Sukkot) – Blodmåne (den siste i rekken av fire (tetrad)

Som vi har sagt før er det ikke nødvendigvis dette som det siktes til når Yeshua i Luk 21,25-28 profeterte at det skulle skje tegn i sol og måne, men det kan ikke utelukkes. Disse tegnene skal i alle fall skje før Yeshuas annet komme.

Det har tillkommet såpass nye opplysninger i det siste at jeg tillater meg å korrigere listen over hendelser i forbindelse med pavens USA-besøk.